Tag - курс

Курс СинергоЕтика – Базово ниво Блок на Твореца

Открийте себе си във възможностите на енергиите на Новото време. Многостранен, мащабен метод с бързо и силно действие – това е СинергоЕтиката. Не изисква предварителни настройки, или предварително владеене на различни практики. Няма нищо общо с религия или вероизповедания. За всеки, който иска да намери себе си, да промени себе...