СЪНАСТРОЙКА НА ОРГАНИЗМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИТЕ ЕНЕРГИИ