Lightarian™ Ascension Bands

Кое да избера Lightarian Reiki/Лайтариан Рейки или Ascension Bands/Ленти за Възнесение?
Имате ли Мастерско ниво в Усуи Рейки?
• Да – Запишете се за Lightarian Reiki.
• Не – Регистрирайте се за Lightarian Ascension Bands.
Трябва ли да получа и двете програми? Не е задължително. Може да получите и двете, но може и само едната или другата.

Lightarian™ Ascension Bands

Лайтариан Лентите за Възнесение повишават индивидуалните вибрации и ускоряват процеса на изцеление и подпомагат разширяването и трансформацията на човешкото съзнание…

Ascension_BandsКлетъчно Издигане към Спускане на Висшия Аз!

Допадат ви будистките енергии, но не сте на пътя на Рейки? Това е за вас!!!

За тези, които искат ускорено духовно пътуване, но не са на пътя на Рейки Мастер, Лентите за Възнесение създават път за дълбока работа с Възнесения Учител Буда.

 

Lightarian Ascension Bands™ – Лайтариан Пистите за Възнесение са предназначени да ускорят личното ни изцеление, да повишат индивидуалните ни вибрации и да ускорят процеса ни на Себе-разширяване.

 

Ускорете процеса на Себе-Разширяване.

• Получете шест уникални и постоянни насочващи връзки за вибрационно издигане на вашите енергийните системи.
• Навлезте в и разширете своите ченълинг умения.
• Издигнете се, за да се спуснете, като увеличите личните си вибрациите чрез будисткия спектър на енергиите в подкрепа на Висшето СебеИздигане.

Откъде идват Лентите за Възнесение?

Lightarian Ascension Bands™ произлизат от пласт небесни енергии, известен като нивото на Възнесените Учители, и по-специално от аспект на Възнесения Учител Буда. Всеки Възнесен Учител има доминиращ фокус или тема за своята работа, а за Възнесения Учител Буда темата е „състрадание“. По време на дългата история на духовната еволюция на Земята и човечеството Възнесеният Учител Буда често проектирал енергиите си в този план под формата на физически въплътени учители и аватари, за да подпомогне разширяването и трансформацията на човешкото съзнание. Той непрекъснато се е фокусирал върху преподаването и демонстрирането на принципите на състраданието, прилагани в много области на човешката дейност, особено в областта на лечението и личното издигане на индивида. Неговият инкарнационен опит тук го е подготвил добре да служи като треньор и съветник… може би по-подходящото име е духовен наставник… за онези, които търсят подкрепа за енергийно изцеление. През годините Възнесеният Учител Буда е бил вдъхновение за някои аспекти от работата на Института, особено за енергийната технология на Будисткия път, състояща се от Лайтариан Рейки, Лайтариан Ленти за Възнесение и Лайтариан ™ Изцеляващ Лъч.

Важна информация за Възнесения учител Буда от гледна точка на Лайтариан програмите

Възнесеният Учител Буда не бива да се бърка с въплътения, исторически Буда. Възнесеният Учител Буда е божествена и подобна на бог енергия на източника-създател с безкраен брой искри на съзнанието. Така че, когато говорим за Възнесения Учител Буда, имаме предвид едно от огромните духовни същества от царствата на Възнесените Учители, а не по-низшия инкарнационен Буда, с който повечето хора са запознати. Въплътеният Буда е просто малък аспект от по-голямата енергия на Възнесения Учител Буда.

Кой може да получи Лайтариан Ленти за Възнесение и как се предава?

Всеки може да получи Лайтариан Ленти за Възнесение. Тази програма е предназначена за получаване от тези, които са на истинския път на Само-Актуализация.

Какви са нивата на Ленти за Възнесение?

Ниво I: Създава проницателно отваряне на първата Лента на Будистките енергийни Ленти.
Ниво II: Увеличава Вътрешните, Външните и Небесните комуникации.
Ниво III: Започва задълбочен процес на Издигане/Спускане.
Ниво IV: Въвежда по-високи вибрационни нива и ни закотвя в пряка връзка с Гея (Майката Земя).
Ниво V: Придвижва индивида към по-високите вибрационни нива и създава пряка връзка с енергиите на Божественото начало, основана на настройката.
Ниво VI: Представя Възнесения Учител Сананда и Божествената Лечебна Камера като инструмент за интеграция в процеса на Издигане/Спускане, а получателят се настройва към финалните вибрационни енергии на Будистките Ленти.

Как се предават Лентите за Възнесение?

Лайтариан Ленти за Възнесение се предават от Lightarian Ascension Band™ Фасилитатор/Учител на ученици чрез програма, състояща се от две части:

  1. Въпроси & Отговори (В&О) Стил на Обучение последвано от енергийна Настройка. Този стил на обучение (В&О) може да се извършва присъствено, по телефона или чрез електронна размяна на коментари, въпроси и отговори.
  2. Настройката е под формата на проста водена медитация и може да бъде доставена присъствено, по телефона или дистанционно в същата сесия.

Каква е гледната точка на Лайтариан за духовно пътуване?

  • Нашата Лайтариан гледна точка по отношение на личностното развитие е в пространството на безусловната любов и неосъждането…
  • само-овластяването е отправната точка за процеса на духовно пробуждане;
  • колкото по-чист става човек, толкова по-ефективно той може да лекува;
  • колкото повече този човек изчиства и лекува, толкова по-голям може да бъде процентът на индивидуалните енергийни активации; и
  • всичко това води до по-голяма способност за лицето да се прояви на по-високо ниво на служба в Светлината по време на живота на индивида!

Лайтариан Ленти за Възнесение се фокусира върху третата фаза на личното духовно развитие… изцелението на етерните полета и физическото тяло и, чрез процеса на настройка, повишаване на личната вибрация. Състоянието на „излекуван“ е просто „да бъдеш в естествен баланс“ в себе си и с другите и с околната среда. Лечебните енергии на Lightarian Ascension Band™ създават драстична стимулация и ускоряване на този процес на изцеление… връщането към естествен баланс във всички области на живота на човека.

Какви са Лайтариан перспективите за Будистките Енергийни Ленти?

Системата за Предоставяне на Будистки целебни енергии е комбинация от основното ниво на вибрация на енергията, която се доставя, и способността на получателя да получи това ниво на енергия. Следователно качеството и яснотата на мислите и намеренията определят способността на човек да бъде ефективен получател на целебни енергии. Развиването на тази яснота като „канал за енергии“ е решаваща стъпка по пътя към овладяването на използването на енергиите като получател на Будистките Енергии. Получателят упражнява намеренията си чрез мисли, невербални разговори и визуализиране на картини и при това става достатъчно чист, за да може да оперира от място на безусловна любов и неосъждане. Тъй като човекът повишава вибрацията си чрез Лайтариан Ленти за Възнесение™ и се докосва до по-висши и по-висши аспекти на Будисткия енергиен спектър, получателят естествено става по-чист и по-добър съд за неговия/нейния Висш Аз, за да се закрепва все по-пълно от ден на ден в ежедневния му живот.

Какво е Лайтариан Ленти за Възнесение Мост?

Лайтариан Ленти за Възнесение Мост е настройка за тези които са регистрирани в Лайтариан Институт като Lightarian™ Reiki V&VI Мастер и искат да фасилитират и Лайтариан Ленти за Възнесение за други хора. Ако вие вече сте регистриран Лайтариан Рейки V&VI Мастер и искате да фасилитирате Лайтариан Ленти за Възнесение, моля изпратете ни емайл (zoia.yotkova@gmail.com).
Ленти за Възнесение ™ са за тези, които не са по пътя на Рейки, но въпреки това искат да работят лично с Възнесения Учител Буда. Ако някой получи Ленти за Възнесение и желае да получи Рейки, то той ще трябва да започне от началото на пътуването в Рейки. Няма мост от Ленти за Възнесение към Рейки, а само от Лайтариан Рейки V&VI към Ленти за Възнесение.

Какво мога да очаквам след моите настройки?

След получаване на настройките в енергийните полета ще настъпят различни енергийни промени, в зависимост от първоначалните фини енергийни модели на човека и темпото, зададено от неговия Висш Аз. Процесът ще бъде уникален. Чрез активирането на Lightarian Ascension Band™, различни нива на изцеление и повишаване на вибрациите ще бъдат стимулирани, като същевременно се разширяват способностите и майсторството за доставяне на лечебни енергии с все по-висока и по-висока честота. Може да започнат да се проявяват различни „дарби и таланти“. В допълнение, човекът вероятно ще открие по-голямо чувство за „духовна благодат” в живота си, тъй като все повече и повече Светлина навлиза в „съществото на човека”. Най-общо казано, човекът ще започне да се отваря по-пълно към висшата вътрешна мъдрост. И докато човек преминава през прогресивно по-високите вибрационни нива на Лайтариан Ленти за Възнесение отвъд Ниво I, той ще изпита енергийно ускоряване на някои или всички по-горе в най-дълбоките нива на Аза, създавайки усещането, че просто е Същество с по-висока вибрация. Разбира се, гореспоменатите видове промени в живота на човека могат да се проявят по различни начини, в зависимост от конкретното вътрешно кодиране на човека и на първо място – целта да бъде тук в това въплъщение.

Какво се случва, след като се запиша?

Вашите Лайтариан Ленти за Възнесение се получават в няколко прости стъпки…

След като сте се записали:

  1. Ще получите вашите електронни наръчници за обучение. Молим ви да прочетете материала преди планираната сесия.
  2. Ще се свържем с вас, за да насрочим вашата сесия. Това може да стане по телефон, Viber, имейл.
  3. Всяка сесия за настройка се планира с интервал от поне седем дни.

Всяка настройка Лайтариан Ленти за Възнесение ви се предава от Зоя Йоткова, регистриран фасилитатор на Lightarian Institute. Нашите настройки се улесняват чрез красиви водени медитации. По време на медитацията вашият фасилитатор установява вашата етерна енергийна връзка директно между вас и Възнесения Учител Буда, създавайки изключително партньорство за вас, докато навигирате в ежедневния живот на този земен план. След като получите Лайтариан Ленти за Възнесение, вие ще сте изградили много ефективна високовибрационна опора, която мощно да ви помага по вашия духовен път.

Лайтариан Ленти за Възнесение

При записване в програма Лайтариан Ленти за Възнесение, вие ще получите:
Изчерпателни материали за обучение за всяко от шестте нива на Ленти за Възнесение.
Планирани са шест настройки с период на изчакване от 21 – 30 дни.
Същества с висока вибрация, добавени към вашия енергиен екип, за да ви подкрепят в ежедневния ви живот и вашето духовно ускорение.

* При избор и заплащане на цялата Лайтариан Ленти за Възнесение програма наведнъж – 6 Нива – 770.00 лв
или
Записване в Ленти за Възнесение I – 155.00 лв
Записване в Ленти за Възнесение II – 135.00 лв
Записване в Ленти за Възнесение III – 135.00 лв
Записване в Ленти за Възнесение IV – 135.00 лв
Записване в Ленти за Възнесение V – 135.00 лв
Записване в Ленти за Възнесение VI – 135.00 лв.

Всички завършили програмата при нас, биват регистрирани в базата на Lightarian Institute for Global Human Transformation, като регистрирани фасилитатори.

Повече за Lightarian Institute for Global Human Transformation, можете на прочетете на страницата на Института.

Namaste center

Зоя Йоткова - Рейки и Космоенергетика.

+359 885 777 110

Сподели

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *