Събития

Последни изминали Събития

Курс СинергоЕтика – Базово ниво Блок на Твореца

Открийте себе си във възможностите на енергиите на Новото време. Многостранен, мащабен метод с бързо и силно действие – това е СинергоЕтиката. Не изисква предварителни настройки, или предварително владеене на различни практики. Няма нищо общо с религия или вероизповедания. За всеки, който иска да намери себе си, да промени себе си, живота си, да намери решения на проблемите си и да привлече към себе си БЛАГОДАТ, ИЗОБИЛИЕ и ЛЮБОВ.

290,00лв.

Сподели