СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН гТУМО

гТумо е вътрешният огън и космическа топлинна енергия от астралното тяло, която усилва духовните постижения на човешкото същество. гТумо лекува разнообразни видове физически и психични заболявания. Приложението на гТумо за лечение не изисква концентрация, дихателни техники или медицина. гТумо тече дори когато мислим за странични неща. Настройката трае приблизително 10-15 минути и веднага новият практик може да прилага гТумо на себе си  или  други, чрез докосване дланите на ръцете си. Тази система е разработена от Хари Анри Уинарзо и Едуин Алдриан. Няма символи, мантри и се използва единствено енергийния аспект на гТумо с вариращи енергийни модели. Това прави използването на тази красива и мощна енергия много лесно. Нивата са 4:

1- во Ниво(Практик)

Вие ще бъдете настроени към енергията гТумо, така че енергийните канали ще бъдат отворени и изчистени.

2-ро Ниво (Висш Практик)

Енергията гТумо ще бъде увеличена 108  пъти. Отварят се нови пътища на енергия, докато се изчистват компонентите на тялото, чакрите, надите, аурата и т.н. На това ниво можете да използвате 5 основни енергийни модела и 9 вторични енергийни модела.

3-то Ниво (Персонално Мастерско Ниво)

Енергията гТумо, която канализирате ще бъде усилена 1000 пъти.

4-то Ниво (Мастер Учител Ниво)

Ще можете да предавате тези настройки на други. Вашите лечебни способности ще бъдат увеличени до 10 000 пъти от тези, които сте имали в 3-то ниво.

Сравнителна схема: Усуи Рейки – гТумо Рейки
В програмата се дават енергийни модели подобни на символите. Всеки енергиен модел има специфична функция. Тук вместо да ги рисуваме, за да извикаме функцията им, просто трябва да направим призив или да вложим намерение, че ще използваме специфичен енергиен модел. На това ниво има 5 основни енергийни модела и 9 второстепенни. Запомнете, че никой енергиен модел не е самостоятелен, те са свързани помежду си, особено с 5-те основни енергийни модела.

1.Първият основен енергиен модел.

Функцията му е да снабди лекуваното място на пациента с божествена енергия така, че лечебния процес да може да продължава и след сеанса.

2.Вторият основен енергиен модел функционира, като насочва гТуммо върху определена част от тялото. Този модел винаги се използва в сортираните програми, подобрявайки енергията на гТуммо и/или за определяне енергията на пациента.

3.Третият основен енергиен модел се използва за изчистване на тялото на пациента на емоционално и ментално ниво, както и на интуицията.

4.Четвъртият основен енергиен модел се използва за контролиране на програмата, като определя времето й на стартиране и нейната продължителност. Използва се и за изпращане на енергия за някого на определено място като дистанционно лечение . Включва се във всяка сортирана програма.

Вторични Енергийни Модели

  1. Използва се за нелечебни цели, а именно за хармонизиране енергията на пациента.
  2. Използва се за нелечебни цели, за заземяване.
  3. За заземяване на гТуммо при прекалено слаби и отпаднали физически пациенти.
  4. Използва се за отваряне на определен диск, според това къде е сложен този енергиен модел. Помага за избягването на ефекта на негативния диск и се активира позитивния ефект на диска.
  5. Не е за лечебни цели, а за събуждане на Кундалини на най-високо ниво. Този енергиен модел се използва при всяка ранна медитация.
  6. За усилване на харизмата, пречистване на любовта и хармонизиране на взаимоотношенията.
  7. За развиване на чиста любов.
  8. За развиване на любов и проява на справедливост.
  9. За лечение на сърдечни заболявания .

Такса на програмата: 88.00 лв.

Namaste center

Зоя Йоткова - Рейки и Космоенергетика.

+359 885 777 110

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!