Каруна Рейки

Каруна РейкиСистемата Каруна Рейки е създадена от Уилям Ранд и произлиза от Усуй Рейки и Тибетското Рейки и ги надгражда. Каруна е санскритска дума и означава Състрадание. Състрадание, което произтича от Безусловната Любов. Каруна Рейки е една прекрасна енергия, която разкрива нови хоризонти пред личното ни развитие и лечителските ни способности. Каруна ни дава голям набор от „инструменти“ за дълбоко и кармично лечение на житейски ситуации, физически, емоционални и ментални травми.

Традиционното Рейки и Каруна Рейки работят в синхрон като взаимно се допълват.

Каруна Рейки се преподава в три нива: първо и второ ниво – Практик, трето ниво – Мастер Учител.

Как работи Каруна Рейки?

  • – лекува на кармично ниво, лекува травми от миналото и остарели посъзнателни модели
  • – освобождава ни от блокажи, помага ни да приемем, обикнем и излекуваме „сенките“ в личността ни
  • – лекува на клетъчно ниво, помага при лечението на кисти, тумори и т.н.
  • – учи ни да бъдем състрадателни към себе си и към другите
  • – помага ни да слеем нашия Висш Аз с низшия Аз
  • – помага ни да разберем, че винаги сме точно там, където трябва да бъдем

Каруна Рейки I ниво

В първо ниво се изучават четири символа:

Символ за: проблеми от минал живот, тормоз над деца, клетъчно лечение, духовна анестезия.

Символ за: несъзнателни модели, сенчест Аз, насилие и тормоз, психични нападения.

Символ за: взаимоотношения, зависимости, създаване на здравословни навици, развиване на Универсалното състрадание.

Символ за: хармонизиране на чакрите, фокусиране, цели, заземяване, запечатващи сеанси, очистване на предмети и помещения.

Каруна Рейки II ниво

Включва четири символа:

Символ за: синхронизира висшия АЗ с низшия Аз, учение, общуване, съзидателност,

Символ за: заземяване, проявление, приоритети,

Символ за: осъзнаване на реалността, упълномощаване на цели, лечение на Земята.

Символ за: пораждане на мир, вяра в живота, безсъние, страх, паника, ясновидство.

Каруна Рейки Мастер

Тук получавате три Мастер символа и научавате как се правят настройки, плюс няколко

допълнителни техники.

Каруна е Санскритска дума, която означава състрадателна дейност и това не е обичайният  вид състрадание, а това, което идва от необвързаното море от любов. Това е вид състрадание, което, когато е комбинирано с проницателност, може да  доведе човек до просвещение. И веднъж просветен, всички тези, които са поели този път, са напълно приковани към голямата любов, израснала в техните сърца, за да насочи тяхното внимание към намаляване на страданието и да помогне на други да стигнат също до просвещение. Съществата, последвали този път и пребиваващи в това необвързано море от любов, имат неограничена сила и в същото време неограничена доброжелателност. Те са станали мастери по Каруна и поради това са нейни емисари.

Каруна Рейки се развива извън Усуи и Тибетско Рейки, от жаждата и многозначителността , че винаги има нещо много по-голямо, чакащо да бъде неразкрито. Любовта на Създателя не е обвързваща и поради това няма ограничение за  доброто, което може да отиде при тези, които търсят. Няма значение колко е прекрасно нещото, може винаги да има нещо повече. И така, беше извън това разбиране, че Каруна Рейки започна да се доказва тук на Земята. Казвам го в тази връзка, че всичко, което би могло да съществува, съществува сега. Просто въпрос на желание е да искаш нещо по-добро и да си склонен да следваш активно вътрешното си водачество, за да го вградиш в твоя живот.

Доказа се, че за да може някой да извлече пълната полза от Каруна Рейки, той трябва да бъде готов. Това може да се случи само, ако нечия енергийна система първо е била поставена при условията на употребата на Рейки мастер енергиите. Ако веднъж е приета тази условност, то енергийната система на този човек може по-лесно да се пригоди към по-високия наличен потенциал. В допълнение, опитът който човек получава като Рейки мастер, му позволява да направи по-добро използването на новите лечителски средства, които Каруна Рейки осигурява. Тъй като енергиите са по-силни и   потенциалът за лечение по-голям, ние считаме Каруна Рейки за следващата стъпка след Рейки мастер. Ето защо то се преподава само на тези, които са вече Рейки мастери.

По същия начин, както един ученик  не може да вземе Рейки ІІ преди това да е имал  Рейки І, ние не преподаваме Каруна Рейки на ученици, докато не са получили вече и не са практикували Рейки мастер ниво. По този начин ученикът печели най-голямата полза от обучението и по този начин също не му липсва ползата от Усуи мастер нивото.

Когато получиш   Каруна Рейки мастер, ставаш и двете –  практикуващ, способен да използваш енергиите за лечение, както и мастер, способен да обучаваш другите. Каруна Рейки има две нива и осем символа. В системата се използват символи. Съществуването на повече символи  може да се оприличи с човек, който първоначално има само три или четири инструмента за работа, но след това с нарасналото научено умение за работа, с много по-голям брой инструменти и поради това му е възможно да разреши голям брой проблеми и да прави това много по-бързо.

Такса: 333.00 лв. /за всички нива/

Namaste center

Зоя Йоткова - Рейки и Космоенергетика.

+359 885 777 110

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!