Космоенергетиката като метод

КОСМОЕНЕРГЕТИКАТА – това е метод в помощ на хората, хората, които съзнателно или интуитивно разбират, и избират да се движат в тази посока.

Последните десетилетия се появиха множество практики и целителни методи, които водят към една и съща цел. Тези методи не са плод на фантазията на отделни хора. Те са помощ от Вселената за тези, чийто дух е възприемчив към разбирането на окръжаващата действителност. За тези, които са готови да стъпят и вървят по пътя на духовното развитие,  и не обезателно  с цел помощ на другите хора и да ги поведат със себе си,  защото искат да помогнат на себе си.

Вселената – това е не просто съвкупност от космически тела, облаци и аномалии, както и човека не е само кости, тъкани и различни органи.

Вселената – това е Висшият Разум със своя ритъм и съзнание. Този Разум е създал нас и целият наш свят в цялото разнообразие. И на този Висш Разум не му е все едно какво се случва с нас.

Висшият Разум. За едни – това е Бог, за други – Създател, а някои твърдят, че това е просто енергия…Нека всеки вярва в това, което е най-близко до сърцето му.

Първият подарък на Вселената към човечество бе дадено много, много отдавна. Това бе – магията: не черна и бяла, а просто магия. И всеки човек е бил длъжен сам да реши какво да  направи с този дар, какво да направи с тези знания и сила. Тези знания може да бъдат насочени към благото на човечеството.

С помощта на новите знания човечеството могло да усъвършенства своя енергиен потенциал. Но някои избрали другия път.

Не, в магията не е имало инструкции за извършване на проклятия и др.

Но и ножът, предназначен за рязане на храната, може да бъде насочен към друг човек. Хората влагали различни значения и  изменяли дадените им знания до тогава, докато не се разделили на черно и бял.

Вселената поделила с нас разума. Малка, еднаква част бе дадена на всеки.

Но разума  е един в цялата Вселена, а ние сме много. Великият Разум не разбира, как е възможно един човек съзнателно да иска да направи зло на друг. Той /Великият разум/ ни вижда като единно цяло – ЧОВЕЧЕСТВО.

Тогава на земята били изпратени пророците /Исус, Моисей, Мухамед, Буда/, които дали на човечеството законите за поведение: „Не убивай, не завиждай, не таи зло, не кради”…..

Тези закони съществуват и до днес в свещените писания във всички религиозни текстове под формата на заповеди. Но и до днес човечеството използва получените знания не по предназначение. Различни тълкувания на свещените текстове доведоха до конфликти и войни. Човечеството отново използвало полученият дар не за благо, а за самоунищожение.

Вселената разбрала, че на човечеството не бива да се дава възможност за избор, преди да могат да осъзнават своите постъпки.  За всяко извършено зло от човека била изготвена разплата и винаги било нещо ценно за него: здраве и щастие на деца и близки. Така се родило понятието КАРМА – закон за съхранение на причинно-следствените връзки.

Със знанието за кармата в човечеството трябвало да се появи кодекс на поведение.

Но, независимо от това, че знанието за кармата съществува повече от 7000 години, знаещите, а още повече съблюдаващите закона на кармата, са много малко.

И тогава за Висшият Разум станало ясно, че на човечеството, в името на неговото спасение, е необходимо да бъде дадено нещо, което носи само добро и изборът да се изразява само в това: да го приеме или не, да го прилага или не.

Така се появила Космоенергетиката.

Човекът-космоенергет се явява само проводник на висшите космически сили – енерго-информационните космически честоти. Те /честотите/ знаят ВСИЧКО за човека.

Енерго-информационните космически честоти –  те са и имат Висш Разум. Те не само благотворно въздействат на човека, но и въздействат благотворно и на неговата съдба. Те изменят начина по който човек гледа на света, дават висше знание за човечеството и Вселената.

Космоенергетиката – това е път към Просветлението за заблуденото човечество. Това е път към спасението, който ни предлага Висшият Разум.

Космоенергетиката – това е помощ за всички, винаги, на всякъде и във всичко!

За хората на бизнеса – този енергетически баланс, подобрява комуникациите с колегите и партньорите, води до изгодни сделки, спомага за проявлението на нови идеи и тяхното осъществяване.

За хората на изкуството – означава развитие на творческата индивидуалност, фантазия, вдъхновение, реализация на замислите, признание и радост.

Тези, които почувстват потребност  да стъпят на пътя на просветлението и да носят тези знания за доброто на човечеството – получават много повече от това, което могат да си представят: знание за Вселената, за настоящето, миналото и бъдещето, информация за възникнали проблеми, развитие на интуицията, ясновиждане, яснознание, екстрасензорни способности, управление на съдбата и много други.

Космоенергетиката – това е Висш Дар, който Вселената е дала за вас!

Дали ще приемете или ще се откажете от него…..Изборът е  Ваш!

us leo.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!