Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

1. Какво е космоенергетика?
Космоенергетика (КЕН)

– това е много проста и ефективна енергийна оздравителна методика, която може да се усвои от абсолютно всеки човек. Владеещият космоенергетиката човек може да лекува себе си и другите. Космоенергетиката се използва също с цел развитие на човека – за усъвършенстване на самия човек от физическа и енергийна гледна точка.

2. Кога се е появила космоенергетиката?

КЕН е получила  получила широка известност в началото на 90-те години на миналия век. Освен това Космоенергетиката – това е сборник на оздравителни методики от разни, най-често много древни, лечебни традиции. Енергийните канали, които се използват от космоенергетиката , имат история от няколко стотин  до няколко хиляди години и се явяват  изпитано оздравително средство, продукт на опита на стотици поколения древни изцелители. Събрани в едно, те съставят космоенергетиката.

3. Космоенергетика и биоенергетика – това едно и също ли е?

Не. Космоенергетиката е неколкратно по-ефективна, безопасна и неизмеримо по-проста. Основната разлика се състои в това, че космоенергетиката ни учи как да се възстановяваме/да оздравяваме/ с помощта на външните енергийни потоци от Космоса (така наречената “честота”), а биоенергетиката лекува за сметка на енергиите на самия лечител, което не е безопасно за него и може да има необратими последствия. Освен това работата с методите на биоенергетиката изисква някои вродени способности, а КЕН е достъпна за всички хора без изключение. Понастоящем космоенергетиката се явява доминиращ способ за енергийно лечение и самоусъвършенстване в цял свят.

5. Какво представлява обучението по космоенергетика?

Обучението по космоенергетика – не са лекции, семинари или някакви други “курсове”. Самото обучението вместо това не е основа за усвояване на космоенергетиката от човека. Първото нещо, което КЕН- училището  дава на ученика, това е Посвещаването. Посвещаването – това не е просто дума, обичай или ритуал. Това е истинска енергийна акция, в хода на която става известно преструктуриране на енергийните нива на човека. След Посвещаването, енергийното тяло на човека се променя и той получава основно – достъп до енергиите на  външните енергийни полета или, с други думи, до Космоса. След това следва обучение по  базовата техника на КЕН: как да се владеят тези енергии, как да се преобразуват, как да се контролират. Обучението е доста просто, обикновено са необходими 1-2 занятия, но без Посвещаването то е безполезно. По-нататък вече следва – самостоятелната практика, придобиване на опит и саморазвитието на новия космоенергетик.

6. Какво умеят космоенергетиците?

Всички космоенергетици се подвключват към енергиите на Космоса и с помощта на тези външни енергии могат да развиват себе си в съответствие със своите желания и наклонности. Като правило, космоенергетикът със среден опит има развита визуализация (то е същото като  “вътрешно зрение” и “енергийна визия”), обострена чувствителност към енергийните проявления на Вселената и аномалииите, притежава също  мощно развити  енергийни центрове на тялото (чакрите) и контролира свободно  множеството видове външни енергии. Поради това космоенергетикът е в състояние да  избави себе си и другите от голямо кочество болести и проблеми, да противоустоява на всякакви негативни външни влияния, да активира и усилва основните енергоцентрове- чакрите, както в себе си, така и в другите, да манипулира  енергетийното тяло на човека, да се занимава с ясновидство, телепатия и много други неща. Т.е. космоенергетикът – е  лечител с разширени функции, тъй като кръгът от проблеми, които е способен да реши, не се ограничава само да помогне на болните хора.

7. Какви способности трябва да притежава човек, за да може да усвои космоенергетиката?

Обикновено на хората им е трудно да повярват, че за да станеш лечител не е нужно да имаш някакви особени вродени способности. Все пак, това е действително така. Не се предявяват никакви особени изисквания към кандидатите за КЕН-обучение. Дългогодишните изискания на КЕН-училищата са показали: космоенергетиката може да научи всеки, независимо от способностите  си. Повтарям: в хода на процедурата на Посвещението се осъществява  коригиране на енергийното поле на ВСЕКИ човек. С корекциите са  занимава специално подготвен човек – учител по космоенергетика. След това, аз гарантирам: може ВСЕКИ.

Разбира се има фактори, положително влияещи на скоростта на овладяване на външните енергии. Това е развитото въображение, способността за съсредоточаване, повишената чувствительност към енергийната страна на света , но… Това влияе само на скоростта на придобиване на опит. Надареният човек се обучава в по-кратък срок, а за човека без особени таланти се изисква много повече време, за да привикне с енергийните потоци и се научи да ги   контролира. Независимо от това съществуват доста космоенергетици, които са започнали от самото начало, от едно посредствено ниво, а сега са истински господари на своя свят, лечители от  екстра-класа. Въображението, концентрацията, силата на енергийното тяло, свръхчувствителността – всичко това МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ с помощта на космоенергетиката във  всеки, който желае. Само малцина щастливци притежават тези качества на природата.  2/3 от космоенергетиците  – това са съвършенно средни хора, на които енергийното тяло е коригирано при Посвещаване и които са  положили известни усилия за саморазвитие с помощта на космическите енергии.

Всичките техни “невероятни” възможности – са  резултат от влияние на Космоса върху техните енергии и впоследствие от собствените им усилия. Дарбата няма нищо общо с това.

10. Как занятията по космоенергетика се съвместяват с възгледите на религиозните хора?

Космоенергетиката няма ни най-малко отношения към въпросите на вярата  и религията. Тя е просто оздравителна и развиваща се методика, способ  за помагане на себе си и другите за постигане на здраве и хармония. В КЕН няма никаква определена философия или концепция  за мирогледа. Космоенергетиката – това е просто методика, набор от способи и инструменти за развиваща се и оздравителна работа, а не учение и не е вяра. Всеки космоенергетик решава  сам в какво да вярва, каква религия или духовно учение да следва. Сред космоенергетиците има християни от всеки тип, мусюлмани, будисти, кришна, а също представители на различни страни и нации. На нито един човек, занимаващ се с космоенергетика, не се пречи да живее в съответствие с приемливите за него духовни норми.

20. Колко космически честоти има в космоенергетиката?

Точното количество не е известно, т.е. постоянно се откриват нови потоци, нови КЕН-честоти.  Уверено можем  да кажем, че те са повече от 200. Те се различават по своето предназначение. Едни решават здравни проблеми, други са призвани да противостоят на магьосничество, трети откриват достъп до ясновидство, входове в паралелните светове и.т.н.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!