Божествена СВЕТЛИНА

Мека честота. На фино ниво изглежда като силен дъжд, окъпан в светлина. Изчиства висшите енергийни центрове и подсъзнанието от духовни заблуди, вследствие на което е възможно получаване на видения. Прави ума по-ясен. Установява връзка с Бог. Хармонизира и балансира енергията Ин и Ян. Просветление. Стеснява тъмно-сивата енергетика на биополето и я изпълва с бяла светлина така, че самият човек става Божествена Светлина. Повече Светлина в аурата на човека – повече чиста Любов. Помага и дава сила да простиш на всеки, изцелява обидите, отстранява агресията. Повишава енергийното ниво на човека. Работи за подобряване на съдбата. Предназначена е за изчистване и хармонизиране на енергийните центрове. Каналът може да се открива по региони и градове /особено където има криминогенна обстановка, народни вълнения/. Добре използва колонии и затвори. Временно ограничаване в работата с територии няма, но трябва да се отчита обстоятелството, че каналът престава да работи след 12 часа, поради което след затваряне можем да го отварям отново.

Въздействието ще е по-ефективно, ако с районите  или градовете ще работят веднага  няколко посветени . Съвместната работа с пациента и работата с територията не са препоръчителни. Каналът е съвместим с Божествената сила.

Божествена  СИЛА

Промяна в точките на възприятието. Преход на по-високо ниво на развитие. Изцеждане на отрицателното енергийно поле. Работи като защита, включително и на фините нива, за избавление от страхове. Увеличава   многократно вътрешната Светлина и силата на човека.

Божествен   ПЛАМЪК

Изцеление на душата , изчистване на съзнанието. Защита на Бога /светлинни кръстове от всички страни/. При откриване на честотата се образува енергийна защита около биополето или енергийните центрове в зависимост от ситуацията. Унищожава негативността, негативните мисли. Почистване на вътрешните органи. Работи по опорно-двигателната система. Преструктуриране на целия организъм, премахване на негативната информация на генетично ниво. Преминаване на качествено ново ниво. Развитие на вижданията. Променя работата на седмия енергиен център, което позволява да се променят  представите, да се почувства връзката с Бога. Дава прочистване на цялата енергийна Същност на Духовните тела, прочистване на висшата Душа, Божественото Аз! Пречиства кръвта, лимфите, течната част на тялото. Изцеление на СПИН, хепатит, кръвни вируси.

Божествен  ОГЪН

Почиства от внесени негативни елементи /влошаване на състоянието, програми и т.н./ и прави еталонна енергийната система на човека, която се състои от Огнена  енергия  /както  и  трябва  да  бъде!/.Укрепва  в  душата многоизмерния Божествен огън. Премахва в човека чувството на страх, дава мощен тласък към развитие и движение напред .   Почиства вътрешните органи от негативната енергия, отпуска резервите на организма за самолечение .

Откриването на канала е желателно за здрави и извънредно здрави хора. С тежко болни да не се работи, да се използват по-меки канали. Каналът е предназначен за работа само с хора. Времето за работа е около 15-40мин. В зависимост от сложността. Каналът знае сам какво да прави. При работа с пациента каналът да се насочва между 4-5 чакри докато дланите не станат горещи. Каналът сам се закрива, да се благодари.

Божествена  ЛЮБОВ

Изчиства мощно горните енергийни центрове, изпълва с бяла ярка светлина /както при заваряване/. Божествена благодат, хармония, радост. Честотата е просто изгаряща. Чисти фините тела, душата. Подобряване на съдбата.

Божествена  ПЪРВИЧНА ЛЮБОВ

Каналът Божествена Първична любов установява връзка със Създателя. Съединява с енергиите не Висшите светове. Раждане на „новия” човек. Работи с душата. Вселенска любов. Хармония. Информационен канал. Чрез Първичната любов Създателят изцелява много заболявания, изчиства кармичния дълг, свързан с по-нисшите светове. Съвместим е с други любими канали. Засилва ги и защитава посветения.

Божествена СФЕРА

Мощно изчистване на кармата след обръщане към Създателя. Открива се чрез мислени образи. Божествена Сфера – това е Същността на Твореца. Цялата среда е обкръжена от Частиците на Небесната Божествена енергия!

Божествен ЛЪЧ

Изгаря негативната енергия в енергийната система на човека. Работи както за защита, така и за възвръщане на негативни външни влияния. Активира полето Мер- Ка-Ба. При работа (или посвещаване / може самопроизволно да се  открие каналът Орион. Божественият Лъч започва оттук .

Божествен КЛЮЧ

Открива   дълбочината на паметта в нашата   Божествена природа. Закотвя светлината. Установява връзка с аспектите на Висшето Аз, за да се възстанови и да не се губи връзката с чистото съзнание на Бог. Божественият  Ключ помага да се  получат знания, идващи от Висшето Вътрешно Аз: «Това са знанията, идващи от глъбините на вашата дълбока памет, когато все още сте били навън/извън Предела/.  Извън Предела се намират Божествените  измерения и вие там сте родени »! Ключът за откриване на душата.

Божествен  ДУХ

Работи с бъдещето, премахва разни препятствия в бъдещето и променя съдбата. Дава наставление за истинския божествен път. Еволюция на  духа. Формира  и укрепва жизнения стълб . Защита от зли духове . Почиства и хармонизира емоционалното ниво. Циркулиране на енергията по гръбначния стълб. Защитата е построена във формата на купол.

Божествена  ВЯРА

Чисти сърдечната чакра, човек започва да се настройва и да възприема версиите на бъдещето, да ги привлича. Работи добре с честотата на Божествения Огън, тъй като  чрез работещия с тези честоти човек става самопроизволно заразяване на другите хора със Светлината.

Божествено  ЗНАНИЕ.

Знание  за  божествените  закони.  Посвещава  човека  в  божествените  истини. Информация за лично ползване, за пациента, космоса и т.н.

Божествена  ПОМОЩ

«Помощ в това, което ти искаш»!!!Помага за решаване съществуващ  дълго неразрешен проблем. Човекът трябва да се изповяда, да разкаже на Твореца за своя проблем. При работа с пациенти, които изобщо не се отварят, да се отвори към това, което Твореца счете за достойно. Мощно изчистване.

Изчистване от 1-ва до 3-та чакра, а 4-та чакра се повишава значително. Каналът може да се открива за разрешаване на семейни спорове, конфликтни ситуации в работата, а също за изкачване   нагоре по професионалната стълбичка.

Използва се при атаки, когато препокриват горните енергийни центрове /поради което е налице изопачаване на възприятието и лъжлива информация/. Човекът се обгръща с ярка копринена обвивка като броня, поставя се отделно защита на всяка чакра. В аурата на главата се поставя светло кълбо, за да не се губи връзката с Бог, за предотвратяване на тъмни вдъхновения. Канал на късмета/успеха/.

Божествена  ПАМЕТ

Преглед  на  миналото,  оценка  и  коригиране  на  ситуациите  и  кармичните

задължения. Изчистване на душата (тя трябва да светне ). Кармично почистване по минали животи. Информационен. Почистване от негативна информация на разума, съзнанието, подсъзнанието. Работи против лица от земен и космически произход .

Предназначение: По-ефективно   отработване на кармичните уроци . Чисти фините енергийни   полета, защита след изчистване.   Можете да отворите пациента, но само ако той самият поиска това, но ако след работата с Божествената памет той се държи нехармонично и неправилно, то по този начин той натоварва силно своята карма. Преди това е необходимо да предупредите за отговорността.

Каналът способства за  откриване познанията на вселената.

Методика на работа: пирамида, вътре в която стои човекът . Цялата работа се провежда вътре в  пирамидата (това още е и защита). Показват се   животи и ситуации, където човекът   е постъпвал   неправилно, като по този начин се коригира бъдещето .

Божествена РАБОТА НА ВСИЧ КИ ЧАКРИ

Събиране на всички енергийни системи и всички фини тела на човека в еталонно състояние, прочистване на главния мозък /протичат златисти енергии/. Работи с всички чакри наведнъж / от тъмно сива до златна/, хармонизира ги, за да могат чакрите да работят синхронно, имайки предвид връзката между тях. Разкриване на висшето съзнание. Активиране на имунната система.

Божесвена  СВЯТОСТ

Работи върху хармонично отработване на кармата, изчистване на кармичните задлъжнялост. Показва  тези, с които има негативна кармична връзка. Каналът свързва човека с Бог. Цвят – бяло-жълт. Работи се по собствена преценка от 15 до 40 минути. Душата се изпълва със Святост. Каналът да се открива с разрешение. Е Ако се открие без разрешение, каналът няма да се разкрие и няма да може да работи. Помощ   при навлизане в кармичните уроци. Развитие на Абсолютното проникновение. Почистване на фините тела. Изпълване с любовта на Създателя.

Божественно  ВИДЕНИЕ

Изход към Твореца и получаване информация от него. Визия за развитие, изключителна проницателност, ясновидство. Активиране на дясното полукълбо на мозъка/разпознаване на емоциите/. Прави мислите и съзнанието чисти. Работи с душата. На физическо ниво помага при главоболие, при вътрешно-очно и вътрешно-мозъчно налягане. Може да работи с ушите, лечение на синузит, а също премахване на наркотична зависимост.   Каналът внася женска енергия. Лекува заболявания у жените. Съвместим със  „сърдечните” канали. След отваряне на канала може да се получава информация за видения и ясновидство във всяко положение /право, седнало, легнало и т.н./.

Божествен  ГЕНОМ

Разкрива Божествената природа на  човека. Работи за изцеление на всякакви заболявания: кожни , инфекциозни,всички заболявания на кръвта, психически разтройства, хипотония/стабилизиране/ и т.н./без рак 4ст., тъй като причината на рака – това е тежката лична карма на човека, който той сам трябва да преработи/. Можете да работите с човека без ограничения. „ Ще бъдете възнаградени  според  вярата  ви”!!!За  да  се  ускори  изцелението  пийте  вода/мийте се в заредена вода/.

Каналът работи за увеличаване на гърдите, израстване на зъби и т.н. Израстването на зъбите е възможно само при активиране на генома /ДНК/, който задава програмата, а тялото го изпълнява. Необходимо е да се работи с конкретно съоръжение от 2 месеца да половин година. Като начало се работи от 8ч. сутринта до 12ч. за настройване на енергиите, за чистотата на предаваната вибрация , след това настройката се прави в автоматичен режим и времето за работа може да бъде съкратено. Това е Алхимия!

Божественият Геном води до безсмъртие. Изчистване на нисши материални блокажи.

«ОТНАСЯЙТЕ СЕ С ЛЮБОВ КЪМ ЦЕЛИЯ СВЯТ»!!!

«Не убивайте!» – отнася се не само за хората, но и за животни, насекоми и т.н. Интензивността на канала може да спада   при наличие   на желание за обогатяване и презапасяване в душата.

Предназначение: изтегляне на човека на Божествено ниво, за да може да попадне във висшите светове.

Божествен ЩИТ

Енергийният  поток на канала влиза в Духовното поле при посвещаване, след това прониква в Астралното поле и преминава във Физическото.

Потокът Светлина преминава в чакрите Анахата и Манипура. Увеличава  силата на вътрешната енергия на тялото. Защитава главата и прониква надолу към краката. Създава вътрешен енергиен щит под формата на плътно изпълване с енергията на Твореца. Това е енергията на всички Светии. Възстановява и отваря всички чакри. Инициацията са извършва на ФИНИТЕ НИВА в Рая!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!