Космоенергетика

Космоенергетика от Създателя

КОСМОЕНЕРГЕТИКА – КАКВО Е ТОВА?

Космоенергетиката – това е много проста и достъпна  комплексна методика изцеляваща и оздравяваща, развиваща и разширяваща сферата на влияние и възможностите на човека.

Космоенергетиката – това е реална целителна практика, основана на знанията, съединяващи съвременната медицина и древните тибетски традиции.

Космоенергетиката – това е техника, основана на „включване” на човека към потока енергия от Космоса и Вселената за корекция и изчистване на аурата от негативни програми, заложени при раждане и придобити през живота.
Космоенергетиката – това е наука за управление на вътрешните енергии на Космоса /честотите/, които може да бъдат използвани за възстановяване равновесието вътре в човешкото тяло.
Към колкото повече честоти /канали/ е „включен”, толкова по-мощни са измененията в енергийното тяло на човека, толкова по-стремителен е този процес, толкова повече се повдигат неговите вибрации и приближават тези на Вселената.
Космоенергетиката – това е един вид изкуство за регулиране и възобновяване действията и природните сили на духа, който е заложен в човека от самото начало на неговия живот.
Космоенергетиката – това е способ за предаване на знания не посредством от учител на ученик.
Космоенергетиката – това не е религия и не е философия, не е вид медитация, и не е система от упражнения – това е задълбочена работа на подсъзнанието и неговата реакция на космическите енергии.

Опитните космоенергети говорят: «Най-добрата защита е– прозрачността». Прозрачността за чужди енергоинформационни въздействия, т.е. отсъствие на честотни резонанси.Ако в човека няма съответстващи честоти или те се подтискат грубо с волево усилие, то тогава е невъзможен резонанс. Отсътствието на резонанс практически изключва енергоинформационен обмен. Ако той не съществува, то и енергополето е свободно от чужди енергоинформации. Казано по друг начин – уплашеният, съмняващият се човек вика, привлича със своето поле подобни вълнови полета и честоти, явяващи се само резонатор, те само усилват този процес. Всички страхове на човека, неговата неувереност и процесите, които той счита като проблеми, са – резонанс на неговите собствени честоти с външните енергоинформационни процеси. Всички страхове, комплекси и проблеми, както и съответстващите честотни вълнови полета, се намират в подсъзнанието на човека, в неговото енергополе. В постоянна готовност да резонират със съответстващото външно вълново поле. Променяйки честотните диапазони на своето енергополе, премахвайки от него ненужните честотни пояси от спектъра, космоенергетът се отървава от свързаните с него съответстващи излъчвания и резонанси. Той престава да изпитва страх, вълнува се от други проблеми и интересите му също могат се променят. По какъв начин могат да промененим честотните диапазони на своето енергополе?

Първо – това е волево усилие. Волята е – най-съвършеното оръжие на човека. Необходимо е да се тренира и развива волята постоянно, както Воинът тренира с меча цял живот. Този процес трябва да стане част от живота на всеки космоенергет, стремящ се към развитие. Воля e нужна за реализиране на втория способ.

Второ – Контролът на своите мисли, чувства, емоции, желания и постъпки. Всичко това трябва да се оценява постоянно и ненужното да се унищожава или поправя. С други думи, космоенергетът мислено (с помощта на менталното поле) постоянно контролира енергоинформационния диапазон на своите физическо, ефирно, астрално и ментално тяла (обвивка), отстранявайки, поправяйки или разрушавайки ненужните енергоинформационни спектри. С времето този процес ще стане автоматичен, постоянен.

Трето. Целият този честотен резонанс е направен при общуване с хората, постигнали успехи по този път. Личността на учителя,неговата енергетика, мироглед и възприятия могат да създават честотни резонанси с такава сила, че промените да бъдат много бързи и забележими. Но затова е необходимо да се срещаме често с учителя.

Четвърти /способ – космоенергетични чeстоти. Всеки, дори начинаещият космоенергет разбира бързо – честотите променят хората и променят, за щастие или за нещастие, на същите резонанси. Стремящият се към развитие човек, към знания получава именно това. Човек, желаещ пари, слава, за да успокои накрая своето опорочено его, получава именно това. Честотите променят неговото намерение, на резонанси, правейки го така по неговите лични качества, че да е способен да заработи за много пари или да се сдобие с власт и слава. Всички ние знаем, какви качества трябва да притежава такъв човек в наше време. Как трябва той да се отнася към другите хора. Вървящите по този път разбират, че честотите им помагат да станат именно такива, каквито те биха искали да са. Остава да разберем, какви искат те да станат.

error: Content is protected !!