СинергоРуни

РУНИ  “КЛЮЧОВЕТЕ НА СЪДБАТА”

 

ОСНОВНА ЗАДАЧА НА СИНЕРГО РУНИТЕ:

– помагат да се изменят всички жизнени аспекти

– дават необходимото направление и посока

– помагат за премахването на препятствията, които пречат на здравето, радостта, изобилието и др.

Руните се изготвят самостоятелно. Kак? – ще научим по време на курса. Провежда се инициация във всяка една от 37-те руни, също както в енергиите от СинергоЕтиката – в портал. Предоставя се описание на всяка руна, схема за работа, разклади, приложения и изображение на руните.

Руните са наши помощници. Те представляват самостоятелна съвкупност от знаци, които имат магически характер и се използват не само за получаване на информация, но и за провеждане на разнообразни ритуали.

Руническата символика произхожда от древни времена. Затова те се считат за древен инструмент за познаване на вътрешния и външния свят. Това е тайнствен атрибут, благодарение на който можете да се потопите в собственото си бъдеще, да погледнете в миналото или да проявите собствените си намерения.

С помощта на руните, можем да овладем ефективна гадателна техника, да намерим ключа към разбирането на нашето подсъзнание, което оказва огромно влияние върху живота ни.

Произход на руните

От незапомнени времена хората проявяват голям интерес към руните. Произходът на руническото изкуство бележи началото си от много древни времена. Думата „руна“ в европейските езици от мнозина се свързва с думата „шепот“. А в ирландския език „run“ може да се преведе като „решение“ или „таен“.

Не мислете, че руните са само азбука. Всъщност тe крият много дълбок смисъл.

Руните могат да бъдат наистина мощен съветник за всички нас. Това е уникален инструмент – „магнит“, който привлича пространствената енергия към себе си и затова трябва да се използват компетентно и безупречно.

 

За кого са нужни СинергоРуните?

СинергоРуните действат само в определен свят, портите на който са затворени за нас. СинергоРуните принадлежат към друг слой на съществуване, който витае около, под и сред нас. При запознанството със СинергоРуните, за човека се отварят нови енергии за възприемане на света. Той започва по-ярко да усеща и чувства, него го обгръщат и той се потапя в реални енергии.

СинергоРуните – това е изначалната, много важна част, те са знаците по вашия път.

И още нещо – СинергоРуните са колосална енергетика. Тя става разбираема за човека само ако той е схванал значението на руническото изкуство и някои нюанси при работата със знаците на СинергоРуните. СинергоРуните са свещени …

Този курс на обучение в СинергоРуните може и ще бъде полезен за всички, които се интересуват от Руните – от нови до професионалисти – за всички, които:

* желаят да станат по защитени от енергийни вмешателства – от вън и от удари на съдбата, изграждане на енергийна защита на всички нива;
* се нуждаят от енергийно изчистване и повишаване на вибрациите си;
* имат необходимост от изпълване с жизнена енергия;
* търсят умение за виждане на възможности за успех, а не за загуби – получаване на съзнаване за Изобилие;
* желаят инструмент за корекция на съдбата;
* желаят да намери своя път, своето предназначение – разкриване на творческите възможности;
* желаят да подобрят отношенията с близките си – хармонизация на взаимоотношенията;
* търсят разбиране на отговорите на различни въпроси с помощта на СинергоРуните;
* искат цялостна информационно-енергийна система от символи, помагаща им да променят своя живот;
* желаят метод за саморазвитие и задълбочаване на получените знания;
* желаят професионално да се занимават с Руните;
Продължителност на обучението 14 дни.

Програмата включва:

* Посвещение в 37-те руни от СинергоЕтиката;
* как да използвате СинергоРуни в своя живот;
* практически насочености за използване на СинергоРуни.
* Усвояване на осем рунни разклада за бъдеще, минало, вазимоотношения, ситуации, предназначение и т.н.

* 14 дни в интензивни трансформироващи, изчистващи сеанси и енергийни практики;
* Откриване на Вашата лична Руна.

* Работи се дистанционно – всеки от мястото, в което се намира! –

Задължително: достъп до интернет през периода на курса!!!

Важно: Желаещите да преминат обучението, трябва да са преминали обучение в СинергоЕтика – минимум базово ниво Блок на Твореца!!!

Блок на Твореца – тук!

+++ Подаръчни инициации в енергии Инсельтум – Дер- А Вирум (от трета част на СинергоЕтиката – Универсум) и Сил-Ла-Тонн (Енергия-Ураган, Енергия-Взрив, от втора част на СинергоЕтиката – Синергиум)

+++ Обратна връзка и консултации през целия период на курса!

Нататък можете да прочетете малко за разкладите, както и частично описание на самите Символи – СинергоРуни. А пълните описания, подробности, изображения на руните и оформленията на разкладите, Вие ще получите по време на курса!!!

Съществуващи разклади:

1) Колието на Изида – разкладът кратко, но изключително ясно дава информация за проблема, ситуацията.

2) Око – разкладът дава отговор на конкретен въпрос.

3) Оракул Инис − кратък, но много точен разклад – отразява специфичните събития от миналото, настоящето и вероятните събития на близкото бъдеще на човека в настоящия момент.

4) Смера − разклад за получаване на информация от мъртви, загинали, умиращи, тежко болни или безследно изчезнали.

5) Ангел Виарум (Пророк) − разклад за получаване на информация за (неизвестно) бъдеще или планирани бъдещи събития.

6) Ключове на живота (код на съдбата) – разклад- Матрица, с чиято помощ можете да работите с човек, формирайки необходимите настройки: изцеление, пречистване, трансформации, корекция на съдбата, желани събития.

7) «Ниоли» (разклад на Отношения) − разклад, с чиято помощ можете да определите истинските взаимоотношения с партньор, годеник, съпруг, тяхното отношение към нас, наличието на скрити мотиви или искрена любов.

 8)  «Знамение»  (разклад за определение Предназначението на човек)!

 

СИМВОЛ № 1. ЖИ-ВА – символ изпълнен с любов, означава зараждането, цъфтежа на живота, в него е – самият Живот. Животът – в неговата цялост и хармония. Символ, обозначаващ Щастието в присъствието Тук и Сега или предсказващ щастие в разклада за бъдещи събития. Символ на изобилие и просперитет, хармония, устойчивост и добри начала на ВСИЧКО и ВЪВ ВСИЧКО; говори за това, че започва процес на реализация във всички сфери на човешкия живот – отношения, общество, финанси, творчество. Символът проработва негативните програми за самоунищожение, носи осъзнаване на причините за неуспехите в живота, активира програми за утвърждаване на живота, проработва и активира всички чакри, премахва блокажите на енергийно ниво, дава мощна защита и неуязвимост, дава ореол на съпътстващ късмет и нови възможности.

СИМВОЛ № 2. ЯТА-НАУ – символът не е толкова вход към долния свят или преводач, а по-скоро бариера между световете, предпазител, проводник, който ще спаси и изтласка в момента на необходимост, защото няма място за живите от другата страна на живота. Той защитава не само от ненужни срещи и нападения, но и от ненужен информационен поток, който неминуемо ще влезе в процеса на контакт с други светове. Този символ работи главно със светове, които са същностни, инволютивни, развъплащени, може да бъде проводник и в близки до тях пространства.

СИМВОЛ № 3. ХИНА-ШИ – символът означава не само безкрайността и единството на противоположностите, но също така показва цикъла (кръговрата), взаимосвързаността, взаимодействието на всичко съществуващо, сакралният символ на единството на доброто и злото, любовта и неприязънта, черното и бялото.

СИМВОЛ № 4. Кью-Ти-Х  – символът е спирка, пауза в живота за осмисляне. В правилно положение (рогчетата наляво) дава възможност за разпознаването на кармичните възли и развързването им, мощно освобождава от кармата чрез осъзнаване, дава трансформационен скок на ново ниво и помага за натрупването на положителна енергия, натрупването й и с благоприятен и дълбок процес на ръст на съзнанието и започва да го превежда в околния свят. Дава разбиране за служене без фанатизъм, от чисто сърце, което следва зова на душата. Позволява на човека да почувства и установи връзка с неговите ангели пазители.

СИМВОЛ № 5. ЯЛУНА – Символът може да се сравни с връзката с духовния водач: задава посоката, осигурява необходимите знания и действия. Работи чрез Висшия Аз. Означава разширяване, динамично движение, тласък за развитие: човека започва да бъде воден Свише. Работи чрез горните слоеве, чрез комуникация с Висшите. Този символ означава доверие във Висшия, в себе си и в света. Указва наличието на силен Ангел-Хранител. Символът е пътеводител, потапящ в състояние на хармония и спокойствие, формиращ плодородна почва за Духовно израстване.

СИМВОЛ № 6. РУРХ – символът носи в себе си много магическа енергия, високочестотна за магическия слой енергия, която действа като ударна сила. Символ – Прозрение, означаващ или даващ мигновена трансформация, символ – талисман; символ, съпътстващ промените в живота.

СИМВОЛ № 7. МИРАНА – символ на магическия план. Отваря неограничени възможности на човек да направи добри промени в живота, дава възможност за преход – преход от битовото ниво на съзнанието към по-висшето, към осъзнаване на служенето в най-добрия смисъл на тази дума. В същото време създава хармонична линия на съдбата и реализация на живота, без да създава пропуски в жизнените аспекти, а по-скоро наобратно, въвеждайки хармонично единство на цялото разбиране.

СИМВОЛ № 8. НУМИР – символът носи в себе си в голяма степен магическа енергия. Той показва твърдата привързаност на човека към материалния свят, показва наличието на ограничения в съзнанието и съпротива към новите тенденции в живота, към промените. Символ – превключвател на посоката, символ – стрелка, пътепоказател на жизнения път. С този символ може да се работи за отваряне на пътя при застояли ситуации. Същият символ може да ограничи човек, ако намерението да се помогне не е от чисто сърце. (работете изключително внимателно с този символ).

СИМВОЛ № 9. МИРА-ТА – Магически символ от висш порядък, означава път, вектор, откритие. Работи на всички нива, включително физическото, като мощно преработване и активиране на всички чакри. В прякото си значение символът не само показва възможността за финансово изобилие, но и превежда това състояние като магнит в жизненото пространство на човек, като по този начин прави този човек привлекателен за енергията на парите, благополучието, многократно усилващ и ускоряващ проявите на благополучие в човешкия живот. Символът може също да показва мощна защита и покровителство, подкрепа и наставничество на Висшите сили, Ангели-пазители. Символът организира човек и го ориентира към възприемането на Висшите вибрации, Енергии от Висш порядък, дава почти мигновени изходи към тези прекрасни състояния.

СИМВОЛ № 10. УНК – твърд (суров) символ, който не прощава неправилна работа с него (когато работите с този символ, трябва ясно да контролирате мислите си, да сте бдителни). Символът не е толкова палач, колкото катализатор, който ясно очертава светове и нива. Символът също е с магически план: той може да работи върху черната магия: върху неутрализирането на нейните ефекти както в настоящия момент, така и в момента на минали прераждания, тоест върху кармичното прочистване от черната магия. В работата с него е необходима акуратност, тъй като символът връща въздействията, от които изчистваме: не преобразува тези моменти, просто ясно ги разграничава, поради което деянието се връща на автора.

СИМВОЛ № 11. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН – символът е вятърна мелница, символът е вихър, същността е пречистване на всички нива на жизненото пространство, мощна трансформация, изгражда връзки с Висшето или подготвя човек за пътя на доверие към Висшето, формирайки ниво на различно възприятие на живота. Силно почиства от всичко, което не ви позволява да се развивате, да се движите напред, от собствените си умствени нагласи и ограничения, от всичко болно и остаряло, мощно почиства кармичния план на човек.

СИМВОЛЫ № 12. ИМИТА – дълбоко магически символ, работи на Висшите равнини на битието, устройството на Света. Работи във времето и пространството, показва баланс и хармония, носи стабилност на живота на човек във всички области – взаимоотношения, живот, финанси, говори за продължителността на нещо, например в комбинация с първия символ в обърнато значение ще означава дългосрочна загуба, проблеми , Символът е люлката на нови начала в човешкия живот.

СИМВОЛ № 13. МЕРХ – символът работи по вертикалите на жизненото пространство, едновременно, като пръскане, изстрел. Твърд символ, означава период на излитане в живота и трансформация на всички нива на битието, преосмисляне, концентриране за нещо, събиране на енергия в една посока, в едно направление, осъзнаване на важността на това, което идва Свише. През този период човекът е воден, дава му се много осъзнатост, но в живота, колкото и да е странно, този символ на растеж може да се прояви по различни начини, т.е. това не е задължително да се изразява в замайваща кариера, а даже напротив, може да се получи пълно зануляване на всичко постигнато. В периода на действието на този символ взаимоотношенията могат да бъдат реконструирани за човека, за да се изградят и формират нови.

СИМВОЛ № 14. ПРАЙМА – символ – стабилизиране и събиране, затваряния в смисъл на акумулиране на енергия. Символът преобразува/трансформира съзнанието на човека в ръст, развитие, светлина, стабилност на психиката, но не го прави активно като другите символи, а меко, неусетно, като същевременно подравнява и възстановява енергийното поле и пространство на човек. Символът събира и акумулира/натрупва благодатна енергия за човек. Работи добре за привличането и поддържането на богатство подобно на символ на Фън Шуй.

СИМВОЛ № 15. ДЭТЕЙ-РА – символ вечна Хармония и Благополучие, отразява и дава осведоменост за цикличните етапи на развитието на света, но в крайна сметка води до разбирането, че всичко е единно но и закономерно, защото едното следва от другото и така нататък до безкрайност. Същността на символа е в думите „всичко тече – всичко се променя“, с разбирането, че във всеки случай във всичко се съблюдава равновесието. Символът с привидната си простота е дълбоко магически. При влизане в него той хармонизира и балансира, придава емоционално равновесие, баланс (в нито едно описание на всички руни до тук не присъства този момент на работа с емоционалния фон, който се среща в тази руна). Означава и придава спокойствие и стабилизация в бизнеса, насърчава внедряването в социалната сфера, в семейния живот.

СИМВОЛ № 16. МИ-РА-Н-ДУМ – символът не само съхранява, акумулира енергия, но и я превключва. Символът е катализатор, предпазител, в точното време той наистина може да работи, като изстрелване на енергия. Символът натрупва енергия, когато това е необходимо, ви позволява да съберете и концентрирате жизнената сила. Символът е тежък, жесток, от серията бойни символи, символът е брадва, която не познава човешката любов, само най-високата рационалност, хората за него са нищо повече от пешки. Ако работите с руната небрежно и неправилно, тогава тя може да сработи, вместо към изпълване и акумулиране на енергия към контролиране на човек, тогава този символ ще наложи волята и действието си на човека. При такава некоректна работа с руната, нейната енергетика веднага връща на автора на цялото действие, връща обратно. Работете много внимателно !!!!!!

СИМВОЛ № 17. Ри-Эс-Та – многоизмерен, огнен-плазмен символ. Дава разширяване на съзнанието в кратък срок, т.е бързо, освобождава от страховете и блокажи, отваря и установява връзка с Висшите, отваря сърцето и седми център, отваря виденията, дава отговори на всякакви въпроси, изяснява неразбираемото, довежда до разбиране на причините и следствието, носи чиста информация. Символът дава мигновена трансформация на всяко преживяване в светлина и любов, в съвършенство. Дава разширяване на съзнанието, премахвайки всякакви ограничения, които пречат на този процес. Дава мощна защита. Мощно почиства менталния и кармичния план. Активира, стартира в човека неговия личен потенциал, сила, поток, премахвайки всякакви пречки за това и превръщайки отрицателните наработки в светлина, любов и съвършенство.

СИМВОЛ № 18. ЛОНОС – Този символ не само означава придобиване на знания и растеж на осъзнаването, но и възпитава по отношение на мотивацията: той позволява на човек да се концентрира за по-нататъшен растеж. С твърдото намерение на човек да придобие следващото ниво на знания, този символ сякаш се трансформира в пространството – той прави човек гъвкав, помага му да придобие желаното следващо ниво много по-бързо, в по-кратки времеви рамки, което ви позволява да усвоите ново ниво с максимално осъзнаване. И така до безкрайност. Този символ също изглажда острите ъгли в пространството и книгата на съдбата на принципа „на идващите – ще се отвори“, тоест преминаването на житейските тестове в него е по-меко, в случая работи като символ пазител, като Ангела пазител. Символ за разбиране и осмисляне на причините за неуспехите, необходимостта да се правят изводи, заключения. Символът може да обозначава такъв момент като завършване във време на ситуация или връзка или събитие.

СИМВОЛ № 19. ЮТЭЙ-РАУ – символ – транслатор (преводач) на собствените искания и намерения в пространството. Позволява ви да асимилирате адекватно получената информация, но символът сам по себе си не е нейният проводник в чистия си вид; възприятието отгоре не е ключовият момент на този символ, неговият акцент е преводът на вашите намерения във външния свят: той помага да реализирате желанията си в заобикалящото пространство, да привлечете необходимите възможности. Помага за намиране на неявни решения, виждане на скритото.

СИМВОЛ № 20. МИР – Символ – Координатор, Указател. Като цяло, ясно организира човешката енергетика, позволявайки да постигнете това, което искате. Работи в по-голяма степен върху земните планове – върху изпълнението в различни области, постигането на целите, устойчивостта и укрепването им. Символът означава Въздаване на всеки според неговите заслуги: може да се каже за кармичното възмездие на събитията в съдбата на човека. Символът може да се използва за унищожаване, разформироване на планове. Преди да го използвате в тази перспектива, е необходимо да си спомните закона за причинно-следствените връзки и собствената си отговорност!!!

СИМВОЛ № 21. ПРАВЬ – символ, дълбоко сакрален. Зародил се е заедно със самия Живот. Съединява в себе си небесните и земните планове, земното и духовното. Но основната му функция е да управлява съществуващата реалност в момента тук и сега. Трансформация. Символът работи за очистване на човешката енергетика, неговите кармични, астрални и ментални полета. Работи за възстановяване на физическия план на човек, освобождава блокажи и скоби на физическо ниво. Работи добре, за да изчисти същностния план на човека. Добре работи и посочва в оформлението върху осъзнаването на причините за случващото се, на превръщането на натрупания негативен опит в развитие. Руната не хармонизира. Но работи много добре и мощно за проработка на родови програми, травматични детски моменти и за развързване на кармични възли. Този символ работи добре за разрешаване на ситуации, за техния успешен изход. В тази руна можете да работите с трудни ситуации и сериозно болни хора, които вече не се надяват на изцеление: руната може да върши чудеса.

СИМВОЛ № 22. ВирЕ’ница – символ – взаимосвързаност, регулатор на тази взаимовръзка. Много динамичен, многоизмерен, въртящ се. Ако погледнете в мащаба на Вселената, това е връзка, част от битието, показваща процеса на живот,  прераждането, и отново зараждането на следващия живот. Това е ключът към безкрайната поредица от прераждания, касаещи не само човешкия живот, но и галактики, светове и т.н. и за всеки свят това ще бъде неговото „ВСИЧКО и нищо“. Този символ може да предупреди за повторение на събития, да предупреди за промени, да говори за всякакви неотработени проблеми, най-често за наличието на родови и родителски програми или психологическа травма.

СИМВОЛ № 23. Ри-Ас – дълбоко сакрален символ. Доста стриктна/трудна руна. Символ на заземяване, връщане към земните дела, показващ необходимостта от завършване на моментите от ежедневието, спешната нужда да се съсредоточим върху житейските ситуации на земния план, да останем в момента тук и сега! Необходимостта да се осъзнаем точно в момента Тук и Сега. Символът дава покровителската защита на Пазителите, но в същото време леко ограничава способността за действие, в избора на пътеки. Руната допринася за централизирането на човешката енергетика в съществуващата реалност, трансформирайки илюзиите в адекватно възприятие на живота. В тази руна е добре да работите върху разбирането на себе си и живота си, какъвто е, върху загубата на илюзии и самозаблуда. Руната не помага да се реализирате в живота, но максимално допринася за благоприятно съчетание от обстоятелства към по-пълно осъзнаване на себе си в земния план на живота.

СИМВОЛ № 24. Ра-Т-Ха – символът е акумулатор на цялата енергия именно на по-високите равнини, събира я там и я концентрира. Работи с човешкото пространство: символът – асансьорът, ще премести човека, но само в плоскостта, а не по вертикала, не дава достъп до по-високи нива на развитие, а просто го концентрира върху тази по-високата равнина, която е била изградена, постигната от самия човек. Символът почиства менталния план, контролира!!! Но управлението и формирането на необходимите събития става само по силата на задействаните същностни светове. Символът не пречиства кармично; в момента на работа в този символ, кармичните връзки отслабват именно поради наличието на момента на „линейното време“ в този символ, т.е. чисто човешкото възприятие. Символът е жилав, хитър, не знае милост, не познава нито „приятели“, нито „непознати“. Символът е пограничен в своята сила със света на живите и мъртвите. Най-добре е да не работите с хора с този символ, както и за да разрешите ситуация, защото символът не знае милост.!!!

СИМВОЛ № 25. ИРЭЙ-ХУ – символ – фиксиране в многоизмерното пространство на самия човек чрез битието, връзката му с Макрокосмоса и зависимостта от него, както и влиянието върху него чрез самосъзнание. Работа с подсъзнанието: този символ – означава да познаете себе си и света; в този символ се осъществява съзиданието с Бога, създаването с мисъл и намерение. Чрез този символ можете да се потапяте в трансцендентална медитация. Символ от Първоизточника.

СИМВОЛ № 26. ИНАХ – символ на земния план. Този символ осигурява достъп до горните слоеве на възприятие, дава излъчване на това възприятие в пространството. И освен това, дава възможност да се закрепи това друго възприятие с по-висока честота в енергийното пространство, фиксирайки го като постижение, като достоен резултат от вътрешни трансформации.

СИМВОЛ № 27. Ладони Бога (Дланите на Бог) – Символ на енергиите на Съхранението, обгригрижването. Добър символ. Символът е бавачка. Символът е талисман, основната му функция е защита и изглаждане, омекотяване, хармонизиране, натрупване на добра енергетика, заглаждане, приглушаване на страстите, премахва магически влияния (любовни магии, за привързване или за разделяне, блокиране), действа нежно, но необратимо, като премахва всякакви пречки с нежна мекота.

СИМВОЛ № 28. Пла-Ху – Символът е магически. Символ – ограничение, закриване, затвор за човека и същностите. Символът е неутрален – нито лош, нито добър. Този символ може да се използва продуктивно за разрешаване на кармични проработки.

СИМВОЛ № 29. Ра-Т-Ху – дълбоко магически символ и действително съдбовен, символ – показалец, житейски кръстопът, превключвател в действие, символ – изход от сложни ситуации, отваряне на нови пътеки, дори в най-трудните и безнадеждни ситуации. Символът е втори дъх. Символът, подобно на Санакрион, обръща в светлина, работи добре с агресори.

СИМВОЛ № 30. ЛИА-ТУ – мек символ, дава определена концентрация в настоящия момент за по-голяма осъзнатост, спиране на вътрешния диалог, за по-голямо осъзнаване на реалността, но в същото време малко ограничава визията (виденията). Символът указва момента „тук и сега“ във времевата рамка.

СИМВОЛ № 31. Ю-КА – символът е неемоционален, доста категоричен. Символът не работи вертикално, а хоризонтално. Означава началото на нов етап от човешкия живот или като цяло нов етап в по-глобален мащаб и в общността. Не носи хармония сам по себе си, може да означава развенчаването на илюзиите, внася скованост в състоянието на човек, активиране на мъжки импулсивни динамични качества; това не носи яснота на разбирането, просто заявява, фактът на прехода от един етап в друг въз основа на вече преживявания опит на човек. Но успоредно с това, може да означава укрепване на материалния план и позиция на човек в социалната сфера, отстояване на нечии позиции и активно атакуващо начало, събуждане на динамичност. Но тези пориви на активни прояви няма да бъдат системни. Тази руна указва тяхната непостоянност, епизодичен скок, според ситуацията. Тази руна разкрива агресивност в човек, сочи го.

СИМВОЛ № 32. Ви-Хо-Ра – символ на промяна и благоприятен период за вземане на решения, символ на промяна на етапите или периодите в живота, за да се увеличи максимално използването на всички налични в момента възможности. Символ – фиксиране на нов етап в живота, мундщук за бъдещите промени.

СИМВОЛ № 33. Ар-Ра-ЭР – символ – баланс, означава стабилност, спокойствие и увереност в бъдещето. Когато изпада в прякото си значение, той наистина изгражда поредица от благоприятни събития в живота, организира жизнено пространство на човек за късмет и отваряне на нови възможности, за използване на по-рано пропуснати възможности за добро, дава добра основа, основа за благоприятно бъдеще на човека, осигурява надежден пристан, почиства от всичко ограничаващо и сдържащо, символът е трамплин за излитане и успех. Почиства от магически влияния и негативни мисли “отвън”. Руната отразява атаките от отрицателна енергия и помага да трансформирате личния си отрицателен опит или отрицателен натрупан енергиен потенциал в развитие, любов, светлина.

СИМВОЛ № 34. Ру-Т-Хи – символът е катализатор, той работи двустранно, може да проявява скрити ситуации, с цел установяване, изправяне, изцеление с най-малко лоши последици за всички, а може и да се влоши ситуацията.

СИМВОЛ № 35. Киа-Ру – Енергията на руната е гореща, тежка, силна, работи в момента на присъствие «тук и сега». Символът събира в себе си, натрупва близо до осъзнаването на човека в настоящия момент на неговото битие, основата на вселената, знанията за световния ред (тоест, идващото осъзнаване се дава по готовността на човека от пространствата, които са оптимално близки до него). Символът е центрофуга, концентратор и ретранслатор на всичко. Символът означава Успех, носи Успех, Привлича Успех. Символ – творение: означава просперитет и благополучие, духовно израстване, съвършенство, пречистване на съзнанието и физиката, изцеление на душата на човек и физическото тяло, съчетано с духовно израстване, когато става въпрос за възстановяване на пациент, укрепване на семейните отношения, укрепване на богатството и кариерния растеж. Дава максимално използване на наличните възможности, ясновидство, чувство и слухова обратна връзка от света. Изгражда връзка с Висшия, показва активирането на тази връзка, учи ви да чувате Висшите, да виждате и възприемате техните знаци.

СИМВОЛ № 36. ВЕС-ТА – начало и край на всичко, символа е Всичко и Нищо. Означава трансформация, преход от едно състояние в друго, възможности за този преход, освобождаване от всичко, което пречи, от илюзорните представи, или пълно обезсилване на всичко, рязко превключване на нива и реалности. За човек това ще означава или излитане, или пълен срив. Смърт или живот. Категоричност и еднозначност на ситуации, решения, събития. Работи с времето и пространството, работи добре във връзка с други символи за очистване на кармични планове, родови програми, травматични усещания, болезнени и травмиращи ситуации от детството.

СИМВОЛ № 37. НЭИ-ЗА – (пустая руна / празна руна )- означава ВСИЧКО. Всичко в най-сакралния и най-дълбок смисъл. Символът на чистото Съ-Творение с Висшите. Символ – Промяна. Символът на Бого-осъзнаване в себе си или на Божиите ползи в себе си. Символ на пограничната линия на съзнанието и битието. Символът е отправна точка и точка за завършване на всичко. Символ, в който можете да отрегулирате каквото и да е. Символ, при който процесът на самостоятелно Съ-творение на собствения живот и съдбата на човек започва или завършва, или се премества на други нива. Руната показва момента на свободния полет в човешкия живот в момента. Символът показва, че човек в настоящия момент е свободен да избере абсолютно всеки път от живота, да избере всеки завой, да вземе каквото и да е решение. Можете да използвате този символ САМО ЗА ДОБРО !!! В случай на неспазване на това неизменно правило, енергията на символа ще сработи по наказателен начин. Символът не търпи спекулации с намеренията.

*****

Автори: Лидия Шартон и Маргарита Борисова

Материалът е преведен от Зоя Йоткова, в пълно съзнаване на отговорността за това и с личното разрешение на Лидия Шартон, при стриктно спазване на думите и знанията!!!

Зоя Йоткова – Експерт в областта на корекцията на съдбата, Mагистър по СинергоЕтика, Етика Сакралная, ПротоЕтика, Космоенергетика и др. лечител, Енерготерапевт, Рунолог. Владея огромно количество енергийни настройки, работя с енергиите на Новото време. Провеждам обучения и курсове в различни посоки.

Namaste!!!

С помощта на системата СинергоРуни, Вие ще откриете за себе си съвсем различен – нов свят, пълен с нови невероятни Възможности за Вас!

Гарантираме ви качествено обучение в съответствие със стандартите за качество на СинергоЕтиката. Както и разбира се, пълната подкрепа и поддръжка в процеса на обучение!

Можете да научите повече за метода тук:

Важно: Желаещите да преминат обучението, трябва да са преминали обучение в СинергоЕтика – минимум базово ниво Блок на Твореца!!!

Блок на Твореца – тук!

Можете да научите повече за метода тук:

СинергоЕтика – тук!

Първи Пласт – тук!

Втори Пласт – тук!

Comment (1)

  • Никола Reply

    Препоръчвам този курс на всеки, който иска да се потопи в един свят на възможности. Възможност да види и научи истината за себе си, за своето съществуване и мисия в живота. Възможност да проследи взаимовръзките – какво, как и защо се случва. Но и възможност да коригира, трансформира и промени ситуации, път, дори съдбата си. Синергоруните притежават невероятна сила и мощ, предоставят възможност човек да се потопи в един магичен свят на Знанието и Познанието, на силата и способностите. Изтеглят на едно много високо ниво на съзнание и осъзнаване.
    Благодаря на Мастер Зоя, че ми показа и разкри за мен този свят!

    03.01.2020 at 15:11

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!