Четвърти пласт в СинергоЕтиката

Четвъртата част от СинергоЕтиката  ВЪЗРАЖДАНЕ

Състояние на Пророка (14.08.2015г.)

Състояние – дълбоко в своята същност. Носи в себе си не само някои моменти на видение, знание, но също така работи за изцеление. Но това изцеление не е толкова на физиката, колкото изцеление на емоционалния, чувствения план, изцеление на ментала, астрала, етера в неговия акцент. Изцелението на физиката присъства в пълен размер, но в много лека форма, сякаш леещо се, тоест всяка клетка на тялото се изпълва с животворно благо, животворна сила, състояние на радост. Въздействието върху физиката се проявява на много дълбоки нива – на нивото на зараждане, формирането на физическото тяло, на нивото на неговото планиране. Но основният акцент -това е изцеление на енергетиката. И това изцеление е с динамичен импулсивен характер, може да се каже амплитуда. Тоест от една крайност в друга. Няма някаква равномерност и тя не е предвидена в това състояние. Има имено крайното висше състояние и крайното противоположно състояние. И тази амплитуда ви позволява да усетите сравнението, разликата в тези състояния, поради което човек осъзнава, умението да цени, да осъзнае това, което се случва сега и това, което се случва някога, не само в настоящия момент. Умението да се оцени и разбере значимостта на предвиденото. В това състояние няма време, няма пространство – всичко е едно. То е като импулсна вълна, която прониква във всичко. Възниква пълно единение с всичко, тоест това състояние може да се определи като АЗ СЪМ, АЗ СЪМ ВСИЧКО.

Това състояние е като чисто прозрение, което буквално пронизва цялото ни същество, като започнем с енергетиката и завършим с физиката. Но на физическо ниво идва като вълна, изпълнена с благодат, която обгръща и носи радост, умиротворение, хармония, осъзнаване на присъствието, тук и сега, във всичко, във всеки миг на създаване, във всеки момент от битието, във всеки миг от живота, винаги и във всички времена. Унася не с яркостта на собственото присъствие, а имено с дълбочината – носи преливане. И тази дълбочина пронизва цялото ни същество, има мощно пречистване на съзнанието, мигновено разширяване на всички нива на съзнанието. Привнася различно светоусещане , разбиране, осъзнаване на живота в цялата му дълбочина, а именно светоусещането на всяка точка, на всеки нюанс на живота, всяка прочувствена нишка и частица на битието, във цялото му единство.

Това състояние изпълва с божествено равновесие. Тук присъства безвремието. В него можете да работите във всяка точка на пространството, във всяка точка на всеки свят, във всяка точка на себе си. Тоест трансценденталното състояние в точката на присъствие и в точката на отсъствие в това число. Незабавно спиране на вътрешния диалог, хармонизиране на вътрешното емоционално състояние, мигновено спокойствие.

Баланс. Безвремие. И именно от тази точка се разгръща спиралата в силата на Съществуващия. И тази спирала отнема, събирайки в себе си нашето внимание. Идва спокойствие, разбиране, съзерцание. Но не само съзерцание, като наблюдател праволинейно видение, а едновременно има много паралели, много сценарии на живота, и в същото време проживяване на всичко, което е възможно. И целият този опит, който се живее тук и сега в много паралели едновременно, се стреми към разбиране, осъзнаване с любов. И това осъзнаване обхваща с дълбока вълна. Търкаля се като девети вал – колкото по-далеч, толкова по-дълбоко прониква във всяка клетка на нашето присъствие, на нашето съзнание, на физическото ни тяло, прописвайки се във всяка наша клетка.

Състояние Пророк повишава нивото на съзнанието, събирателната точка на силата моментално се измества с няколко нива по-високо. И в същото време съзнанието и физиката се издърпват за този ръст подобрение. Защото усъвършенстването е естествен процес в това състояние. Естествено, като дишането, защото няма нужда да се стремите към него (да се усъвършенствате), то автоматично се случва, подтиква човек да се движи, да осъзнава.

В състояние на Пророка ние се превръщаме в самия източник на любов. Ние ставаме транслатор на любовта, на самата любов. Бъдете изключително внимателни по отношение на своите желания и мисли за когото и да е, или за себе си. Защото всичко това ще бъде незабавно изпълнено.

В това състояние има не само интеграция с частичките от нашата душа във всички светове, прераждания, но и със самия живот с мигновена трансформация на всички придобити и натрупани преживявания от нашите части в любов. Разбиране, присъствие, тук и сега във всичко, навсякъде, винаги.

Енергийната структура става не просто божествена, а някакво по-висше проявление. И това проявление обхваща ВСИЧКО в себе си.

Това състояние позволява възстановяване на работата и функционирането на всички органи.

Изцелявайки не само енергетиката, физика, но и душата на човека. Тъй като човешката душа също се нуждае от изцеление, както и самите Богове, Създатели. В това състояние всичко това е възможно. Дори може да се излекува самият живот, ако има необходимост от това, защото това състояние е зараждането на самия живот.

Това състояние не е само прозрение, видения и ясновидство, това състояние е именно пророчество! Затова следете за езика си! Мощните енергии са заключени в това състояние. Затова ви призовавам внимателно да работите с тази енергия. Защото в състоянието на Пророка няма предели, няма граници.

И съприкосновявайки се с това състояние никога няма да бъдем същите. Дори ако искаме да се върнем към някои по-ниски слоеве на съзнанието, (условно) „животинските“ състояния – дори да се върнем към тях по собствена свободна воля, ние няма да бъдем същите. И всеки, който е влязъл в контакт с него или е пожелал да влезе в контакт с това състояние, дори със собственото си неразбиране, ще бъде трансформиран към светлина и любов.

Това състояние е чудодейно. В него може да творите чудеса, можете да върнете към живота дори най-безнадеждните пациенти. Състояние Пророк и състояние Творение – са заключителният етап в СинергоЕтиката, до който бяхме доведени. Ще дойде време, когато хората, учениците или пациентите ще бъдат толкова готови със своето съзнание за някои такива разкрития, че на тях няма да им е необходимо да получават енергията на първите блокове. За тях ще бъде достатъчно да получат това състояние, защото то съдържа абсолютно всичко. Така че, те да могат да се излекуват и да могат да излекуват себе си и хората.

Състояние Творение / Състояние на Създаването (13.08.2015г.)

Работата с главния мозък е акцентът на тази енергия. Тя работи с мозъка, с клетките, с невроните, именно на физическо ниво проработва тези моменти и води до пробуждане както на творческия потенциал, така и на интелектуалното ниво. Обвива в плътен облак, работи толкова много на тънко ниво, че дори е трудно да се предаде. Във физиката има болезнени усещания, но тези болезнени усещания вече са обвити в ефекта на анестезия (усещането, че нещо се движи в главата ми).

На ниво физика могат да се излекуват най-безнадеждните болести, причините могат да се проработят и осъзнаят, замисълът на душата може да се промени и да се излекуват най-безнадеждните състояния (било то в резултат на биологично, генетично оръжие, СПИН, онко, най-безнадеждното, а да не говорим просто за настинка). Няма ограничения или граници за тази енергия.

Потокът е много плътен и с цялата мекота тази плътност се навива, нараства. Енергията е вихровидна, спираловидна – не само прониква, но и обгръща наоколо. Той работи дори не на ниво ДНК, а на нивото на формиране на ДНК, тоест на нивото на зараждане на самата ДНК, на нивото на замисъла на Душата, когато тя ще бъде въплътена, когато само планира живота си тук. Това състояние пробужда (ако е имало искане в качеството на изображение) именно възстановителните функции: възстановяване на мозъчната функция, пробуждане и самодостатъчност, саморегулираща се синхронизация на алфа, бета, делта и тета ритмите, събуждане на гама-ритми, които отговарят за комуникацията с Най-висшите аспекти на творението от някои древни времена, когато сме били надарени с тези способности с пълна сила. Доколкото ние всички сме по принцип прародители на този свят в изначалното си състояние, то този поток пробужда способностите ни да създаваме именно от онези дълбоки времена, тази дълбока памет за този дълбок процес на сътворение. И не само способността за създаване, но и силата на разрушението, равна по сила на тази съ-създаваща сила. Тоест, трябва ясно да разберем, че с една дума можем да съживим, а с друга дума можем да убием. Важно е точно и ясно да обуздаваме езика си. Дори не толкова езика, колкото мислите. Пробужда имено образност, и тази образност не е обвързана само с рамката на земния план. Тоест, всякаква социална адаптация ще се проведе много добре в този поток. Човекът ще си спомни всичко, което е било наработено по-рано, и изначално ще се адаптира, пребивавайки в това състояние на адаптивност, потапяйки се в него.

Действа на нивото на физиката много меко, с анестезиращ ефект, но в същото време проникването в някои невро- и други клетки е много дълбоко. Състоянието на Сътворението е пробив в рамките на генното и невро … инженеринга (в рамките на невро-психо-езиковата дейност). Буквално покрива целия организъм. Акцентно този поток работи имено да се възстановят функциите на мозъка, възстановяване на физическо ниво, на заместваща терапия. Ако някои области са засегнати, то ще бъдат възстановени активно и затова може да се каже, че мозъкът е взаимосвързан с цялото тяло, и че тази връзка се проследява по цялото тяло.

Състояние Творение работи не само върху физическото тяло, но много мощно работи и върху пространството, времето, времето като физическа единица и времето, като присъстващо точно в рамките на въплъщението в живота и безвремието, като нашето вечно пребиваване в безвремието в рамките на плана на Душата. Тоест, засегнати са такива дълбоки процеси, включва се в работата на абсолютно всички енергийни тела – започвайки от физическото тяло до атмичното, казуалното тяло, будхичното и т.н.

Възстановява се работата на чакрите, които започват да цъфтят и стават като големи цветя. Работата на потока е с ударност, като енергия Ви-Дар-Мэй. Въздействието е същото като в този поток, но има и мекота и дълбочина. Състоянието е такова божествено – конкретно енергийно, не просто божествено същество на съзнанието, а енергийно състояние, когато чакрите работят, енергетиката е на 300-500% (колкото ви е удобно). Отваря чакрите, не само на нивото от първата до седмата. Най-малко хиляда или повече чакри започват да работят в този поток, тъй като за да стартират дълбоко разположените процеси, е нужна работата на всички чакри, много по-високо и много по-широко.

В този поток можете да заченете деца. Защото потокът работи възможно най-добре върху пространството на отношенията, върху пространството на взаимоотношенията като цяло със света и хората, върху пространството на микро и макрокосмоса. Той съдържа в себе си както моментите на творението и сътворението на човека, така и моментите на творението на Бога. В това състояние човек може да почувства осъзнаването на себе си като Бог и да почувства способността да създава себе си наново, започвайки да създава светове и себе си, и децата си.

Това състояние установява връзка с Висшите. Тази връзка никога няма да бъде затворена, независимо как биха се опитали да я блокират различни същности. Много мощно почиства същностния план. Почиства го буквално старателно, а съществата не изгарят, например, като в Космоенергетиката, а именно, те продължават по своя път на развитие, с разбирането, че всичко, което трябва да направят за нас, те са направили, че са изпълнили задачата си. А ние стигаме до осъзнаването на това, за което тези същности са били като програми в нашето поле.

Толкова дълбоки са процесите в този поток, сякаш съдбата се коригира. И не всеки в този поток ще бъде добре, не за всеки този поток ще се активира, той сам филтрира работата с хората. Тоест можете да го отваряте за всеки, но той ще филтрира самостоятелно с кого и как да работи – за някого това ще бъде дълбока корекция на съдбата, дълбока корекция именно на физиологичното състояние на ниво здраве, на ниво на възстановяване. За някои ще има само изглаждащ момент, така че планът на Душата за въплъщението на човека на Земята да остане изпълнен.

Кармичната отработка се случва почти мигновено, тоест „съдът“ карма може да бъде опустошен, но без последствия за самия човек в рамките имено на Осъзнаването. Но осъзнаванията, които следват от това – в рамките на този поток – са глобални! То дава сили, за да може тези осъзнавания да се преживеят в лека форма, в достъпна форма, без вреда за психиката. Защото потокът работи нарастващо поетапно. Той е динамичен и тази динамичност се засилва чрез потапяне в него. Дори докосвайки се до този поток, ние се включваме в него, именно в дълбочината на този процес. Следователно състоянието на Сътворението няма да премине за никого без следа. Дори ако човек просто е искал да узнае какво е това, той моментално се потапя. По принцип този метод на потапяне в тези енергии, в най-новите енергии на Синерго и като цяло по принцип във всяка енергия на Синерго, той е просто разкрит до крайност! Тоест, всеки, който желае, ще знае как „този, който има уши да слуша, който иска да види, ще се отвори“.

Състояние Възраждане на живота (27.08.2015г.)

Това е не само изцеляващ, очистващ, изпълващ с енергия поток, но още и като прераждане на Живота, имено с акцент върху сексуалната доминираща енергия. Нещо повече, това доминиране е без фалш и лъжа, без ни най-малкия намек за вулгарност, без ни най-малкия намек за някакъв вид проста връзка, която няма отношение към Любовта. Тук, в този поток, ще говорим за сексуалността, като за невероятно чиста енергия, енергия, която допринася за вдъхновението да породи живот. Тоест, допринася за самото Творение. Може да се каже, че сексуалната енергия, проявена в човека, е животворната енергия от най-висш порядък, но при човека тя се заражда от сексуалното проявление. Онези хора, които избягват сексуалния контакт и интимността, считайки го за нещо като основа и проявление на нещо ниско лъжат (ние не говорим за случайни контакти, а за взаимоотношения между хора, които имат любов един към друг). Те лъжат себе си, лъжат другите. Това е престъпление срещу самия живот. Ние на Земята сме въплътени, за да почувстваме себе си във всички моменти, във всички детайли, във всичките му проявления и ипостаси. А блокирането на някои от естествените ни проявления заради предполагаемото увеличаване на илюзорната полза и растежа на други прояви е грубо заблуждение. Но именно ясното разбиране на този момент не ни дава правото на каквато и да е интимност, без да приемаме осъзнаването на своя избор, на всяка интимност без чувство за вътрешна приличност, без усещане за вътрешно самоопределение, така че самата концепция и произход на състояние Зараждане на Живота да не се променят.

В това състояние Зараждане на живота можем да говорим не само за неговия произход, но и за продължението му. Тоест взаимоотношенията на ниво сексуална интимност не само за продължаване на живота, но и като източник на вдъхновение тук, в човешкото тяло, като Храмът на душата, който ни е даден не просто така, а е даден като най-голямото уникално невероятно универсално средство за придобиване на такъв глобален опит, за възможността да се трансформира опита във физическото тяло в горните възходящи потоци, възприемане на Висшите, предаването и прописването им в себе си.

По-подробни свойства на това състояние Възраждане на Живота.

Имено не зараждането, защото зараждането е на нивото на мисълта, а Възраждането – то вече е от поредица от действия. Активно действие. Може да се каже, че в този поток идва разбирането, че активното действие е пряко свързано с нашите рефлекторни способности на организма, а на нивото на физиката се проявява в сексуална привлекателност, в сексуална активност. Ако човек е сексуално неактивен, тогава това е ясен индикатор, че неговата енергия бездейства, не е пробудена или насилствено е потисната и изтласкана в други слоеве на съзнанието.

Потокът много дълбоко прониква на всички нива. Дори не става въпрос толкова за физиката, колкото за енергетиката, но потокът прониква изцяло, всепоглъщащо. Освен това първоначалните усещания – това е на нивото на физиката – кундалини се издига мигновено, да не говорим за факта, че разбирането идва на ниво дълбоко осъзнаване на себе си по полова принадлежност. Но тази полова принадлежност не толкова като роля на пола, на нисше ниво, не просто като мъж и жена в земния смисъл, а имено мъж и жена – като Бога мъж  и Божествена майка. Защото тук всички сме богове, но много хора забравят за това. И това проявление във физиката е възходящо, изначално е възходящо, тоест пробужда своето разбиране, своята цел в това въплъщение, именно в определеното физическо тяло, мъж или жена, и се издига и трансформира и отваря точно за възприемането на по-висшите потоци, висшите осъзнавания, висшите състояния. Така се проявява на физическо ниво, носейки невероятно блаженство в плана на някакъв безкраен съюз с всичко. Аз съм Всичко и Всичко е Аз. Много често се сливаме с всичко, но в същото време забравяме, че това е всичко, което съм Аз.

Тук ние можем да говорим за максимално разширяване на съзнанието, защото, не говорим само за издигането на кундалини и нейната трансформация, а за по-висшето възприятие, има незабавно спиране на вътрешния диалог, който автоматично стартира трансценденталното състояние и потапяне в него, потапяне с максимално осъзнаване на себе си в „тук и сега“ и отвъд също. Тоест осъзнаване в „тук и сега” и осъзнаване на себе си  абсолютно наведнъж с всички и в същото време едно от проявленията, имащо определена роля, определени задачи, определена принадлежност към енергийния сектор, оцветяване на енергийното поле.

Тук ние можем да говорим за мигновено кармично изцеление и осъзнаване на този опит, и превръщането му в светлина и любов. Тук времето не работи в земен смисъл. Тук няма време, по същност, тоест енергията е  Безвременна, като стандартна автоматична единица, която вече се съдържа в това състояние. Времето може да се разтегли, да се свие, да се трансформира, да се върне, да върви напред от гледна точката на ракурса, когато говорим за най-добрия начин за изпълнение на задачите на Душата.

В това състояние можем да говорим за безкраен акт на Възраждане на Живота не само в точките на раждане и смърт, но и в точките на съприкосновение на различни проявления на енергиите за сътворението на Живота, за неговия произход, прераждане и продължение. Тоест проявата на тези енергии с различни полюси, в многоаспектните измерения. Това е като безкрайното мъжко и женско начало, с цялото им единство – все още са различно полюсни и различно определящи себе си енергии, които се сливат и продължават един с друг в единение. И ако говорим за това глобално величайшо чудо в нашия Живот в проявлението на Създаването на Света, Живота, това състояние на Възраждане на Живота ще разгледа и излекува човека в това отношение, имено като мъжки, женски, в различните проявления на човешкия потенциал в човешките тела. И ако говорим за това, че в този поток идва разбирането, че взаимоотношенията „мъж и жена“ и тяхното единение е норма и дори е задължително условие за проявяването на това състояние (тоест, изначално можем да кажем за този контекст, че по принцип никой тук не идва без двойка, няма божии невести идващи за самота, за да речем, зад тежки манастирски стени, ако говорим, че взаимоотношенията между мъж и жена са норма, естествена норма, и така е било предназначено от Бог, като създание от две пъзела), то взаимоотношенията в ракурса мъж с мъж, или жена с жена, или прикачане с физическо сливане изключително, например, в астрала, то тези отношения не можем да наречем нормални. Те са изключително неестествени за самото Възраждане на Живота. Те изглеждат неестествени в рамките на нашия свят. Но съществуват като крайъгълните камъни на проявите на друг свят, в отделни ситуации, като епизод, в който Душата решава да живее в търсене на естествен хармоничен престой в рамките на дуалността. Има и други светове, където такива взаимоотношения, както в проявяването, така и във взаимодействието на енергиите, са нормални, но вътре в рамките на нашия свят, нашите въплъщения, нашата Земя, хомосексуалните прояви не са нормално състояние, не са нормално взаимодействие на енергии. Те ще бъдат нормални по отношение на проявленията на другия свят, а доколкото световете си взаимодействат, то тези прояви намират място и възникват в нашия свят. Точно както нашите проявления могат да възникнат и да се проявят в други светове. Той е като част от огромно взаимодействащо цвете, като цветето от живота, например, като матрица, но при това се явява изключение. Говорейки конкретно за нашия свят, това не е естествен начин, не е нормално състояние за психиката ни.

Потокът носи в себе си глобална защита и тази защита е подобна по своите компоненти на две части, съединени помежду си, като например ин и ян (тоест буквално дори се вижда тази защита). Тази защита не е само на нивото на енергетиката, както, да речем, в състояние Творение. Тази защита е на нивото на такива дълбочини като архетипните проявления на нашата енергетика, произхода на нашата енергетика, зараждането на самите нас като цяло. Защитата се корени там, а нейните клонове преминават в безкрайна ретроспектива на вариантите за развитие на човешкото съществуване, на човечеството като цяло. Тоест тази защита донякъде напомня за Магически щит, който съществува във времето и в пространството и ги затваря. Тук е също и причината тя да сработи в атакуващия план, когато това е необходимо. И това няма да зависи от нашата реакция на това или онова проявление. Тя автоматично на нивото на най-високите осъзнавания определя степента на опасност за едно или друго действие от външния свят, защото тук става въпрос не само за единението на себе си с всичко, но и за разбирането на всичко като себе си. Тоест, на кръстопътя на тези глобални разбирания тази защита ще действа съответващо.

Състояние Възрождение изцелява отношенията, съществуващи или предполагаеми. Изцелява тези отношения в момента тук и сега, изцелява миналото им и предоставя нови реални възможности за бъдещето на тези отношения, ако в тях съществува Божият замисъл. И като говорим за взаимоотношенията, това състояние е проява на техния магнетизъм (конкретно женски или мъжки) в нашия живот, в самите нас, явява се имено акцентирана проработка на сексуалното проявление на нашата енергия, но при това с глобална проработка на всички останали акценти, тоест сексуалния план няма да напира, всичко ще бъде хармонично. Тоест, няма да има резонанс. Всичко ще бъде естествено и хармонично. В същото време ще бъдат по-ясно разбирани причините за това какво се случва и осъзнаване в точката тук и сега, не само по отношение на взаимоотношенията на това ниво, а и по отношение на всичко въобще – прояви на живота и нашето жизнетворение.

В това състояние можем да говорим за защита на нас като цяло, и за защита срещу такива прояви на същности, които се явяват нарушители на универсалните закони, тоест в това състояние можем да кажем, че това е мощна защита срещу подобни прояви. И освен това, тази защита работи дълго на подхода, на ръба на нашето енергийно жизнено пространство, така че тези моменти като цяло са недостъпни за нашето възприятие.

Състоянието привнася хармоничност и балансираност на енергетиката в нас. То въвежда в нас проявлението на себе си в по-висшите моменти, като отражение на всичко чуждо, заседнало или закачено към нас във взаимодействие с по-нисши форми. Тоест, чуждостта на каквато и да е грубост, вулгарност, пошлост, странност като цяло към лекомисленото възприемане на тези удивителни глобални процеси на Възраждането на Живота. В него ние се проявяваме като Божества.

Състоянието ни позволява да трансформираме единението, сливането на физическо ниво във по-висшите и ако има намерение за това, то всичко се случва по естествен начин – не е нужно да мислите нищо, не е нужно да правите нищо, всичко се случва естествено. Това състояние привнася в нашия живот момент на пълнота, разбиране на това, че в живота ни винаги има място за Изобилие, че ние (нашата Душа) влизаме в този живот, за да бъдем щастливи – за единение, за просперитет. Ако ние сме избрали пътя на страданието, то винаги има друг избор – важно е просто да си спомним това.

И трите състояния – Пророк, Сътворение, Възраждане на Живота, се взаимодопълват едно друго. Те са толкова многообразни и толкова многофункционални, че по принцип вече нищо не е необходимо. Изглежда, че всяко е само по себе си, но се допълват.

Материалът е преведен от Зоя Йоткова, в пълно съзнаване на отговорността за това и с личното разрешение на Лидия Шартон, при стриктно спазване на думите и знанията!!!

Зоя Йоткова – Експерт в областта на корекцията на съдбата, Mагистър по СинергоЕтика, Етика Сакралная, ПротоЕтика, Космоенергетика и др. лечител, Енерготерапевт, Рунолог. Владея огромно количество енергийни настройки, работя с енергиите на Новото време. Провеждам обучения и курсове в различни посоки.

Забележка: Описанието на потоците е частично. Пълното описание се получава при посвещението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!