Трети пласт от СинергоЕтиката

СинергоЕтика.  част III – Универсум

БЛОК ЕНЕРГИИ, АКЦЕНТИРАЩИ НА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ТЕЖКИ КАРМИЧНИ ИЛИ ОБУСЛОВЕНИ РОДОВИ ПРОГРАМИ – НЕДЪЗИ.  

 1). ВИ-ДАР-МЕЙ (ВИ-АРД-НЕЯ – втори аспект. Енергия за работа с костната система): Енергията върви в два потока. Състояние на възстановяване от херния; рехабилитация на гръбначния стълб (+ свързани органи), между прешлена невралгия. Огнена плазма, оранжево-червен цвят, течаща енергия на бързо действие, състои се от малки кристали-сондажи. Това е първия поток. Втори − нежно синя и прозрачна плазма едновременно. Първия поток влиза в човека от горе на долу, чрез седма чакра, а втория от долу на горе, чрез първа чакра.  Нататък те се срещат и излизат съответно от 1-ва и 7-ма чакра.   Потоците уплътняват енергетиката на човека, запълват и изравняват полетата, образуват 2-ро защитно поле, което лекува отвътре, излъчващо светлина навън. Енергията на преобладаващо лечебния план, чудотворна: при достатъчна Вяра човека мигновено бива изцелен. Запълва цялата структура на костната тъкан на гръбначния стълб и прилежащите му органи, изпълва с жизнена енергия, структурира меките тъкани, лекува основата на маточната шийка и тазовите органи, съответно подравнявайки работата на краката. Усещанията са различни: извършва се – лазерна работа с костите и хрущялите. Втората вълна уплътнява енергетиката, правейки я непроницаема, изгражда защитно поле, без да блокира достъпа до енергия. Предлага нов вариант на защита: не толкова на нивото на енергетиката, колкото на нивото на човешкото съзнание с разбирането, че човек е неуязвим за всяко негативно въздействие.

2). Мета-Хиль-СиоН    МЕТАЛЬ – ХИ – СИОМ   (Металь-Хи-Си-Он-На) (Енергия възстановяване от онкологични заболявания): (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой).

Пареща енергия, в която се съдържат аспектите на живота / отсъствието на живот (като жива и мъртва вода заедно) (живот и неживот заедно). Работи на клетъчно ниво. Състояние потапящо в Люлката на Живота за мигновена трансформация на съзнанието, потапяне в първоизточника не само на живота, но и на самия себе си в това число. Усещане за любов и радост пронизват всяка клетка на организма, на светлинното и на физическото тяло. Работи едновременно отдолу и отгоре, като в същото време представя топла / студена вълна и мека звукова експлозия. Извършва свръхестествено възстановяване на цялото тяло с анестезиращ ефект. При потапяне в енергията, настъпва спиране във времето в контекста на дадения човек. Носи ясност и дълбочина на мислите, филтрира всичко ненужно, трансформирайки го в любов.

Препрограмира живота за творението, изтегля в процеса на съзнателното творчество, задава програма за съзидание, на ниво карма носи бързо осъзнаване и проработка, дава усещане за принадлежност към Единното, дава ново четене в живота на човек, преживяване на трансцендентален опит. Дава анестезиращ ефект, подмладяващ ефект, мека проработка на всички органи, състояние на разтваряне във всичко, състояние нирвана и блаженство, видения за разнообразието от възможности и реалности. Мигновено сваля всички ограничения на ума, изчиства съзнанието и подсъзнанието за добри израстващи идеи.

БЛОК ЕНЕРГИИ, РАБОТЕЩИ С ТЕХНИКА, КАТО ПРОЯВЛЕНИЕ В СВЕТА НА РАЗЛИЧНИ ПО АСПЕКТ ЕНЕРГИИ

 3). Техно-Трон. – Състояние за работа с техниката

Енергия, заздравяваща техниката в най-широк смисъл – автомобили, часовници, домакински уреди и др. Това състояние, позволява да поддържате оборудването в работно състояние. Това състояние е меко, земно (с акцент върху заземяването – като свързващо звено между това, че човек е способен да сътворява във въплътена форма, като пример, същата техника). Състоянието ви позволява да контролирате работата на създадените от човека неща, позволява да придобиете знания за техническите въпроси, дава усещане за техниката, като продължение на самите себе си, за да разберете как да управлявате технологиите, за да бъдете способни с мисълта да влияете на тяхното Его (забележка З.M. „Маниту„ – управление чрез надделяване, духом, над силата на техниката). Състоянието създава “защитна” обвивка около оборудването, което ще удължи живота му, ще опрости работата му  и ще поправи малки повреди. При възникване на дисхармонични отношения с техниката, състояние Техно-Трон ще хармонизира, структурира техническите процеси, така че човек да може да ги управлява. В пространството на човек в Състояние Техно-Трон, техниката ще работи добре.

БЛОК ЕНЕРГИИ, РАЗШИРЯВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕКА (Блок «Скрижали НА СЪДБАТА»)

4). ИН – СЕЙТУМ – СЕН – ЛИ – ОМ     –    Състояние Инсайт + Състояние активация на клетките, процеси на главнив мозък: (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой)

От пласта на Единния. Два аспекта, единно многослойно Състояние, Парещо Състояние-Енергия. Състояние Божествена искра, прозрение, гениалност и вдъхновение. Енергия – точка на съприкосновение на времена, реалности, възможности и пространства. Влиза едновременно отгоре и отдолу, образувайки светкавично  състояние, което по-очевидно се проявява на физиката. От една страна, събужда, възстановява интелектуалната компонента, дава вдъхновение, просветлява, разкрива творчески потенциал, скрити резерви. От друга страна, работи по рехабилитацията на всички мозъчни заболявания от най-простите до най-сложните, включително онкология.

Мозъкът е просто хранилище на връзки към Информационното Поле (нататък ИП) на Вселената. Причините за мозъчно заболяване са най-вече в нарушение на връзката на човек с душата му, с Божественото начало, с кармични тежести. По – просто казано, връзките на ИП при такива хора са неактивни. Смисълът на мозъчните заболявания е, че тези хора се учат да разчитат повече на проявите и реакциите на сърцето, поради факта, че в техния живот (и) е имало твърде много постъпки и действия, идващи от ума, което е довело до явно развитие на егоцентризма. Пътят на развитие, включително творчеството – Това е посвещение, отдаване!!! Болестите на главния мозък в този случай са съзнателно блокиране на програмата за изграждане на отношения с външния свят чрез проживяване със сърцето си. В това Състояние-енергия постепенно ще се отвори сърцето, с инсталация – за установяване на тясна връзка с ума, с други думи, воалът към връзките на ИП ще се разтваря постепенно с отварянето на сърцето.

5). СЪСТОЯНИЕ УНИВЕРСУМ: В процеса на прехода болестите се трансформират и усъвършенстват заедно с хората. Това Състояние-енергия е от  новото поколение, подобно на предишното. От пласта на Единния. Състояние на Божествената искра и вдъхновение. Това е хетерогенно, хаотично движение на плазмено-огнен вихър: усукване нагоре. Интегрира в себе си всички стихии. Движението се извършва едновременно отгоре и отдолу. Потокът отдолу моментално работи и възстановява работата на чакрите; потокът отгоре, отваря сахасрара, изпълва с Божествена светлина, Състояние на любов.

Но любов не мека, а по скоро – “сурова”.

Тя е насочена към всякакви болести от всякаква тежест, етимология и давност, вариращи от настинки и алергии до онко, СПИН, левкемия, генетични мутации (олигофрения …), епидемии и др. Всички болести са равни за нея. Изцелява на всяко ниво, започвайки от клетъчно до нивото на Духа. Трансформира проклятия, зомбирания от всякаква давност и интензивност,  работи с най-ужасните видове магия (вуду …), мощен екзорсизъм (работа-трансформация с всяка сила, същности и демони).

Втори аспект: мощно работи със заболявания на психиката и техните причини. Дава много силна защита от всякакъв род програмирания на човешката психика и от всякакъв род привързаности (= действието на Санакрион в аспекта на трансформация на нарушителя). Отваря сърцето, като дава осъзнаване на същността на “Суровата любов”, защото се оказва, че вниквайки зад привидно външното човешко възприемане зад суровостта се крие огромна дълбока любов. Привнася в живота Божествения промисъл, лекува Душата, съдбата на човека, позволявайки му в кратък период да направи най-плодотворното пътуване на развитие и усъвършенстване с минимални разходи и с по-голямо разкриване на вътрешния потенциал. Влияе на събития (творческа сила), лекува всякакви отношения, вкл. с противоположния пол. Дава мощна защита, подравнява енергийното поле на човека, изпълвайки го с Божествени потоци.

6). Състояние Вдъхновение:          Потокът се влива отгоре надолу, изпълвайки физическото и енергийното тяло с радост, бодрост, дава откритост на възприятието и повишава нивото на емпатия, потапя в безкраен енергиен екстаз. Предизвиква по-дълбоко и по-деликатно свръхусещане и свето-възприятие, позволява ви да видите допълнителни възможности и реална картина на света, акцентирайки за себе си положителните аспекти на реалността.  Всеки момент може да стане източник на вдъхновение, мотив за постижения, творчески поток и полет. Има незабавно раждане на маса от идеи, пречистване и изпълване на менталното поле, паралелно и физическото, в т.ч. Можете да работите комплексно с всички други енергии. Отдолу нагоре идва и потокът на изцелението, проработващ всяка клетка на тялото. Добре работи със заболявания на мозъка, особено с тази част от него, която е отговорна за емоционалния фон, за образите, за способността да се мисли не толкова логично, колкото творчески. В този поток чакрите могат да се отварят безкрайно нагоре, има безкрайна наработка на все повече и повече нови тела, които хармонично се интегрират във вече съществуващите човешки тела. Енергията, при това мощно почиства, отстранява всякакви магически въздействия. Може да работи за изграждането на мъртвите мозъчни клетки като хранилище за информация: потенциалът за съдържаща се информация ще се увеличи, скоростта на реакцията ще се увеличи, активират се алфа и бета ритмите на мозъка и т.н. Екстрасензорните способности се увеличават и реализират, повишава се нивото на интелекта, осъзнатостта, дълбоко протича разбирането на отговорността, нейното разпознаване и приемане.

7). Състояние Свобода, Разтваряне (Блок «Скрижали на съдбата»):           Енергия за оздравяване договора на Душата, променяща съдбата на хората. Няма връщане назад след отварянето на това състояние. Единство на светлината и тъмнината; творение в чист вид; подобна на енергията на Хаоса, от която произхожда любов. Два потока взаимодействат един с друг (светлина и тъма). При отварянето произхожда мигновена интеграция, мигновена трансформация на нивото на Душата, клетките и енергетиката. Състоянието е тежко като усещане, притиска към земята. Пробужда чувството за отговорност за всяка мисъл, отваря сърцето колкото е възможно повече, мигновено трансформира ума(мислите) в осъзнатост, дава плътно взаимодействие на сърцето и разума, максимално изчиства пространството, натрупания опит. Носи възстановяване на ниво физическо тяло, но бавно, защото действието е главно върху енергетиката и едва тогава се разпространява в тялото. В това състояние можем да творим чудеса: можем да клонираме, развием органи, доколкото въображението и Вярата ни са достатъчни. Коригира договорите на Душата в рамките на разрешеното, действа на нивото на Духа. Хармонизира взаимоотношения от всякакъв род, лекува близкото обкръжение на принципа на верижната реакция. Работи много плътно на всички кармични взаимосвързаности, дава осъзнаване на причините (физическата опитност няма да бъде необходима, само в много тежки случаи). Изцелява болестите на новото време (не е задължително да се знае етимологията на заболяването, енергията сработва сама активно и автоматично).

8). Състояние ИЗОБИЛИЕ (първоначалното название -Инстайле – не е съвсем коректно – то е за тези, които помнят тази енергия в нейния първи вариант  – ИНСТАЙЛЕ): Дава възможност да се управляват паричните потоци. (Състояние – не от ниските честоти, не от кармичните капани).

Състояние-портал,  настройващ на финансово благополучие. Дава кармично изчистване на дълговете във финансовия план, почиства инсталациите, работи чрез дълбоките слоеве на подсъзнанието, свързани с финансовия свят, отваря нови възможности (проработки …), увеличава желанието за благополучие, хармонично състояние на благоденствие. Не води до изкривявания нито в едната, нито в другата страна. Подравнява работата на енергийното поле, установява комуникация с Божественото, развива интелекта, структурира човешката аура. Благоденствието е било дадено на човека изначално, но ние сме възпитани с някои ограничаващи нагласи, програми.

9). Състояние ПраИзточник, Първоизточник (Състояние Единение с единния):         Плътен поток, покриваща вълна, потапя в първоизточника на всичко съществуващо. Обхваща в себе си целия Замисъл в рамките на човешкото развитие, всички периоди на човешкото развитие и през въплъщенията и между тях. В него са всички предишни състояния. Изгражда равновесие в енергетиката, чакрите се подреждат “по рафтовете”, енергията започва да циркулира в идеално състояние. Стартира енергиите на застоя в движение. Работи предимно с меките и течните тъкани. Гръбначен стълб, всички органи – преминава през всяка клетка. С най-тежките заболявания (алергии, онко, левкемия….). Работи на генетично ниво, нивото на ДНК (включително на нашите предци). Събужда родовите знания и сила, интегрирайки ни с първоизточника. Подтиква към реализиране на натрупаните сили, трансформира кармичния опит в развитие. В състоянието е заложено – откритото сърце. Мигновено се затварят енергийните пробойни, построява се защита, работи с всякакви паразити. Пробужда аспектите на мъжкото и женското начало, дава усещане за женска привлекателност.

БЛОК ЕНЕРГИИ – СВЕТОВЕ, ПРИЯТЕЛИ

10). Прайм-Ки-ДорА  (ПрайМ-Ки-ДорУм  и  Прайм-Ки-Дор).

Основен аспект на енергията – ЗАЩИТА и възстановяване. Мощно работи върху всякакъв вид защита. Тази енергия няма аналози в нашето време. Основата на енергията е извън нашето време и полето на Земята, друго проявление на живота от други Светове, призвани да ни Запазят и защитават. Мощна Енергия-Състояние – работи за изцеление вътре в себе си, т.е. да се възстанови полето на адепта, използващ тази енергия и да се предпази от външни атаки – незабавно трансформирайки ги в светлина и любов, работеща на принципа на Санакрион – но без да оставя избор на нападателя – тоест, или агресорът ще трябва незабавно да приеме светлината или ще го унищожи и трансформира. За нападателите ще работи безмилостно, принуждавайки ги да разберат причините, довели ги до това действие и да ги принудят да направят своя избор. Работи безкрайно дълго, след като веднъж е отворена – създава жив щит около адепта. Мощно работи със същности от всякакъв вид и ниво. Енергия-Състояние, създаващо ПОКРОВ и защитен кръг около енергийното поле на човек, но и на цялото му жизнено пространство, на всички нива на проявеното и непроявеното на битието.

11). ПРАЙ-МА – Енергия-състояние-матрица  Прайм-Ма

Състояние меко и в същото време – мощно, завихрящо пространството, това състояние – матрица е на свръхчовека. Състоянието е полу-огнено, полу-плазмено, полу-квантово – това са микрочастици, образуващи система помежду си. Енергията винаги е в движение, тя е много-много-многомерна и буквално се вгражда във всяка клетка на тялото. Основната и същност е трансформация на всички нива – на ниво физика, на ниво енергетика. Тя граничи с състоянието на Магията / Вълшебствата, което вече открихме. В това състояние има много Любов, то е пропито с нея! Тази енергия привнася вълшебство в живота, преобразува всичко наоколо. Ако влезете в тази енергия с намерението, например – „искам да се трансформирам, да стана принцеса“, тогава по принцип тази енергия може да го направи! Тоест, тя е погранична с енергията на Вълшебствата / Магията, но при това регистрира. Ако в тази енергия влизаме, като в Свят, то в тази енергия, в това Състояние Прайм-Ма, този свят вече съществува, и ние не влизаме в него, а той се прописва в нас. Това е съществената разлика. Ние в него не сме гости, ние ставаме активни участници. Тази енергия води своите корени далеч отвъд пределите на Земята, от неизвестни за нас цивилизации, които активно участват в процеса на усъвършенстване на земните същества, в процеса на нашето израстване, но са много разумни и благосклонно настроени към нас. Корените на тази енергия даже не са в нашата Галактика и в нашата Вселена.

Ефекти от енергията:

Окрилява. На ниво енергетика, буквално изпълва човека със свръхвъзможности, сякаш окрилява и ни прави всемогъщ магьосник. Енергоструктурата буквално става неестествена за Земята, но при това много добре, силно, крепко и полупрозрачно – невидими за всякакви посегателства върху човека. Възстановява връзката с корените на човека, със силата на рода, възстановява силата на рода, не само съществуващия, но и до първия прародител на Земята, и не само на Земята.

Защитава.  Тази енергия-състояние-матрица изпълва и обгражда човека с невиждана защита, при което тази защита работи като прозрачен плащ, мантия невидимка, това състояние напомпва енергетиката, буквално я изпълва със сила, изпълва с полет, мощ, яснота на мисълта, яснота при възпроизвеждане на информация, яснота в възприемането на информация, превод на намеренията, осъзнаване на това какво е добро и какво няма да бъде за добро, пълно осъзнаване на момента на отговорност.

Разкрива нови възможности: В тази енергия много ясно може да се работи с договорите на душата – това означава, че за човека се откриват нови възможности. Можете да излекувате душата на нивото на сътворението на душата, на нивото на създаването на душата, на нивото на създаването на всякакви реалности на душата.

Изчиства, освобождава, дава  осъзнаване.

Пречистването, освобождението и осъзнаването се осъществяват в тази енергия. Освобождение на ума, освобождение на сърцето, освобождение от магически влияния. Същностният план се почиства много силно, т.е. човекът се изчиства много силно от енергийни същности, при това чисти в плана на договореностите. Същностите идват в нашия свят, за да ни мотивират към развитие, и така в тази енергия пречистване се случва на това ниво. Не става дума просто за изгаряне на същностите, а работа именно с осъзнаване на причините, с изтегляне на причините от дълбокото безсъзнателно, с тяхното осъзнаване и проработка, което ще допринесе за нашето развитие, нашето самоусъвършенстване.

12). СЪСТОЯНИЕ ВЪЛШЕБСТВА (ПРЕОБРАЖЕНИЕ) –         Енергия Преображение и Вълшебства – това не е дори енергия – това е цял свят! Свят много топъл, много земен. В него има много елфи, всичко съществува в него! Оказва се, че магията – е нашата реалност, и не само на нашата планета! Този свят на истинска магия наистина съществува! Той съществува в много измерения и е приятелски настроен към нас. В него има  и тъмнина, зло, но в него всичко е хармонично! И ето в това състояние, което идва при нас – се съдържа всичко, но е светло! Хармонизира дори хаоса и в него има много любов! Тя е за малки чудеса, малки подаръци, малки изненади и този свят – той наистина им позволява да бъдат осъществени. В него всичко ни изглежда случайно, но в действителност всичко е закономерно. Същността на това състояние е в това, че то показва невидимите нишки, които ние изпускаме в обикновения живот.

Това е състоянието на откриване на нови възможности, нови начини, които не сме виждали преди. Състоянието хармонизира, носи радост, обединява разума, вярата в чудесата и вярата в себе си, вярата в Бога и вярата в магията, състояние на пребиваване във вдъхновено детско състояние. То ни позволява, като деца, да присъстваме в света на вълшебствата!

В това състояние, растат крила, в това състояние, можете да летите, просто трябва да повярвате! Драконите оживяват в това състояние, в това състояние живеят  баби яги и магьосници. Това състояние ви позволява да общувате телепатично. В това състояние има много слънчева светлина, ярка, приказна, много различни цветове, изпадащи в необичайна палитра от цветове – няма такива цветове дори на земята! В това състояние можете да разберете езика на птиците, зверовете, на всички животни, да усетите енергията на почти всичко!

БЛОК ЕНЕРГИИ ЗА РАБОТА С МАТРИЦАТА

13). Аллатриом  (Матрица на Изобилието) –         Състояние – матрица Изобилие във всички сфери и на всички нива. Енергия променяща хода на съдбата, коригираща матрицата. Тя се престроява в матрицата и постепенно изменя историята и пространството на човека. Работи непрекъснато. Вискозна, плътна по структура, блатно зелен цвят. Процесът на промяна е необратим. Почиства всичко в жизненото пространство на човека. Това не е просто енергия, колкото знанието и умението на висшите светове. То се усеща  непрекъснато. При всякакви обстоятелства животът внушава доверие в изобилието. При наличието на тази структура човек си позволява да бъде изобилен при всяка кармична задача и стартови условия на живот.

14). Илле-Ум… (Състояние -Матрица) –               Състояние – Матрица, работеща и поддържаща Матрицата и нейния строеж. Механизмът на Матрицата. Какво дава това на хората? Мощно пречистване на енергетиката, изравняване на полето на човека, синхронизиращо го с Матрицата. Това състояние позволява маневриране в рамките на Матрицата, възможността за промяна на договора за душата на най-висше ниво, проработка на всички чакри, физическо изцеление, изчистване на менталното поле на човек, освобождаване в кармичния план – може да проживеем всичко чрез осъзнаване.

15). Ви-АР-Ум (може да се работи с хора, но крайно внимателно!!!!) състояние – матрица

Новата енергия на ангела Ви-Ар-Ум …. Това дори не е ангел, това същество … дори не е архангел. Този Дух е отвъд и над всички йерархии. Но въпросът е, че чрез него се получава състояние под формата на матрица, която се прописва в енергийните тела. Необичайно мощно изчиства енергийния план от същности. Почиства както чрез съгласие, по договореност, така и, когато е необходимо, просто чрез очистване, освобождаване от цялото ни буйство, от всичко останало отгоре, т.е. освобождаване на Душата, както е, цяла, пред Бога. И прави това в състояние на разрешение от по-висшите аспекти на нашата Душа, нашия Дух за тази работа, за тези действия. Това е основната същност на тази енергия, енергия-състояние-матрица Ви-Ар-Ум. Енергията влиза като вихър, изначално отгоре, при което се чувства сякаш спирали се усукват в енергийното поле на човек, спирали с тъмно син, дълбоко виолетов цвят, практически преминаващи в черно, но това черно е меко, топло, не е хладно и не е пълно с мрак. Този тъмно-тъмно син цвят, тъмно виолетов, е изпълнен с дълбока Любов, е изпълнен с дълбоко състрадание. Тези вихри, са като червейчета, буквално влизат във всяка клетка на енергийното тяло, завиват се и почистват всичко ненужно.

В същото състояние ще бъдат нашите карти-символи, те са изпълнени с това състояние. В това състояние ще получим максимално пречистване на всички енергийни планове, включително ментален, максимално пречистване на мислите. В това състояние ще има яснота на разбирането, яснота на мислите и спиране на вътрешният диалог. В това състояние настъпва трансцендентално потапяне в себе си. Пречистване от всички блокажи, препятствия, страхове, – които пречат и ограничават живота ни и нашето развитие. В това състояние има подобрение в работоспособността на нашия мозък, по-хармонична работа на нашето дясно и ляво полукълбо, пробуждане на алфа ритмите на мозъка, подобряване на цялостната работа на мозъка, повишаване на интелектуалното ниво.

БЛОК ЕНЕРГИИ, АКЦЕНТНО РАБОТЕЩИ ЗА  КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА

16). Инсельтум-Дер-А-Вирум

Това не е просто енергия, а отделен огромен пласт. Той е много наситен и никак не е близък до Земята. Много висока честота. Мощен, но в същото време мек и нежен. В него има много индивидуални енергийни аспекти, отделни енергии, които действат, сякаш допълвайки работата една на друга. Следователно, по отделно да мислите за тези енергии няма смисъл. Това е цял слой от енергии, цяло състояние. Това състояние разкрива суперсилите на човека. В това състояние могат да се излекуват взаимоотношения, физически недъзи, душевни неразположения, психични заболявания, можете да работите с безсъзнателното, със съзнателното, с потиснатите страхове, безкрайни вариации. Т.е. енергия – на принципа „където искаш, там и я насочи и работи с нея“. Ще работи за всичко, универсална енергия.

Този пласт много мощно преброжда физиката, буквално от първа до седма чакра. Повдига кундалини много бързо и много хармонично. И потокът прави това нежно, но твърдо и уверено, целенасочено. Много плътно и наситено. Енергията работи адресно (за жените и за мъжете), а не просто третирайки човека като личност, като уникално безполово създание, а именно работи адресно. Например на физическо ниво нежно, сякаш обгръща всички органи и ги възстановява, подновява  и подмладява. И това се случва наведнъж в цялото тяло. Облекчава болката. То е като течност, течно енергийно състояние, вливащо се във всяка клетка на тялото, органите.

Това състояние напълно лишава от илюзии, илюзорност на възприятието. Енергиите дават реална визия, реална картина на света (по отношение на нашия човешки живот). Правят нашето възприятие достатъчно ясно, остро, усъвършенствано и по-реално.

17). Енергия И-Ма-Най-Ел-Ле (И-Ма-Ни-Ел-Ле)

Активират се творческите процеси за сътворение на своя щастлив свят в съответствие с божествения замисъл.

Спира вътрешния диалог, трансформира ума в мъдрост. Любовта е хармонизирана и допълнена с мъдрост.

Енергията изчиства от сексуални  импринти, изцелява от сексуални отклонения.

Привлича партньор, равен по състоянието на душата.

Енергията на привличането, създава условия за готовност да се срещне партньор, който е близък по дух, да е в тон, в хармония,  създава нови светове, нови реалности. Енергията на двойствеността и намирането на себе си в противоположния аспект, за придобиване на щастие тук и сега. На мъжете дава Матрицата на Лидерството, а на жените – Матрицата на Живота.

Децата се раждат силни, цели, като въплътени Богове.

18). Ней – Си –  Майя Състояние – енергия  от психогенни и психотропни оръжия и психотроника. Много мощен поток. На първо четене, потокът работи чрез 7-ма, 6-та и 5-та чакри. Но всъщност потокът работи с чакрите много по-висшите чакри, но на физическо ниво влияе точно на 5, 6 и 7. Влиза тъмно-виолетова вълна и започва, сякаш, бавно да прониква в съзнанието, в психиката, буквално прониквайки във всяка клетка на мозъка и след това тихо се спуска надолу във вихрен светло-виолетов поток, като облак. В главата потока е плътен, вискозен, плазмен и нестабилен, протичащ като голяма вълна.

Енергията максимално пробужда ясновидението, ясноразбирането на себе си, на първо място, ясноосъзнаването на себе си, стимулира самоопределението. В тази енергия започва отделянето на всичко, което пречи, ако има паразитиращи енергии, ги прекъсва. В тази енергия се активира третото око – интуицията започва да работи добре. Веднъж стартиран, този процес ще продължи постепенно да нараства, без повреди.

19). Ме-й-Та-Ом. Финансов енергиен поток (условно))) – печатарска машина ))) Мек, нежен поток, със златисти оттенъци, буквално изпълнен със златист прах. Потокът е ярък, съдържа всички нюанси, игрив. При това в главно светли перлени цветове със златен прах. Прашинките буквално се спускат върху човек, проникват, обвиват  в приятен облак. Потокът носи в себе си. Основната задача на Потока е откриването на нови начини за привличане на материално изобилие, управление на финансовите потоци в нашия земен свят. При тази му роля е трудно да го подценяваме.

В Потока има възстановяване на човешката енергия на всички нива. Идва пълнота, която няма да бъде твърда, агресивна. Материалното благополучие идва чрез мекотата, положителната творческа изпълненост на човек. Възстановява се аурата на човек в този поток. Магическите ефекти или разрушителните програми ще се трансформират в открития.

БЛОК ЕНЕРГИИ, РАБОТЕЩИ ЗА ДЪЛБОКО ПРОБУЖДАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА

20). Сей-Ми-А-Ра (състояние на смеха) – (потокът, дошъл за развитието на книгата)  Свободата не винаги се крие в пускането на страховете. Често пътят към свободата се крие в откриването на любовта там, където я е нямало. Взаимодействайки помежду си, ние внасяме в живота си и други качества. Човек се ражда с набор от качества на различен план, от различно естество. Всичко това е хармонично комбинирано. Човек без недостатъци е несъвършен. Привличаме това, което ни липсва. (Например, колкото повече се опитвам да култивирам някои положителни качества в себе си, толкова по-дълбоко се увеличават отрицателните качества на партньора. Какво да правя в такива ситуации – да балансирам. Равновесието може да възникне не задължително чрез живеене на отрицателен опит, а чрез осъзнаване. И е важно да се попълни липсата на отрицателни качества с осъзнаване на тези моменти). Всичко се подчинява на равновесието. Всичко в света, и известно и непознато, всичко е подчинено на закона на равновесието. Щастието не идва при тези, които са условно положителни или условно отрицателни. Щастието идва на тънката граница на взаимодействието на тези качества.

Отваря сърцето, съзнанието. Мигновено настройва връзката с Висшите.

21). Мей-Си-На-Т-Ра (Мей-Си-На-Трея)  – (енергия за работа с деца. Добре работи и с възрастни, чрез преживяване на Детството) Енергията е много плътна, обгръщаща, като мека весела топка, която всмуква в себе си буквално. Изпълнена с радост, полет, състояние на свобода от стереотипи, забавление, веселие.

Може да работи като портал.

22). Мон-Сей-Ли-А-Ра – Енергия за пробуждане на сетивата, активиране на емпатията и нейното израстване до Божествено ниво   (енергия-състояние) Енергията сама по себе си е с златисто-оранжев оттенък, но в същото време съдържа всички цветове. Цветовете са неземни. В нея присъства и лилаво-люляков цвят. Усеща се, сякаш се движат криле. Обхваща и идва от различни страни.

Основният и основен фокус на това състояние са  именно чувствата. Чувства с различна палитра, защото цялата история на човечеството е разписана в това състояние. Дори не просто пробуждане, а точно максималното развитие на чувствата, йерархията на чувствата от минимална към висши. Към способността да чуваме и виждаме божественото във всеки ден, във всеки миг. Може да се каже, че в тази енергия са свързани различни потоци – висши, низши, от земята и дори потоци от етера. Състояние на безтегловност, неприкосновеност, при това импулсно. Потоците са много динамични, но в същото време меки. От една страна, плазмено пулсиращи, а от друга – улавяне и загасване на тази вълна. Много плътно, от 1-ва до 3-та чакра работи и проработва много нежно, безтелесно.

23). Матрица възхождение (издигане/възход) Работно название – оратор.

Потокът е дълбок вихровиден, спираловиден, динамичен, точно като завъртане на вълна, той работи акцентиращо и много дълбоко с 5 чакра. Проработва 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма и по-висшите чакри.

Той обаче не е лишен от други моменти. Той акцентира не само на 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма отчакрите, но и на долните. Веднага се повишава енергията на кундалини. В този поток се срещат два низходящи потока – отдолу и отгоре, и те се срещат в няколко точки на пресичане. Срещата им се провежда на ниво 3-та и 7-ма. И следва такова обединение на потока около човек и се среща на ниво 5-та. Сякаш се срещат многократно, многократно се преобразяват и трансформират един друг. При това се осъществява много мощно възстановяване на енергийното поле.

Материалът е преведен от Зоя Йоткова, в пълно съзнаване на отговорността за това и с личното разрешение на Лидия Шартон, при стриктно спазване на думите и знанията!!!

Зоя Йоткова – Експерт в областта на корекцията на съдбата, Mагистър по СинергоЕтика, Етика Сакралная, ПротоЕтика, Космоенергетика и др. лечител, Енерготерапевт, Рунолог. Владея огромно количество енергийни настройки, работя с енергиите на Новото време. Провеждам обучения и курсове в различни посоки.

Namaste!!!

 Забележка: Описанието на потоците е частично. Пълното описание се получава при посвещението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!