Матрици в СинергоЕтиката

СИНЕРГОЕТИКА – ЧАСТ 5 – МАТРИЦИ

Матрица лидерство (нататък − МЛ): В човек се изгражда твърда-кристалната решетка, която е база и основа за натрупването на определени черти на личността. За по-слабите мъже (😊) е идеален вариант. Генерира енергийните и светлинните тела в съответствие с божествения план (мъжки практики): ако си се родил мъж – бъди Мъж. Същност – изграждането на мъж в мъжкото тяло. Дава се между 3-та и 4-та чакра, между ръцете; матрицата се прописва в енергетиката, като веднага започва да изгражда целия организъм. Почиства добре кармичните, енергийните тела, коригира договора на душата заедно с необходимите отработки, като същевременно максимално позволява да се проработи осъзнаването. Почиства енергетиката от страхове, съмнения, възпитава мъжки черти на характера. Ако мъжът е агресивен, матрицата ще трансформира агресията в хармония, мъдрост, щедрост, последователност, благосклонност. Тя ще изглади причините за агресията и ще ги проработи на по-дълбоко ниво. Матрицата действа избирателно в зависимост от набора от качества на конкретен човек. Максимално ще наработи защита и ще ориентира мъжа към основната линия на действие – помощ, грижа, семейство, за приемане на мъдростта в сърцето, за пробуждане на сърцето. Ще се проявят чертите на свръхличността, ще се развие свръх сила към стресови ситуации, ще се развие овластяване на свръхсила.

Матрица Сила: Влиза през 7-ма чакра, изгражда енергийното ядро, защитната структура на цялото светлинно и енергийно поле на човек, на нивото на физическото тяло укрепва всички органи, извежда ги в желаното състояние. Позволява ви да не разпилявате силата на вашето светлинно и енергийно тяло напразно, позволява да ги натрупате и разпределите правилно, без да навреди на развитието на Душата на даден човек. При лечение се дава дозирано, колко е необходимо за този пациент. Дава ръст на личната сила, събужда я за пълноценен живот и еволюция на Душата, изграждайки суперчовека от новата ера. Максимално изчиства всички планове на битието на човек, изгражда мощна защита, без да блокира зоната на анахата. Привнася мъдрост според пола на човека: формира жени като жени, мъжете като мъже. Работи избирателно в зависимост от плана на Душата.

Матрица Живот (за жени):

Тя работи чрез сърцето, Женствеността се активира в човек – именно Божественото – Като Богиня по предназначение и по същност, с проработка на физиката и съзнанието, и възприятието чрез сърцето.

Матрица Любов:

работи върху всичко което е свързано с проявлението, пробуждането, освобождаването на любовта. отношения – изцеление и изчистване – структУриране на светлиното тяло.

МАТРИЦА ИЗОБИЛИЕ:

РАБОТИ ВЪРХУ ВСИЧКО КОЕТО Е СВЪРЗАНО С РАЗКРИВАНЕТО НА ИЗОБИЛИЕТО, НЕГОВОТО ПРОЯВЛЕНИЕ В ЖИВОТА, НЕГОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕВЕЖДАНЕ В ЖИВОТА НИ, СТРУКТУРИРАНЕ НА СВЕТЛИННОТО НИ ТЯЛО В ОСЪЗНАТО ИЗОБИЛИЕ.

МАТРИЦА СВОБОДА НА ДУХА,

Това не е поток, това е цяла енергийна структура, която се придобива от човек при поискване. Това е матрица на свободата на душата, свободната воля, уникалността на всеки човек.

Състояние, подобно на кристал, прописано в енергийното тяло на човека, вписано в неговата матрица, светлинно поле, защитава като раковина (или храм).

Матрицата се състои от енергийни лъчи, невидими, но осезаеми за физиката. Много ясно прониква, интегрира, изправя, разтяга, покрива изцяло, прописва отвътре и отвън енергийното тяло на човека. При това изгражда работата на физическите органи. Възстановяване на органите, неутрализиране на всякакви естествени дисбаланси в човешките органи, хармонизира. Във физиката постепенно възстановява. Това обаче не е основната функция на тази матрица. Появява се и физическо освобождаване, освобождаване на сърцето, разума (на първо място), съзнанието от всяко въздействие, от всякакъв вид програми. Тази Матрица е механизъм, който помага да освободим нашето същество, човешката енергийна система, пространствено-времевата система, да изолираме себе си от цялото разнообразие от фалшиви състояния на душата, да се пречистим енергийно-информационно, да намерим себе си сред множеството фалшиви, наложени състояния на душата, да изкристализираме себе си. И всичко това се случва на енергийно ниво, естествено. Същностите се самоотделят при изпълнение на мисията си.

Как работи?

Възстановява нашето Божествено Аз, помагайки Му да намери Себе Си, да придобие Силата, дадена му изначално от Бога. Матрицата също така трансформира, възстановява жизнеутвърждаващите програми в нас, започвайки от генома, вкоренен в Произхода на нашите Души, работещо имено в кармичното поле, както в единна система, работеща в пространствено-времевия смисъл на нашата енергетика.

Символът на Матрицата наподобява крилата на пеперуда. И когато настъпи моментът на освобождение, тези крила сякаш са уловени, засилвайки основната част на самата матрица, нейната сърцевина.

Матрица на Твореца

(МАТРИЦА на ТВОРЕЦА в СинергоЕтиката – мигновено повдига събирателната точка на силата на човек към Висшите аспекти, повишава нивото на осъзнатост. Позволява ни да бъдем пропускливи и свободни, дава ни НАШИЯ ПЪТ и по всяко време ни дава сила, позволява ни да я натрупаме от процеса на съвместно създаване с Висшите, засилвайки творческите и съ-творческите акценти на човек, позволявайки ни да открием Създателя на ВСИЧКО и на своя живот, включително В СЕБЕ СИ. Дава осъзнатост за собствената отговорност и ИЗБОР (за каквото и да се отнася).

(Различие от Енергия на Твореца: Енергията на Твореца – е енергийно поле, честота за използване. А Матрицата на Твореца – е като ретранслатор, енергийна структура, която се активира (а за някои се вгражда), в човешката енергийна система, пробужда в нас Състоянието на Твореца, на самия ТВОРЕЦ, осъзнавайки себе си като творческа част на Вселената и способни да създадем своя собствена реалност. Някой може сам да я активира, а някой не. А на някой – е нужно да бъде дадена).

Аллатрион  (Матрица на Изобилието), Състояние – матрица на Изобилието във всички области и на всички нива. Енергия, променяща хода на съдбата, коригираща матрицата. Състоянието постепенно се вгражда в матрицата и променя историята и пространството на човека. Работи непрекъснато. Вискозен, плътен по структура, с блатно зелен цвят. Процесът на промяна е необратим. Почиства всичко в жизненото пространство на човек. Това не е толкова енергия, колкото знания и умения на висшите светове. Усеща се непрекъснато. При всякакви обстоятелства в живота вдъхва увереност в изобилието. При наличието на тази структура, човек си позволява да бъде в изобилие при всяка кармична задача и начални условия на живот. В допълнение към прочистването на пространството, носи мощно пречистване на човешката енергетика. Работи чрез коронната чакра и висше, настройва човека на хармонично синхронно работно състояние, съзвучно с матрицата. Какво дава това?

Илле-Ум… (Състояние – Матрица), Състояние – Матрица, работещо и поддържащо Матрицата и нейния строеж/структура.  Какво дава на хората? Мощно изчистване на енергетиката, изравняване на човешкото поле, неговото синхронизиране с Матрицата. Това състояние позволява маневриране в рамките на Матрицата, възможност за промяна на договора на Душата на най-високо ниво, проработване на всички чакри, физическо възстановяване, пречистване на менталното поле на човека, освобождение по отношение на кармичния план – можете да преживеете всичко чрез осъзнаване. Това състояние – е начин на придвижване по Матрицата, дава невероятна защита, установява баланс – ходът на събитията не се променя, но дава на човека ОСЪЗНАТОСТ и ОТГОВОРНОСТ.

Ви-АР-Ум състояние – матрица

Нова енергия – ангел Ви-Ар-Ум…. Това дори не е ангел, това същество .. дори не е архангел .. Нямам представа какво същество е, но е извън и над всички йерархии. Но същността е, че чрез него дойде състоянието под формата на матрица, която се прописва в енергийните тела. Изключително мощно изчиства енергийния план от същности. Изчиства и по договореност и след това, когато е необходимо, просто очиства, освобождава от всичко, което е било намерено, от всичко, което е заседнало отгоре, тоест освобождава Душата такава, каквато е, цяла пред Бога. И прави това в състояние на разрешение от висшите аспекти на нашата Душа, на нашия Дух, за тази работа, за тези действия. Това е основната същност на тази енергия, енергия – състояние, енергия – матрица Ви-Ар-Ум.

В това състояние са нашите карти-символи, те са изпълнени с това състояние.

В това състояние ще има максимално пречистване на всички енергийни планове, включително менталния, максимално пречистване на мислите. В това състояние има яснота на разбирането, яснота на мислите, вътрешният диалог спира.

В това състояние има известно трансцендентално потапяне в себе си. Почистване от всички блокажи, препятствия, страхове – намеса и ограничаване на живота ни и развитието ни. В това състояние се наблюдава подобряване на работоспособността на нашия мозък, по-хармонична работа на дясното и лявото полукълбо, пробуждане на алфа ритмите на мозъка, подобряване на общото функциониране на мозъка и повишаване на интелектуалното ниво.

 

Матрица възхождение (издигане/възход), Работно название – оратор.

Символ – крила, свързани със сърце. И всичко това в слънчев възходящ огнен кръг.

Потокът е дълбок, вихровиден, спираловиден, динамичен, точно като въртене на вълна, акцентно и много дълбоко работи  с 5-та чакра. Проработва 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма и по-висшите чакри.

При това не е лишен от други моменти. Фокусира се не само върху 3, 5, 6, 7, 8 чакрите, но проработва също и по-ниските. Кундалини енергията се повдига веднага. В този поток се срещат 2 низходящи потока по веригата – отдолу и отгоре, и те се срещат в няколко точки на пресичане. Срещата им се провежда на нива 3 и 7. И нататък те отиват в такъв обединен поток около човека и се срещат на ниво 5. Сякаш се срещат много пъти, многократно се преобразяват и трансформират един друг. При това се получава много мощно изцеление на енергийното поле.

Мощната защита се изгражда моментално в режим санакрион, т.е. когато тя е в режим на очакване и поражда любов. Ако агресорът е активен, то тази защита прераства в атака и отразява обратно неговите негативни пратки. Но в същото време потокът е безумно мил, изпълнен с любов, състрадание, мъдрост. Повдига точката на сборка на силата на човек, където и да се е намирал той в процеса на работа в този поток.

Изкуствено ли този поток ще увеличи, проработи енергийните тела, определена чакра? – Не. Защото този поток е насочен не само към работа върху 5-та чакра, тъй като на заден план работи върху абсолютно всички чакри.

Позволява да се проработи безсъзнателното.

Помага да чуем договорите на нашата душа. Позволявайки ни да изпълним нашите глобални задачи.

Материалът е преведен от Зоя Йоткова, в пълно съзнаване на отговорността за това и с личното разрешение на Лидия Шартон, при стриктно спазване на думите и знанията!!!

Зоя Йоткова – Експерт в областта на корекцията на съдбата, Mагистър по СинергоЕтика, Етика Сакралная, ПротоЕтика, Космоенергетика и др. лечител, Енерготерапевт, Рунолог. Владея огромно количество енергийни настройки, работя с енергиите на Новото време. Провеждам обучения и курсове в различни посоки.                

Namaste!!!

Забележка: Описанието на потоците е частично. Пълното описание се получава при посвещението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!