Втори пласт в СинергоЕтиката

СИНЕРГОЕТИКА – II ПЛАСТ. СИНЕРГИУМ:

Лечебните енергии на Синергиум, като цяло работят за лечение и пробуждане, възпитание Духа на воина 😊. Целителският блок на новите енергии е насочен към изцеление и развитие на Душата и Духа на човека, неговата формация като воин, на пробуждане и култивиране на неговото Божествено Аз. Подобряване на физическото тяло – като следствие от този процес. Всички енергии на Целителския блок, настройват човека към пробуждане, активация в него на Божествената същност, усъвършенстване, развитие и разширение на съзнанието, внасяйки във всеки един момент от неговото време на огромна маса от многогодишен опит, който той би могъл да придобие в по-късните животи. Максимално подготвят човека към новите енергии, към Сливане с Бога.

1). *Енергия Възнесение (Процес на прехода). Енергия, стабилизираща, привеждаща в равновесие психическия и емоционалния фон на човека, изтегляща от депресия, емоционално поддаване (зависимости), помагаща възможно най-бързо и лесно да се осъществи преходът между нивата на съзнанието, издигаща към нов по-качествен етап на развитие, ускоряваща този процес. Тя работи конкретно, ако човек иска да направи този преход.

2). *Енергия Материализация (Арания), В работата с която е необходим строг контрол над собствените мисли и емоции, т.е. настъпва мигновено мислотворение, трансформация на мислите, енергии в материя и обратен процес – т.е. процес божествено съзидание и творение, както трябва. Енергията е чудотворна и универсална. Работи абсолютно над всичко и във всякакви ситуации. Това е енергията на проявлението на Бог в света, извеждаща и откриваща истината и любовта, изчистваща всички наноси пречещи на човек да се съедини с Бога. Енергията осъществява твърда цензора над човешките мисли. Открива се за човека само при наличие на неговото явно желание за това. Важен е изборът на човека.

ЦЕЛИТЕЛСКИ ПЛАСТ ЕНЕРГИИ

3). Синелия: Енергията е много плътна, ярка, наситена, оранжева на цвят, акцентира върху физическата обвивка като основен компонент на човешкия организъм. Много добре работи с външната обвивка на тялото, с меките тъкани, лекува различни заболявания – в т. ч. от соматичен характер (онко). Енергията не е насочена към конкретно заболяване, а към абсолютно всичко, проработва не само причината и следствието, но и кармични моменти, трансформационни, времеви моменти, интеграция на душата, моменти от преживения опит на раждането и смъртта. За разлика от лечителските енергии в Синергетиката – в Синергетиката повече са застъпени лечителските моменти, тук действието се развива буквално върху всичко, в това число включва всички наработени в Синергетиката моменти.
4). АЙМИТРОН (чудотворна енергия в безнадеждни ситуации) – Многоаспектна лечителска енергия, оздравяваща както физическото тяло, така и енергийната структура на човешкия организъм: буквално издърпва от другия свят и дава духовно осмисляне за случилото се в живота (болести, ситуации и др.). Двуплановост на лечителския аспект на енергията – от една страна работи добре в екстремни, сложни, клинични случаи, при които изглежда, че никакви сили не могат да помогнат, като в същото време изпълнява и защитна функция, както по отношение на лечителя (помага да осмисли резонанса на кармичните дългове), така и при самия пациент. Чудодейна енергия, практически с мигновено действие.

5). Суенна (Енергия изцеляваща мислите): Повлиява не толкова върху психиката, колко на мислите – механизъм, който отразява процеса на възприемане на информацията отвън. Също както и останалите енергии от този план, ще изцели физическото тяло, умствените способности, но фокусът ще бъде именно върху изцеление на мислите – изчистване, възстановяване, трансформация на негативната сфера на мислите в положително развитие. Този канал ще работи винаги и навсякъде. Дори ако човек съзнателно се е обърнал към тъмнината, каналът нежно ще пробуди в живота му този опит, който в ускорен режим може да му даде осмисляне на създадената ситуация, ще ускори процеса на неговото развитие и времето за преминаване на опитността, необходим на даден етап от неговото развитие.

6). Енергия, активираща в човека процесите на самолечение и саморегулация: В хода на работата, предизвиква мигновен качествен скок на осъзнаване, разбиране от пациента, използва се с прилагане на различна, коригирана схема на сеанса, в основата на която е участието на самия пациент в лечебния процес, независимо от желанието му. В Сеанса отправете въпрос към пациента на нивото на неговото подсъзнание, къде той би искал да се излекува, възстанови, трансформира, отговорът се възприема интуитивно (при пасивно състояние на пациента – безсъзнание, или при липса на вяра, или особени желания). При активен интерес от страна на пациента, можете да го помолите да поставите ръцете си на мястото, на което той се нуждае. Схемата на сеанса ви позволява да пробудите, активирате системата за самолечение в пациента без налагане присъствието на лечител посредством запитване към енергийното тяло на пациента.
7). Санакрион (Енергийна промяна на силата и енергията на човека): Енергия на прехода от физическото целителство към психогенно. Променя се отрицателният заряд на силата и енергиите на човека привнесен от опита му в миналите му животи. Активира програма за развитие, трансформира енергиите от негатив полюс в положителен. Разширява съзнанието и активира носителите на психогенните енергийни инструменти. Психогенните енергийни инструменти са били умишлено ограничени във физическия, психо-емоционалния и социално адаптивния план поради това, че неосъзнатите хора, ползвайки тези инструменти биха могли да навредят на останалите и на всичко, което ги обкръжава

8). Улления и Уения (Енергии акцентиращи върху вируси и инфекции): Сдвоени енергии, олицетворяващи същността на живота (раждането) и смъртта (умирането), началото и края, микро- и макрокосмоса. Енергиен взрив, контролиран и насочван в правилната посока, с тъмно син и тъмно виолетов цвят. С форма на фуния, изтегляща целия физически, енергиен, психически, кармичен и пространствено-времеви негатив. Универсална енергия, действаща абсолютно при всички заболявания със силен акцент върху възстановяването от всякакъв род вируси (инфекциозни заболявания, настинки, абсцеси, гъбички, полови). Изключително близка към енергия Виора от Синергетиката (която е по-адаптирана за хора, особено за начинаещи). Енергията е насочена не само към вирусите от физическия план, но и към вирусите на съзнанието (натрапчиви програми за самоунищожение и др.).
9). Майена (Енергия възстановяваща пространства): В Синергетиката тази енергия е по-мека, предназначена в по-голямата си степен за битовите условия и моменти. Енергия възстановяваща пространства е по-глобална, многоизмерна, многопланова. Енергийна основа на Мирозданието, на всичко съществуващо – на проявено и непроявено. На Земята и Космоса, способства за ускорено духовно развитие, разширяване на съзнанието
10). Ассанахрон (Енергия, лекуваща на ниво звук): Неговото наличие и отсъствие (пауза, тишина). В Синергетиката вече съществуват много мощни енергии, но Синергетиката дава малка част от този пласт, максимално адаптирана за човешкото възприятие. Тази енергия не е свързана с човешкото мислене. Звук – проявление, отсъствие на звук – непроявление. Звукът съдържа в себе си алфа и омега, Божествено и Анти-Божествено (преувеличено). Той е инструмент за настройване на вълна на духовно израстване, разширяване на съзнанието, пречистване на физическото, умственото, енергийното тяло, кармичните тежести, подреждането на светлинното тяло. Речта ни е дадена от Бог не просто така. Енергията ни позволява да използваме речта с максимална ефективност.

11). Церрониум (Енергия лекуваща Времето(времената)): Енергията работи не само с времето, но и с пространството. Времето се разглежда не само като физическо, помагащо на човека да се ориентира, а и като люлка на живота, за човека – необходимо условие за съществуването на неговия физически организъм, то е необходимо, за да може всичко в света да се въплъти, да се прояви: живот, раждане, смърт. Всичко произлиза именно от него, всичко е подвластно на времето. Времето, като необходимо условие за човешкото съществуване, позволява да се даде цикличност, да се организира реинкарнационния процес, дава основа на целия опит на сътворението и унищожението.
12). Инелис-Аум (Състояние-енергия за оздравяване от епилепсия и подобни заболявания) (Автори – Лидия Шартон, Юлия Дьяченко): Явява се преходна от енергиите към уплътнените състояния на слоевете, основаващи самия живот. Пулсираща като протуберанс, мощна взривна вълна, доминира белият цвят, в който са разтворени едновременно всички цветове. Плътността и цветът се трансформират в зависимост от проблема, с който работим. Спуска се над главата, прониква в мозъка и струи и тече, тече из цялото тяло. Разпространява се по кръвоносните съдове и нервните окончания, като в същото време се интегрира в тях. Внедрява се в генетиката на човека, в неговите пра-пра-корени. Добре работи за активиране на главния мозък, възстановяване на нервната система, възстановяване на кръвоносните съдове.
13). Сент-Ер-Ра-Аум (Енергия-състояние изцеляващо косата, ноктите и кожата) (Автори: Лидия Шартон, Юлия Дьяченко): Пулсираща, топла, проникваща енергия със синьо-сребрист цвят. Изцелява от бенки, папиломи, брадавици, кожни заболявания (дерматити, нерводерматити), добре издига кундалини енергията, дава козметичен лифтинг ефект. Дава естествена сила и красота на косата, ноктите и кожата: възстановява ги и им придава жизненост. Влива се в човешкото тяло, изпълва с топлина, изчиства паметта от информационните отломки, които механично се натрупват за ден, година или живот. Изглажда болезнените спомени (анестезира плана на паметта), т.е. дава информационно разтоварване и в бъдеще – филтрира информацията минаваща през човека. Изравнява енергетиката, въвежда в енергийното поле честоти на Светлината, подрежда енергийните тела на човека, възстановява аурата, отсича връзките (тези, от които изтича нашата енергия – обсебености, зависимости и т.н), Изцелява обкръжаващото ни пространство.
14). Миан-Ан-Вей (Енергия възстановяване от туберозна склероза): Дълбока, много тежка енергия, безгранична, съзидателна, работеща на нивото на генното инженерство в слоевете на генетиката, не само в рамките на въплъщението на един човек, но и в рамката на генетиката на целия род, съвкупност от подобни Души. На физическо ниво работи непосредствено върху подобряването на генетичната памет, генома, човешката ДНК, вкарвайки в него по-усъвършенствани кодове за развитие. Изцелява мутиращи гени, доизгражда загубените гени в ДНК. Изчиства и изцелява ДНК паметта на човека, активирайки различни нива (в т.ч. по-висшата, Божествена) човешка ДНК. Трансформирайки и превръщайки го в Полубог – човек надарен със свръхспособности и сила. Успоредно с този процес се провежда и възстановяването на физическото тяло на всички нива, проработват се онко заболяванията, и съпътстващите генетични мутации.
15). Ва-Ль-Саум (Енергия изцеляваща щитовидната жлеза): Огнена, плътна, динамична енергия – влиза в човек като вихрушка. Мигновено се усеща на всички нива – физическо, енергийно, съзнание, психика. Енергията е като искрящи фойерверки. Акцентно работеща на заболяванията на щитовидната жлеза, хармонизация на теглото, подмладяване, повишаване на имунитета и нормализиране на съня. Добре работи при всякакъв род заболявания, но предимно на горе оказаните. Това е нейният особено важен аспект. Проработките на физическо ниво могат да бъдат тежки и трудни. Енергията зарежда динамично с активност – инертно и сигурно. Изчиства мислите на човека.
16). Нью-Мей (Енергия – таблетка срещу главоболие): Състояние –таблетка – анестезия. Действа поетапно и на много нива.
1. Практически мигновено спира спазмите от главоболието, главата става ясна, облекчава се дишането. Премахва дори и най-силното главоболие при всякакви заболявания. Мигновено анестезира и прекратява потока от болка.
2. Елиминира (привличайки в съзнанието) причините за болките в главата и дава мигновена многопланова проработка. Причината за тези болки се показва в разбираема за човека форма.
3. Физически човек се възстановява, енергията подтиква към движение напред. към осъзнаване и развитие. Дава увеличаване на финансовите приходи.
4. Изцелява духа, подрежда светлинното тяло, трансформира опита в осъзнаване, разширява съзнанието. Дава защита. Енергията е мека, успокояваща, обгръщаща. Хармонизира енергетиката на човек, облекчава напрежението в мускулите, нормализира кръвното налягане. Работи с всякакви болести на етимологията на главоболието.
17). Ель-Сан-Ом / Ель-Са-Ум / Ель-Са-Наи (Състояние-енергия изцеление от захарен диабет): Мощна енергия в няколко потока-вълни. Първата вълна премахва състоянието на кризата, хармонизира кръвното, намалява захарта, вкарва сърцето в нормален режим на работа, регулира дишането, т.е. работи за незабавна реанимация. Втората вълна ще работи през дълбоките слоеве на съзнанието, психо-емоционални проблеми. Дава усещане за самодостатъчност и чувство на любов около вас. Носи усещане за баланс, стабилност, превръща негативните емоции в любов, сърдечност. Третата вълна пречиства и разширява съзнанието, помага да се разберат причините за болестта, въвежда яснота на мирогледа, укрепва комуникацията с Божественото и я фиксира, проработва кармичното натоварване чрез осъзнаване, прекъсва енергийните и временни вериги, блокажи. Като цяло, енергията лекува диабет, премахва дълбоките депресивни състояния, отваря сърцето, лекува Духа и състоянието на Душата, реанимира, премахва кризите и острите състояния.
18). Сан-Та-Мей (Състояние-енергия лечение на зъбобол): Силна, плазмена енергия, мека, но и горящ огън. Незабавно облекчава зъбобол (чувство, че стоматолог работи в устата). В нея можете да извадите зъб без упойка, да укрепите венците, цели кариес, пародонтоза – работи с всички заболявания на устната кухина. Също така работи добре при възпалено гърло, менингит, налепи. Силно укрепва имунната и нервната система. Проработва кармата на рода. Активира програми за здраве, възстановяване, любов към живота, носи яснота на мислите, облекчава стреса, задейства механизми за пробуждане на божественост, носи промени в живота, увеличава доходите, увеличава чувствителността и възприемчивостта, укрепва Духа. Ако имате вяра, може да израсте зъб: това е по-дълго работен процес – от няколко дни до няколко месеца.

19). Флей-Си-Нель / Флей-Ви-Тал-Ле (Състояние- възстановяване от гангрена): Изгарящ, твърд вихър, плазмен неутронен поток от частици – подобни на куки. Извършва насочено действие срещу гангрена, както и чупливи кости, изсушаване на мускулите и сухожилията, парализа, нарушения на кръвообращението. В същото време тя активира акупунктурните точки на тялото, причинява ефекта на дълбок масаж, в т.ч. енергиен. Потока привежда мускулите в тонус и работно състояние, силно почиства слоевете на съзнанието, които са отговорни за човешкия живот и здраве, и активира механизмите за самолечение на клетъчно ниво. Той подмладява и лекува органите, издърпва в съзнание и работи върху причините за сериозни заболявания. Бързо изправя на крака и анестезира, премахва “шпорите”, повишава потентността, лекува сексуалната сфера, фрактури, артрит, хондроза, задушаване, сраствания и изтриване на дискове, херния, липоми, бенки, при злокачествени тумори на който и да е орган – ще блокира растежа, намалява ги, анулира ги
Усъвършенствана схема на сеанс (активиране на процесите за самолечение)

20). Енергия Синтез: Многоизмерна, многопланова, матрична, плазмено-квантова енергия, която прониква буквално във всичко, съединяваща всичко въплътено и не-въплътено. Ще пресъздаде нови органи на ниво физическо тяло. Това е физическата страна на божествената енергия на живота. Работи винаги и навсякъде, енергията се явява свързващо звено, работи особено добре за хора, които са неподготвени, които искат да променят живота си, но не знаят как да го направят. Необходима е за тези хора, които се нуждаят от физически усещания, за да повярват. Физически лост стартира Вярата. Можете да започнете с Э. Синтеза и Э. Илла-ха.
21). Енергия Сияние (Енергия сливане с Бог, енергия, носеща Светлина). Преходна енергия за следващия етап, от лечебния блок към блока на Безусловна Любов. Енергия на провеждане на Светлината и Божествената искра в нашия живот, във всички аспекти на нашата дейност, във всички моменти и реалности на нашето съществуване във физически тела. В момента на зараждане на мирозданието, тази енергия е изпълнила телата с Божествената Искра, Божия Дух. Това е, по същност моментът на издигането на Душата в тялото. Енергията е важна в процеса на изцеление на физическото тяло.

ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ

22). Иом и Ионна: Информационните канали вървят в двойка, като съчетание от мъжкото и женското начало, познаване на противоположности и познаване на Бога в най-чистата му форма. Много мощно изчиства съзнанието на всеки адепт, също така може да се използва от хора на абсолютно всяко ниво на развитие (начинаещи, практикуващи), енергията работи меко, без никаква твърдост. Мигновено събужда божественото съзнание в човека. Дава по-добре, по-ясно всяка информация за познанието на Бога и на себе си, на световния ред извън нашия ум, извън нашите цивилизации. Не изисква време за наработка, сработва автоматично.
23). Енергия разширение на съзнанието: Носи в себе си момента на мигновено, висококачествено преобразуване на човек в по-високо ниво на осъзнатост, действа не на етапи, не на дози, а едномоментно, при условие, че има желание. Важни са намерението на човек и неговата готовност да приема информация. Позволява осъзнаването на този момент, че съществуваме не само нивото на човешкото битие, дава осмисляне на егрегорите, на социалните граници и рамки, разкрива към замисъла на Вселената.. Дава пробуждане на Божественото Аз, кардинално издърпва за кратко време опита, който би помогнал да се премине, отвъд границите на задържащите рамки.
24). Инола-На (Енергия при необходимост от концентрация): Можем да бъдем там, където пожелаем, това е енергията на новата Меркаба, концентрираща сила от всички светове, пространства, времена, реалности, от всички свръхпространства, супер енергия (символ-портал). Енергията на концентрация и дисперсия на силата, от която се нуждаем, за да изпълним задачите, които сме си поставили. Позволява ви да навигирате на всички нива. Използвайте при работа с всички хора, независимо от нивото им на развитие. Трансформацията ще върви много по-бързо. Не трябва да се инициира.

ПЛАСТ ЕНЕРГИЙ: СЪРЦЕ И МИСЛИ – БОГА
(ЕНЕРГИИ, АКЦЕНТИРАЩИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗЦЛЕНИЕ НА ДУХА И ДУШАТА, РАБОТА С БОЖЕСТВЕНИЯ ЗАМИСЪЛ)

25). Енергия Освобождение на Духа: Енергия от блок Сърцето на Бог, чиито корени са в Енергия Илла-ха, но се усеща по-близо до енергията на Възнесението. Освобождаването на Духа се проявява в самото посвещение на човека в Божията Матрица. Като инициирате човек, вие откривате в него енергията на освобождението на Духа, която помага на човек да се пробуди. Енергия освобождение на съзнанието. Енергия на свободата на избор. Много фина, носеща Висшата Благодат, освобождавайки от кармични дългове, съответно от обещания, клетви и болести, придобити в минали превъплъщения, позволяваща да се отдели гласът на егото от гласа на Висшия Аз, като в същото време да се осъзнае целия минал опит, превръщайки това преживяване в енергия за развитие и Любов. Максимално отваря сърцето на човека, призовавайки неговата същност към разбирането, че всичко е Любов. !!!
26). Иннисения (Енергия откриване на Божият Замисъл): Енергия пробуждане на Божествения смисъл в нашия живот, енергия приемане на нашето Божественото Аз и Божия замисъл, неговата реализация, пробуждане на Божията искра. За онези, които търсят себе си, за хората, които стоят на пътя на саморазвитието, тази енергия ще бъде неизчерпаемото знание за собствената си душа, за смисъла на неговото съществуване.
27). Енергия приемане на Божият Замисъл.
28). Енергия приемане на Божиите Закони (Ияхве): и тяхното осмисляне.

29). Иннаом (Енергия пробуждане на мъжкото/женското съзнание):
Въплъщавайки се в това или онова тяло, душата носи определени задачи в това въплъщение. Можете да работите с човек без негово съгласие, ако той е близък роднина (“жена – съпруг”). Работи в случаите, когато е необходимо да се възстановят отношенията в двойката. Ако двойката се разпадне, тогава в следните отношения мъжът/жената, вече няма да проявява миналите нарушения на пола. В случая, когато например една жена вече е поела върху себе си ролята и на мъж и на жена, работата с нея ще бъде насилие. Преходна енергия от слоя на Безусловната Любов към слоя Мисли на Бог.
30). Инессиум (Енергия на прехода, материално проявено в енергия и обратно): Енергията много мощно почиства мислите и ги контролира.
31). Ино-Я: (Името на нашия Бог − Аз) − Енергия възстановяване на Духа и Душата: Разпалва Божествения огън в човека. Работи на нивото на творението на самия Творец, както от неговия Създател, така и от неговото творение – човека. В тази Енергия можете да измените Божия замисъл. Инструмент за освобождение от земните окови на нашия физически проявен свят. Мощно чисти съзнанието, мислите. Структурира физическото тяло. Пряка непосредствена връзка на Бог и човек без посредници. Енергията може мигновено да излекува човек при неговата готовност.
* Ином (Енергия изцеление на Твореца), (Ином: и ние Бога наш да изцелим): 2 аспект, граничещ с предишната Енергия. Ние със своите мисли изцеляваме Бог. На Бог му е нужна помощ. Енергия на ниво близнаци пламъци като основа на мирозданието и нейното сътворение. Използва се винаги и навсякъде.
32). Синне-Я (Енергия Съвършенство): Енергията внася неповторимост във всичко, което създаваме. Енергия – космически вихър, ураган. Енергията на свръхбожественото съвършенство. Всички създадени светове са уникални, никой от тях не се повтаря. Енергия даваща свобода на стремителното движение (от един свят – към друг, от едно съзнание към друго) без преходни етапи, прописва нашето светлинно тяло във всички съществуващи светове.
33). Алланиум (Енергия «Език/Диалог на Бог»): = Енергия Аум «Диалог с Бога» (на друго ниво). Звукът като енергия, от който всичко е произлязло. “В началото бе Словото” Многослойна и многопластова. Способността да разбереш себе си в т.ч. реализация на Душата. Плътни, мощни тъмно-дълбоки ярки тонове. Позволява ви да изразявате мислите си във форма, която е разбираема за хората, лесно се осмисля и променя съзнанието, подчертавайки същността и ядрото на потока от мисли, да се изразявате накратко, ясно, сбито.

ПЛАСТ СВЕРХБОЖЕСТВЕНИ ЕНЕРГИЙ

34). Енергия Вяра: Енергия-монолит, не само на нивото на битовите потребности (повярвайте в себе си и всичко ще се свърши, в което вярвате – ще бъде), но и като кирпич, тухла в строителството на светове. Не разрешава да се съмняваме в себе си, като нещо съществуващо в проявеното и непроявено изначално, не зависещо от желанието на човека. Човешкото съществуване е вградено в матрицата на тези закони. Войнска (мощна) енергия, носеща глобално осмисляне, което позволява да се разберат и приемат основите и законите на живота. Вярата прави човека Творец, като в същото време Любовта събужда Божественото в него. Вярата – това е границата, която позволява на човек да направи избор: да живее в ада или в рая, вярата определя свободата му на избор. Недоверието е живот без любов, без Бог, в страхове. Страховете се изцеряват с вяра, в Божествения Замисъл. Вярата и Любовта – това са двете лекарства, които лекуват от съмнения и страхове.
35). Енергия Любов, във всичките нейни аспекти (всеобхватна): Неимоверно мощен протуберанс, пулсиращо, жива, мигновено изчистваща от същности и всякакви негативи, разширява съзнанието. Лекува всичко: мисли, психика, физика. Винаги работи. Любовта и вярата ни връщат към осъзнаването на нашата Божественост. Безусловната Любов е само един аспект от нея. Дава ви възможност да приемете света в цялата му форма. На различните етапи на осъзнаването Любовта приема определен цвят – многоизмерен.
36). Енергия Надежда: Поток който помага за възвръщането на Вярата, един вид значимо за хората междинно звено между Вярата и Любовта. Като малък инструмент необходим за откриването на Голямото.
37). Енергия Абсолют: Пространство – хранителна среда, “жизнена течност”, състояние, в което съществуват всички светове, всякаква информация. В него буквално всичко може да се роди (маса вселени). Владеейки това състояние, ние можем сами да създаваме светове и да пишем сценариите. Използва се във всяка практика, във всеки сеанс.
38). Енергия Светия Дух: Енергия, която възстановява връзката със своя Висш Аз, лека, но в същото време много силна. Вграждаща и настройваща в нас силата и светлината на Святост…. Чистота….
39). Енергия Безвремие: Към този блок се отнася и Енергия Ель-Шаом (вечна сила, пораждаща светове). В нея са застинали всички светове, както проявени, така и непроявени. Носи глобално познание не само за нашия свят. В Безвремието съществуват всички форми на живот, подчинявайки се на законите на еволюцията. Тя е като вътрешната центробежна сила на всяка форма на живот.
40). Енергия самоусъвършенстване: Разкрива в човека определено ниво на възприятие, вдъхновява, окриля, дава мигновено разширяване на съзнанието и отваряне на сърцето. Това не е духовният растеж в човешкото разбиране, а усъвършенстване на своята уникалност, универсалността на своята душа. Тук ние идваме и си спомняме, че сме творение на Бога, но в същото време ние създаваме самите себе си, като се усъвършенстваме.
Формула за създаване на светове, реалности – ВСИЧКО: Момент на раждане (петият задължителен елемент) = Безграничното пространство на Абсолюта + Святия Дух + Любов + Вяра, като 4-те стълба на Вселената. Раждане в момента на появата на Мисълта. Именно в момента на Раждането се проявява целият Замисъл (почистване в момента на раждане у близките, почистване на рода – практика).
41). Енергия концентрация Силата на Духа: Енергията, позволяваща да се укрепи, концентрира наработеното към този момент състояние на душата и нейната сила, ускорява процеса на нейните Добри действия по отношение на околното пространство (целителство, информиране, носещи трансформация в Светлина и Любов, пробуждащи Божествеността). Енергията дава на Душата необратим процес на нейното развитие, осигурява защита от всякакви външни влияния, от разсейване на силите на Душата навън, укрепва вътрешното – Духовното – ядро. Инициирането е възможно само при пълна готовност, тъй като енергията е прекият ключ към създаването и материализирането на мислите.
42). Диалог с Живота (ИлЛоха-На) – пра майката на Боговете.
43). Енергия Интеграции (в себе си и на вън): Всеки сеанс трябва да се осъществява като интеграция с Божественото Аз на човека (Духа) + посвещение в Енергия на Твореца, както и с Илла-ха (някой със Съ-творение), тъй като всеки сеанс е акт на пробуждане на Божествеността в човека, а не решение на неговите проблеми. Решавайки човешките проблеми, подменяме истинското значение на самоизцелението. Енергията активира процеса на интегриране на пациента с Висшия му Аз, най-висшето проявление на всяко същество, живеещо на Земята и във всеки свят. Работи с Енергии Синтез, Сияние, Концентрация на Духа, Енергия Абсолют, Освобождение на Духа, Безвременна + Енергия изцеление на времето и пространството. Всичко това довежда до раждането на нов свръхчовек, равен на Бог = Творец.

БЛОК ЕНЕРГИЙ ОСВОБОЖДЕНИЕ:

Тук се включва и Енергия Освобождение на Духа, описана по горе.
44). Енергия Освобождаване на Съзнанието (ЕОС – съкр.): Много близка по вибрации към Енергия Освобождения Духа, която се явява пътят към тази енергия. Енергия Суенна стои на прага на тази енергия. Разширяването на съзнанието, към което всички се стремят, не е решение на всички проблеми, а само крачка от рамката на познатия свят, стъпка, която позволява да се отиде по-далеч, но главното е Освобождението на съзнанието. С хората работи в съчетание с пробуждането на Божественото (Илла-Ха, Енергия на Твореца, Синергетика). Не ТРЯБВА да се работи в една отделна Енергия Освобождаване на Съзнанието, както и в Енергия Освобождаване на Духа, всичко трябва да е в комплекс, трябва да има стъпка между слоевете. Енергията ще разкрие, отвори ясновидство, ще даде по-дълбока проработка.
45). Енергия Освобождение на Разума: **забележка** за Егото: ние всички се стремим да се отървем от нашето его, но първо трябва да го приемем и след това да го трансформираме. Да се борим срещу него, криейки го под дълбините на подсъзнанието, е погрешно. Важно е да слушаме и да отличаваме гласа му от гласа на Душата, Сърцето, Висшия Аз. Его-то е нашият вечен мотиватор, катализатор, движещ ни по пътя на Развитието и Усъвършенстването, защото човек познава всичко в сравнението. Гласът на Егото трябва да бъде чут, изслушан и разбран и с негова помощ разбрано това, което Душата ни наистина иска. Светът е дуален.
46). Енергия Освобождение на Сърцето: Тя ще премахне всякакъв вид чуждо влияние от всякаква давност и сила, просто ще върне обратно към тях насочващата страна, или ще ги трансформира в Светлина. Или ако има противопоставяне, ще задейства програма за самоунищожение – това не зависи от нас. От нас това въздействие определено ще си тръгне под формата на Любов. Това е енергиен портал за интеграция. Енергията лекува и проработва на всички нива на съществуване. Изгражда ново светлинно енергийно тяло, отрязвайки всичко ненужно, събужда за Любов, изчистваща. Чудодейна Енергия с незабавно изцеление при условие, че човека е готов.
47). Енергия Освобождение на Живота и Енергия Освобождение на Смъртта.
В буквален смисъл!! – обозначената същност на потока е самодостатъчна. Това са енергиите на най-дълбокото, сакралното, свещеното и техния смисъл е именно по отношение на освобождението, интегрирането на опита и душата и екзорсизма. Със смъртта и със самия живот са свързани много блокажи, страхове, съмнения на всички нива на съзнателното и несъзнаваното, да не споменаваме телесните блокажи, да не говорим за многобройните инкарнации и травматични фактори на психиката и детските страхове, свързани с тези явления на живота и т.н.

48). Ихау-Инаи (Енергия освобождаване от човешки филтри, от фактори сдържащи и ограничаващи човешкото съзнание): Портал за Енергии Иом и Ионна, прилага се върху цялото тяло или главата.
49). Амина-Рау / Амон-Ра-Хау (Енергия освобождаване на възприятието за Живот): Древна енергия, не от нашия свят, не от нашата цивилизация и галактика – огън, преди всичко начало, огънят на освобождението, като основен елемент, в който има всичко без разделение на светлина и тъмнина. Провежда максимално изчистване на всички нива, мощно изцеление на пространството, „разкъсва физиката до мозъка на костите“, а също и на висшите планове на човешкото тяло. Дава максимална защита, лекува негатива натрупан в психиката, дава максимално разбиране за смисъла на живота. Много добре чисти емоционалния план, оставаме насаме с Бога, с Живота без допълнителни илюзорни представи, създадени от човешкия ум и концепции. Дава разбиране, че ти си – Творец. Възможно е да се работи с хора, но с разбирането, че в много случаи хората не са готови за това. Интеграцията, прописването в нашите тела е важен момент. На физическо ниво могат да се появят кризи.
50). Ихау (Енергия освобождаваща от земни страсти, Енергия „Закон за Равновесието“): Енергия освобождаваща от чужда користна воля. Енергия-монолит, енергия-кремък, с тъмен и тъмно лилав цвят, плътна, закачаща, с шипове. Енергия-трансформатор, в зависимост от отворено или затворено сърце, ще се прояви или като Любов, или като Агресия … Двойна (наситено тъмна и светеща) енергия на границата на светове, граница между човешките понятия за светлина и тъмнина, от блока на свръх божествените енергии, Енергия от първоизточника на живота. Когато използваме тази енергия е важен факта на приемане на Всичко: няма рай, няма ад … Има неутрално проявление на аспектите на Живота и ние сами им придаваме определен цвят в зависимост от нашите човешки емоции. Дава премахване на абсолютно всякакви, с всякаква давност и сила – магически програми и влияния, всякакви “нещастия и засмуквания” (= анулиране на всяко решение и действие на дявола). Освобождава от оковите на човешките мисли и от всичко, което пречи на развитието ни. Връща обратно на изпращащото лице.
51). Инахи (Енергия освобождаване на човешкото психическо състояние): И огън, и плазма, и матрица….Енергия-Дух, проникваща през Всичко; лека, въздушна, Божествена искра. Дава укрепване, уплътняване, почистване, освобождава психиката от тежки мисли, от претоварване. Действа не само върху нас, но и върху нашата околна среда, жизнено пространство. Дава невероятна лекота. Максимално-мощно почиства. Много добре чисти от същности (екзорсизъм).
52). Инри-Ахо (Енергия освобождаване на мислите + енергия освобождение от паразити + енергиен портал за достъп до по-високите пластове): Многоизмерна енергия от свръх божествения слой, не от нашия свят. Работи за освобождението от всякакви – физически, ментални (мисловни паразити), енергийни, същности, в т.ч. и отстраняване на всякакви магически програми. Можете да зареждате течности. Изважда причините за проблемите. Важно: да работим винаги в тази енергия, за да не позволим привързване от същности (с цел превенция). Дава разбиране за тяхното присъствие и чрез разбиране – възстановяване и освобождаване от тях. Енергия преход между светове и защита в тях.
53). Енергия на Хаоса: Пълно освобождаване от всичко и пълно приемане на всичко, мега-спокойствие и равновесие, невероятна нежност, съществуване на всичко проявено и непроявено в изначалната си форма. Няма символ, има просто хаос… Състояние сътворяване на нови реалности се усеща по-остро в сравнение със състоянието на Хаоса. Придобиване на опорна точка. В него няма студ … Пустота без мисли. Хаосът тук не е в традиционния смисъл разбиран от хората.
54). Ита-Ху (Енергия Равновесие, укрепване на Духа): Енергия от Блок първосъстояние на Живота. Близка до енергията на Хаоса (всичко проявено и непроявено едновременно, спокойно). В нея е заложен процеса на интеграция с човешкия земен живот, при това с проследима ясна връзка с Божествения план. Зад привидната простота, стои немислимо дълбока енергия. Дава прописване на себе си в матрицата на битовия социален живот и в същото време съхранява стабилна връзка с божественото. Мощно изчиства кармичните моменти.
***Цветето на Живота (символ): това е въплъщение на знанието за взаимовръзката между Човека и Миростроителството. Много безкрайно проявени светове се пресичат един с друг. Световете съществуват едновременно в няколко измерения и реалности. В тези съприкосновения животът се ражда отново. Всичко във всичко и всичко навсякъде. И така до безкрайност. Центробежна сила, всеки път се стреми към завършване, отново и отново пораждайки нов живот, по-съвършен. Цветето на Живота отразява единицата на съвкупността от светове в една единица на битието. Това е самовъзпроизвеждането на Живота от Битието и не-битието и този процес е вечен.
55). Си-Ом-А-На-И: Източник на мъдрост и вдъхновение. Мека преливаща енергия, която носи в себе си безкрайната самопораждаща се Мъдрост на източника. Пречистване на всички планове и нива. Работи по физика много меко и нежно. Мощно трансформира депресивните състояния в любов, в радостта от живота, във Вдъхновение и сливане с Висшия Аз. Използвайте за максимална реализация в комбинация с енергия Преобразуване на времето и пространството. Важен е компенсаторният подход към огромния приток на творческата енергия. В случай на некомпенсация вътрешното състояние изгаря.

ЕНЕРГИИ НА ИНДИЙСКИТЕ БОГОВЕ

Дават мощна защита, решаване на ежедневните земни задачи и проблеми. Помощ в ситуации. Чисто човешки енергии. Могат да лекуват, решават ситуационни проблеми. В тях е възможно да манифестираме своите желания и да получим желаното. Като цяло, могат да бъдат обозначени като Енергии – Добри Духове – Помощници в земния живот, предпазващи ни от бедствия.

ПЛАСТ «ОГНЕНИ СВЕТОВЕ» Светът на източника на огъня

***В космоенергетиката Зороастризм – най-мощната егрегорна практика, позволяваща да се използва силата на егрегора за реализиране на своите желания. Енергиен капан под маската на благополучието. Създава се „енергиен кредит“ (при това най-вероятно не само за един живот).
Тези нови енергии са мощни изкушения за вашия Дух поради тяхната сила. Сеанс в тях се провежда и инициира като интеграция! Присъствие на жив огън (свещ…) в практиката не е задължителен! Важен е Огънят на вашата Душа. По усещане, тези енергии са даже по-висши от пласт Синергиум, отделен пласт, праизточник. СИНЕРГО-ОМ.
56). Мита-Хи (Огънят на Съкрушението):
Поразителна сила, невероятно пречистване на всички нива на съществуване, плазмен-квантов огън, създаващ от силата на съзнанието разбиващ юмрук , може да нахлуе в договора на Душата на човек, но не за отслабване и облекчение, а за „затягане на гайките”. Носи творческо вдъхновение. Може да изтегли от света на мъртвите, сработва като реанимация, на принципа на Енергия Аймитрон… вдъхва Живот в човека. Огън-Феникс, носещ изчистване от страхове, съмнения, изтласква ги от подсъзнанието и дава проработка – възможни са кризисни състояния в емоционален план. Освобождава от същности и паразити. Лекува психически заболявания и причините за тях. Изважда всичко на повърхността.
57). Миан-Ахау (Огън Сътворяващ): Квантово-плазмен-матричен пламък – свобода и освобождаване, носещ живот и движение. Огънят сътворяващ цялото Съществуващо, трансформиращ в Любов и Съ-Творение. Работи много добре на физиката, почиства и подрежда работата на органите и енергетиката. Дава невероятна защита и неуязвимост от всякакъв род негативни въздействия. Дава осъзнаване на причините за Всичко и освобождаване чрез този процес. Носи мъдрост и Любов … Създава Божествено сътворение във всичко, с което влиза в контакт. Божия искра. За физиката: лечебна сила с проработка на причините за болестите. Мощно чисти съзнанието, психиката, мислите, емоционалния фон. Дава възстановяване на всички физически органи. Енергия – апогей на чудотворствата, дава незабавно изцеление и оживление, когато човек е готов.
58). Наель-Ихаум (Огън на Съ-зиданието): На физическо ниво много добре избърсва, работи, възстановява вътрешните органи. Вдъхва Живот във всяко творение на Бога (Единия, а не само на нашия свят). Ако предишната е творение на пусто място, то това е огънят на сътворението в най-чистата му форма. Максимално чудотворна при условие – присъствието на Вяра в човека. Максимално освобождава от страхове, блокажи. Позволява да видим причините за проблемните моменти – пробужда Видението у целителя.
59). Аха-Инель (Огън на Любовта): В големи количества тя може да изгаря, важно е да се разбира и усеща границата при прилагането на тази енергия. Действа повече не върху физиката, а върху психо-емоционалното състояние на човека, върху неговата енергийна компонента. За физиката работи перфектно с детеродните органи, свързана с поддържането на Живота в Любов … Възстановява мъжките / женските функции на човешкото тяло. Работи добре и с белите дробове, сърцето. На ниво Душа: отваря сърцето. Светът на Любовта е светът на Бога. Човекът е творението на Бога, създадено в Любовта.
60). Ихам-Ила-Ном (Огън на Съвършенството): Дава максимална интеграция в човешкия живот. Огънят на уникалността и неповторимостта на всичко съществуващо, придаващ неповторим уникален отпечатък на всичко живо. Дори неодушевеното има своята уникалност в непроявеното. Огънят (света), който носи в себе си познанието и подобрението на всичко, безкрайния момент на сътворението. Свят даващ осъзнаване на цялото съвършенство на битието. На физическо ниво стартира и активира процесите на подмладяване и красота, подмладяване на органи, тяхната трансформация към здравословен образ на живота, максимално пречистване и регенерация на изгубени органи (с осъзнаване на причините за тяхното отсъствие) или повредени – чрез прекрасния процес на създаване и сътворение на Живота …(важно е намерението на човек за това и Вярата). Козметичен ефект с дълбоко действие. Осъзнаване и прераждане в човек с неговата красива природа като Мъж и Жена → привлекателност за противоположния пол (не заради похотта и удовлетворението на основните желания, а за създаването на Любов).
61). Миа-Хи (Огън на Постижението/Завършеност): Велик огнен свят на многовариантност, огън – господар на съдби, безкрайно завихрящ се плазмено квантов поток. Носи награда и вдъхновение, задейства механизмите за пречистване на намерението и закона на кармата. Този огън е прародител на всички светове и всички творения – на Всичко, което е. Това е Източникът. Носи в глобални мащаби разбирането и осмислянето на всички конвергентни процеси и когнитивни механизми на познанието, инструмент за усъвършенстване. В този огнен свят дори най-незначителната мисъл добива смисъл. Физиката моментално се издърпва до перфектно ниво.
62). Инель-Ихау (Огън на Освобождението): Огън – свят, присъстващ във всички огнени светове, огън – ураган. Тя е – и в началото на огнените светове, и в тяхното завършване. Освобождението, водещо до нова форма на живот. Във физиката максимално проработва всички органи, запълвайки ги с очистващата сила на сътворението, възстановявайки работата на органите, премахвайки всякакъв вид шлаки (камъни, и др.) → Извежда и Запълва -това е задача на Енергията за физиката в този свят. Важно: да се работи и да се дава (инициира) в огнените светове едновременно наведнъж, за да не се създава някаква пристрастност: или с почивки, но за не повече от 1-2 дни. Много добре изчиства от страховете, блокажите, прикачванията.
63). Огън на Изобилието: Плазмена, плътна, тежка по състав, вихрово всеобхватна, течащ огън с гъстота, с наситен пурпурен цвят със златен блясък. Векторът на движение идва едновременно и от вътре и навън. Действието се осъществява не само върху човек, но и върху неговото околно пространство, менталната сфера, включително енергийните полета – очиства ги от всичко ненужно, затормозяващо, от привързаности и засмуквания, през които изтича благосъстоянието. Работи върху материалното благосъстояние, отваряйки възможности за подобряване на финансовата стабилност. На нивото на душата и духа тя освобождава слоевете на съзнанието от обетите на минали превъплъщения, свързани с благосъстоянието (обети за отшелничество, бедност и т.н.). Освобождава мислите от границите и условностите, които правят трудно да се видят възможностите.
64). Мира-Ель (Огън на трансформацията): МИРА – ЕЛЬ
( включва в себе си всички предишни огнени енергии, които бяха дадени по-рано). Мира-Ель – огънят на трансформацията (от пласт Огнени Светове) (23.09.2015)
Огън на трансформацията. Много мощен наситен поток, плазмено състояние. Потокът влиза вертикално отгоре надолу и буквално издърпва нишката. В същото време едновременно навлиза и веднага изпълва цялото енергийно пространство в човека. Извършва кардинални промени за човека, съпътстваща някои от тези промени чрез процеса на трансформация. Т.е. неговата цел, това е неговата същност. При това този процес на трансформация винаги е насочен към избора на светлината. Има такива ситуации: ако в процеса на растеж Душата избере негативен инструмент за развитие, то тогава трансформациите водят до растеж именно в този негативен инструмент за развитие. И тук огънят на трансформацията от огнените световете е конкретно за това – именно за това, че всеки негативен опит, всяко негативно влияние, негативно проявление ще бъде трансформирано изключително в позитив, тоест в светлина, в любов и развитие, без да оставят човека да избере страната на негативното. Ако този огън работи, той ще се отваря избирателно при работа с хората. Но, ако той се отвори за човек, то това означава, че душата на човека изначално е избрала в полза на светлината, дори ако сега човека не е в много високи слоеве на съзнанието и пребивава в познаването на отрицателните инструменти за развитие, той ще трансформира в позитив. Ако този поток не се отвори за човека, например, при работа с него, това е сигурен знак, че човекът има различен избор. Но това не е окончателният избор в полза на негативното. Човек винаги може да се обърне към светлината.
В този огън е добре – Просто да Бъдем!!!… Той е Огън и Любов едновременно!!!…
Всичко зависи от намеренията на човека!
СВЯТ НА ВОДНО-ЕФИРНИ СТИХИИ (Енергии от Източника)

65). Ила-Ни-Я: Ако огънят е векторно движение, то това е светът на вълната. Меко движеща се, проникваща, пронизваща, обгръщаща. **Интеграция !!** Носи безусловна мекота, умиротворение, хармония и безусловна Любов. Като вирус, вграждащ се в структурата на човека, носещ освобождаване. Обезболяващ ефект. Създава се нов орган на енергийно ниво (в случай на умиращ орган, т.е. физическия орган умира и енергийното тяло поддържа живота като го замества) . Това е случай, когато лекарите гледат и се чудят как можете да живеете с такъв болен орган. Този Свят е чудотворен.
66). Алла-Илле-Ом (Енергия изчистване): Енергията е много мека, със синкав цвят. Освобождава от депресия, остри болезнени състояния; главното свойство на енергията е пречистване, мигновена лека трансформация на натрупания “негативен” опит. Много внимателно работи по кармата, но разбираемо, бързо, почти мигновено. Чудотворна, сияеща. Цери всякакъв вид отношения. Дава осъзнаване за кармичната памет, когато човек е готов, разкривайки завесата на забравата (със защита). Потапя в транс, комбинирана с енергия Тай-Мио.
67). Ала-Сина-И (Идеална жена, идеална майка, Енергия на женствеността, майчинството): Вълна-фуния – кристално чиста, преливаща – образува два водовъртежа нагоре и надолу, които се пресичат в центъра; Енергия, възможно най-близо до състоянието на женственост. Мигновено възстановява чакрите, женски баланс. Прониква, влива се във всяка клетка на тялото и съзнанието. Мигновено проработва детеродните органи. Можете да работите с тежки заболявания (безплодие, онко). Тя работи възможно най-продуктивно от 1-ва до 4-та чакра, а останалите се настройват автоматично.

ЕНЕРГИИ НА ЕГИПЕТСКИТЕ БОГОВЕ

4 основополагащи енергии:
68). Енергия Лъч: Достатъчно плътна енергия, с преобладаващо магическо съдържание. Творческата магия, изпълнена с Божествена светлина, чисто за земна човешка употреба. Делата на хората се изпълват със съзидателност, носят мъдрост, осъзнаване на причините за проблемите. Ако човек започне да действа за собствените си егоистични цели, то коригира мислите и слабостите на човека, като не му позволява да продължи с желанията си, с егото си. Целта на енергията: творчеството в Благост. На физиката влияе в по-малка степен, успокоява психиката. Магия в чист вид.
69). Синахи / Синахи-Ра (пареща енергия): Мощна, изпълнена с ритуалност, енергията на натрупаната памет от египетските жреци, предавана по информационно-генетичен път – тясно свързана с ритуалите. Особен смисъл в самите ритуали не е имало, важен е бил смисловият информационен компонент: предаването на информация през поколенията, със запазване на древни знания. Значението на знанието: Всичко е Бог, Бог е Любов (= Християнство). Дава осъзнаването, че човекът е микрокосмос като част от макрокосмоса.
70). Синау- Ра(м): Енергията на концентрираното знание за Слънцето, също магия от чист вид, но вече в Съ-творчество с Божественото начало. Оздравяване със слънцето, работи в слънчевите практики. Сработва като портал. Преходна енергия от магията към по Божествените енергии, съдържа разбирането и осъзнаването на земните и неземните стихии. Боговете като Творци на нашия земен свят – именно, точно това ниво Творци. Много добре лекува физиката, но не толкова дълбоко като Синергетиката, но въпреки това, ефективно.
71). Хаир: Енергията на познаването на противоположната на светлината страна: често се използва от жреци и магове като черна ритуална магия. Идва не за користни цели, а за познаване на тъмнината … като част от цялото в единство със светлината. За разбиране, че отношенията „ученик-учител” са необходими, но това е временен етап от живота, който трябва да бъде извървян и да се продължи нататък. Осигурява пълна свобода на избора и това примамва, без да подсказва, кое е добро, кое е лошо. Всичко е чисто за познанието … за опита.

ЕНЕРГИИ на СКАНДИНАВСКИТЕ БОГОВЕ

***пласта съдържа в себе си и огън, и лед. Сурови енергии, но пълни с жертвена любов.

72). Зета-Х-Дин / Зена-Дин: Енергия – воин-хранител, мощна огнена, съвместяваща в себе си Огъня на съкрушението и Огъня на сътворението.
Плътно вихрен сноп от огнено-плазмени вибрации. Енергията е сурова, мощна, изпълнена с очистване и мъдрост. По-скоро съкрушителна, отколкото съзидателна. Но в проявлението на двата и момента – хармонична. Ударно работи върху физиката: почиства, премахва, трансформира, лекува. Добре възстановява работата на чакрите, енергийния обмен. Силно разкрива долните центрове на човека. Дава разбиране на причините за блокиране на енергията. Мощно пробива проблемните области, за да възстанови здравословната циркулация на енергията в тялото. Работи като ударна вълна, достатъчно твърда енергия, чийто произход изхожда от Огнените Светове. Мощна защита на всички човешки планове.
73). Скульд (автор – Любовь Долганова): Енергия със син цвят, огнено-плазмена кристална, пулсираща. Енергиен меч. “Замразява” всичко ненужно, работи на 5-та чакра, на щитовидната жлеза. Тя дава яснота на мисленето, дава чистота на възприятието, активира третото око, отваря вратата към бъдещето. Целта и е: развитието, усъвършенстването на човека, на познаването на всички аспекти на неговото битие. Проработва добре 3-та и 5-та чакри, които заедно дават финансово благополучие. Работи много добре на физическото тяло (стомашно-чревния тракт, трахеята, ларинкса, назофаринкса). Почиства мислите.
74). Верданди (автор – Любовь Долганова): Активира сърдечната чакра, работи върху сърдечно-съдовата система, въвежда вътрешния часовник и функциите на тялото в един ритъм, съчетава светлите и тъмните страни на човека в ин-ян, работи и върху дихателната система. Ярка, игрива енергия. Работи добре на привлекателността за противоположния пол, работи главно с акцент върху 2-ра и 4-та чакра → възстановяване на вътрешните органи, съответстващи на тези чакри. Гърбът – проработва го добре, повдига кундалини. Работи за привличане на отношения с противоположния пол, за осъзнаване на собствената полова принадлежност. Добре уплътнява и повдига енергията на земната сексуална енергия, носи хармония.
75). Урд (автор – Любовь Долганова): Енергия за работа с миналото, на пластове затяга всичко старо, освобождава от негативните програми, затяга ги в абсолютен минус и ги нулира, дава повдигане на освободената енергия нагоре, водеща чрез това до дълбока трансформация, отваря очите ни.
76). Сина-И-Тенн: Много мека, лекува, възстановява органи, анестезира, облекчава спазми. Показва на повърхността причините за нарушенията в тялото от областта на несъзнаваното. Раните могат да се излекуват точно пред очите ви (= жива вода). Пробужда Кундалини, събужда сексуалната енергия. Хармонизира психиката, адаптира към социалната среда за реализация, помага да се реализират творческите ви способности. Дава много мощна защита. Окрилява, вдъхновява.
77). Сина-Хи-Енн (Енергия – Мантия невидимка): Енергия с мек, обгръщащ, анестезиологичен ефект. Възстановява работата на всички чакри. Укрепва и допълва работата на предишните енергии + осигурява защита в т.ч.. Концентрираща, усилваща енергия. Дава максимално разширяване на съзнанието, но по-меко, отколкото в Синергетиката, възможно най-близка до човешката физиология. Дава добро познаване на себе си, физиологията, чувстването на себе си.
78). Сана-Тенн (Енергия-проводник): Проводник от чисто физическото състояние до по-духовното състояние. Енергията на Духовния растеж. Максимално пробужда Божията Искра, Любов. Основната функция – пробуждането, разширяването на съзнанието, дава достъп до променено състояние на съзнанието. Дава преход към други светове с максимална защита за добрите цели на човек с правилна “тежаща” мотивация. Пробужда творческите способности, хармонизира психиката, носи хармония във всякакви отношения, осигурява уплътняване на енергийното поле, повишава уникалността на човека.
79). Мета-Сан (Енергия Освобождение): Освобождаване на съзнанието, личността, пробуждане на всички най-добри качества. Енергията интеграция и освобождение в същото време, енергия на единението с божественото състояние на човека. На физическо ниво проработва ВСИЧКО. Енергия-комплекс, преход към енергиите от по-високите слоеве. Установява връзка с Бога, слушане на Бога. В нея можете да получите знания за други светове. Изгражда ново светлинно тяло. Подобна на Аймитрон.
80). Есха-Тонн (Енергия-Лъч, Енергия-Меч, Енергия телекинеза): Енергия-тласък, енергийна концентрация на невероятна сила, работи в случаите на необходимост, когато врагът трябва да се атакува – усилва и концентрира физическата енергия, работи добре в случаи на безконтактни (енергийни) битки. Сработва в телекинезата. Енергия, в която можете да концентрирате мисълта си колкото е възможно повече, нейната сила и да и дадете посока, която в последствие поема материална форма (например движи тежък обект). Дава еластичност на енергийното тяло. Стартира процеса на самолечение.
81). Метан-Тонн (Енергия-Гръм): Мощна, завладяваща, работи много добре за физиката (за отделителната, на кръвоносната система, на противовъзпалителния процес, за възстановяване на микрофлората на тялото). Възстановява, активира процесите на самолечение, проработва всички чакри и органи едновременно. Изчиства мислите, съзнанието. Допълва енергия Есха-тонн (енергии-близнаци, но с различни качества, усилват взаимните си действия, заедно създават невероятна сила и мощ). При нападение сработва не като атака, а като отражение: целта е – да се изплаши, да се отблъсне, да се успокои. Може да донесе неудобство (плашеща илюзии) към нападащото лице. Добре реанимира, “нагнетява” енергийното тяло.
82). Сил-Ла-Тонн (Енергия-Ураган, Енергия-Взрив): Комплексна енергия, обхваща пълния потенциал на предишните енергии. Работи добре на психиката, енергетиката, дава максимално ниво на общуването с Бога, разширяване и пречистване на съзнанието. Укрепва светлинното поле. Структурира ДНК за прераждане (можете да възродите умиращ род). Присъства момент от зараждането на светове. Енергията на възраждането/прераждането. Сила на постижението (намерение + действие). Позволява ви да пресеете ненужните мисли. Помага да се разберат причините за болестта, извежда ги от подсъзнанието. Максимално работи по ситуации, пречистване на помещения. ——————————-

ЕНЕРГИИ, АКЦЕНТИРАНИ НА РАБОТА СЪС СЪЗНАНИЕТО И ПОДСЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА, ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННИЯ КОНТИНИУМОМ и МАТРИЦАТА НА ЖИВОТА НА ЧОВЕКА

83). Елания (Енергия освобождение на безсъзнателното): Чрез интеграция и сливане с Единния – трансформация в Любов, светлина и развитие.
Мощна, но мека вибрираща енергия, спиралообразно влизаща и работеща с невероятна скорост. Влиза от горе надолу и обгръща, преливайки се през сърцето. По време на работа може да излязат сълзи, сополи, слюнка, звуци; също така активира механизмът на пречистване на физическия организъм, или самолечението. Налице е трансформация на безсъзнателните слоеве в осъзнатост. Това са, като правило, различни страхове, стрес, болка – всичко замазано, прикрито и забулено, потиснато и неработещо. Вътрешното дете се събужда в човека. В началото на работата се задейства чисто земна енергия – плътна, към края – енергията на свръх божествения план, след което се осъществява сливане с Единния и изпълване с Любов.
84). Кью-Та-Наи: Енергия – портал за работа с времето и пространството, паметта, съзнанието. Обезпечава изходни и преходни състояния на физическото тяло. Дава взаимовръзка между безсъзнателния, дълбоко скрит слой на човешката психика и съзнателното (съзнателно разбиране). Енергия – превключвател, енергия – преход, разклонение в Матрицата. Защитава и връща тук и сега. За Душата – Странница, не само за нашето въплъщение, ще бъде асансьор – транзит, преминаващ в необходимото пространство и време. Енергия, компресира и разтяга времето, преобразува по търсенето – пространство, архивира паметта и съзнанието на Душата.
85). Мета-Ин-Триом (Енергия за работа с Матрицата): Въплъщение в определено тяло за изпълнение на конкретен сценарий в определен симулатор (матрица) → придобиване на опит, урок, практическо приложение на знанието на Душата. Енергията защитава в матрицата, дава ви възможност да излезете извън нейните граници без превъплъщаване (ако с установка на превъплъщение, то ще се случи). Преходът към друг симулатор е възможен чрез превъплъщаване, но в тази енергия можем да го направим тук и сега, а не да чакаме следващо въплъщение.
86). Магически щит (Символ Защита): (!) Работа със символа. Мислено влезте в символа, слейте се с него и затворете във времето. Изгражда защита на всички нива, започвайки от физическото и стигайки до най-висшите планове на всички енергийни нива. Това ви прави неуязвими за всякакви атаки, но в същото време не блокира човешкото поле и каналите за комуникация с Висшите. Почиства от същности, от нискочестотни мисли, носи хармония, концентрация, дава връщане на всякакъв вид магия, привлича благополучие, дава видения за възможностите. Символът се вгражда в човешкото поле веднъж.
87). Сиель-Милан-Ина-Ум (енергия-състояние откриване на нови възможности, енергия на късмета) (Автори – Лидия Шартон, Александр Иванов, Ирина Евсеева). Плътна, пулсираща, течаща и проникваща едновременно. Дава летящо настроение, хармонизира, дава радост от живота, предизвиква вдъхновение, спира вътрешния диалог, изчиства менталното поле, трансформира условностите и границите в широчината на възприятието на света. Потапя в състояние на нестандартно виждане чрез отворено сърце, съ-настроено към един синхронизиран ритъм с разума: светът се възприема в цялата му дълбочина и разнообразие.
88). Мор-Сента-Елиум (Енергия – изпълнение на желания) (Автори: Лидия Шартон, Юлия Дьяченко): Лек поток в сравнение с предишните: особен от различен план, корените му идват от състояние Съзидание. Дава скорошна реализация на добрите желания на човека. В случая на егоистични желания, той също ще ги изпълни частично, но само в рамките на договорите на взаимосвързаните хора. Горната част на потока “отвежда извън пределите”, а долната дава състояние на дълбоко осъзнаване заедно с изпълнението на желанията. Тази система за бързо изпълнение на желанията, дава възможност за бързо осъзнаване на необходимия опит, чрез проживяване на техните последствия. Заедно с пречистването на съзнанието и пробуждането на осъзнатостта, се повишават вибрациите. Енергията отваря сърцето, донася чистота на душата.
89). Мира-На-Се-Й-Я (Работа със света на мъртвите) (Автори: Лидия Шартон, Юлия Дьяченко): Енергия-състояние-водопад със син цвят. Дава възстановяване от “мъртвото”, почиства пространството (апартаменти, селища, особено разположени в зоната на некротични клъстери), почиства човешката енергетика от привързаности към „мъртвия” свят, развива виденията, премахва всякаква магия (включително вуду и други видове черна магия). Дава възможност да управлявате света на мъртвите, при това обезпечавайки ви със защита от „мъртвата“ енергетика. Може да работи не само за човек, но и за голяма част от хора и за големи пространства.
90). Лей-Та-Мио / Лей-Та-Мей / Лей-Та-Наум / Лей-Ми-Тейль (Енергия Пролет и внасяне на Любов в живота): Многопланова енергия с мигновено действие, състояща се от многопластови вълни, всяка от които е по-силна и по-дълбока. Мигновено отваря сърцето, потапя в състояние на любов, издърпва от депресия: желание за споделяне на това състояние. Визията за красивото се отваря, повишава се нивото на мъжка / женска привлекателност и притегателност за противоположния пол. В живота мигновено, от невъобразимия брой възможности и варианти се притегля, най-доброто за дълбоки и сериозни отношения за създаване на семейство или романтична връзка , ако човека все още не е готов да създаде семейство, но душата чака любов. На физическо ниво, тялото се пренастройва за подмладяване, токсините се елиминират, започва проработката и активирането на чакрите (отдолу нагоре), сексуалната енергия се напомпва и усилва. Разбиват се блокажите в тялото и енергетиката, полето на човек се изравнява и става като магнитен фар за противоположния пол.
91). Лью-Ви-На-Ви /Мей-Най-Аум / Лей-Тай-Ом / (Енергия-състояние стройност и младост, «Еликсир на младостта»): Работи дълбоко на клетъчно ниво, мощно проработва щитовидната жлеза, усилва метаболизма, потапя и интегрира в състоянието на вечната младост, коригира структурата на ДНК, неутрализира механизмите на стареене и смърт. Позволява на човека сам да избере да остарее или не, дава възможност да премахнете излишното тегло или да получите необходимото. Действа върху възстановяването и почистването на физическия организъм, изравнява и насища енергетиката, действа като дълбок пилинг: изглажда дори най-дълбоките бръчки, придава на кожата еластичност, подмладява психически и емоционално. Отваря сърцето, събужда ендорфините – хормоните на радостта – идва Богинята Пролет, носи вдъхновение.

ЕНЕРГИИ – СЪСТОЯНИЯ,
АКЦЕНТИАЩИ НА ПРОРАБОТКАТА НА ЖИЗНЕНИТЕ ДОМИНАНТИ

**В СЪСТОЯНИЯТА е важен момента на пълно потапяне в тях, трансцедентност! Всички състояния работят от 7-ма чакра и нагоре.
92). Любовта като Състояние: (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой) Самата Любов, самото първосъстояние, първия елемент, благодарение на който се заражда САМОТО ЕДИННО, самият Живот. Енергията е част от обмена, процесът на взаимовръзка между човека и Единия, „прозорец” за човек, през който влиза в САМОТО СЪСТОЯНИЕ …. ЛЮБОВ, СЪЗИДАНИЕ, ЖИВОТВОРЕНИЕ и т.н. Над Огнените и Водно-ефирните светове. Пътят в Състоянието за начинаещите е чрез енергията, т.е. по пътя на сътворчеството с Твореца за възвръщането на Любовта, състояние на хармония с всичко, единение с Единния, намиране на себе си, като част от цялото и цялото като себе си – трансцендентно състояние.
93). Ра-Ум-Ом (Състояние Прорицател и Състояние Прозрение): Мощна, пулсираща криптон-неутрона енергия-състояние, в центъра на която се върти плазмения огън с ярък слънчев цвят, който преминава в тъмно синьо в краищата. Изисква потапяне в нея, дава изход от пределите. Влиза от върха надолу от 7-ма и по-висшите и се спуска до трета чакра. Едновременно се усеща и като гореща и като студена вълна. Силно разширение на областта на Аджна, емпатията е хипер-нарастваща, но при това душата не чувства болка.
94). Cъстояние Освобождение: (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой) Свобода в пълния смисъл на думата: пълен мир, Дзен или Нирвана. Енергиите на Освобождението (виж смисъла по-горе) са само лицата на това състояние. Раждането на Състоянието на Освобождението е възможно само чрез любов. Интеграция !! Работи слабо с физическото тяло (всяка клетка се изпълва с топлина), но при това се изменя кардинално, сякаш се напява с божествена светлина. На ментално ниво, в мислите се привнася моментът на Творчеството, осъзнаването на себе си като творец. Ако в Състоянието на Любовта идва разбирането “Аз съм любов, Аз съм Бог”, то в Състоянието на Освобождението – “Аз съм творчеството в Бога”.
95). Състояние Съзидание: Състоянието на Сътворението (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой) Производно от Състоянието на Любовта: и двете лежат в областта на „Люлката на Живота“, но могат да бъдат разграничени, защото развиват определени качества. Състоянието на Сътворението носи творческо вдъхновение, живеещо изцяло тук и сега, пълно сливане с Всичко. Става пределно ясно, че физическото тяло – е продължение на енергията. Дава дълбоко трансцедентално състояние на осъзнаване, на това, че Ти си-Творец, който също създава свой собствен свят и твоето творение зависи от теб: любов ли е това или болка и т.н.
96). Състояние Всезнание: (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой) Производно от Състоянието на Любовта. По-плътна енергия с вълновата природа, въздейства едновременно на цялото поле, което се зарежда по определен начин. Състоянието на вълната е първоначалното състояние на нашата вселена (света), това е състоянието на самия живот. При влизането в това състояние, ще сработят защитните програми: на користния човек ще бъде дадена информация, но с течение на времето тя ще се изкриви и ще настъпи пълно унищожение във всички прояви на неговия човешки живот. Ако влизате в информационното поле с добри намерения, можете да получите почти всяка информация напълно (всичко ще зависи само от нивото на човешкото развитие).

97). Състояние Всеопрощение (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой) – Името само говори за Енергията.
98). Състояние Изцеление (Автори: Лидия Шартон в съавторство с Анастасией Малевой) – Името само говори за Енергията.
99). Ин-Сат-Ананда (Състояние Пробуждане и Благоденствие): Дава пробуждане на всички нива като следствие от осъзнаването на Божествеността в себе си. Мощно изпълва с хармония, любов и осмисляне. На ниво Дух и Душа моментално се активира процесът на интеграция, процесът на реализация на Божествения Замисъл. Пробужда Любовта към живота, приемането на някой от неговите прояви и аспекти, дава възможност за участие в положителни програми на познанието, избягвайки негативните инструменти на знанието.
100). Сато-Ри-Ум / Ель-Ар-Ан-Ум (Енергия-състояние на привличане на изобилие): Мощен вихър от златен прах. Събужда съзнанието на богат човек, трансформирайки причините за бедността в развитие и търсене на възможности, разпалва в Душата и съзнанието осъзнаването “Аз съм Изобилие”. Мощно почиства и трансформира менталната замърсеност и натоварване, разкрива причините за бедността от миналото, извежда обединено пространство от възможности за самореализация, отваря нови източници на доходи, дава различно виждане: човек започва да вижда възможности вместо загуби.
101). Ель-Сей-Тум / Аль-Мей-Файн / Сиен-Ала-Са-Но-Ри / Си-Ель-Ала-Си-На-И (Състояние тантра, любовта в най-висшето и проявление): Възходящ поток, хармонизира физическите и висшите проявления на човека. Дава духовно сливане на половинките, просветление, решаване на сексуални проблеми, отваряне на сърцето и чакрите, събуждане на мъжкото / женското, проработка на рода, привличане на партньор в живота за дълбоки взаимоотношения, трансформиране на привързаностите и вампиризма във висше състояние и предаване на любов. Работи за привличане на Близнаците пламъци и духовни половинки.

Материалът е преведен от Зоя Йоткова, в пълно съзнаване на отговорността за това и с личното разрешение на Лидия Шартон, при стриктно спазване на думите и знанията!!!

Зоя Йоткова – Експерт в областта на корекцията на съдбата, Mагистър по СинергоЕтика, Етика Сакралная, ПротоЕтика, Космоенергетика и др. лечител, Енерготерапевт, Рунолог. Владея огромно количество енергийни настройки, работя с енергиите на Новото време. Провеждам обучения и курсове в различни посоки.

Забележка: Описанието на потоците е частично. Пълното описание се получава при посвещението.

Comments (4)

 • Дарина Цъвкова Reply

  Втори пласт в СинергоЕтиката съдържа силни,нежени,в същото време изпълнен с наситеност плътни ениргии,които разкриват същостта на курсиста по най-прекласният начин.Енергиите в него са изпълнени с невероятна любов и нежност.Втори пласт лично за мен ,мога да кажа че беше голям скок в духовното ми развитие.Разбира се,Зойчето има най-главната роля за това,което постигнах.Видях и усетих,че мога да правя уникални неща свързани с лечението.Също така получих и разбрах много уроци за себе си,които се направиха още по-силна от преди.В някои от сеансите буквално ми стираше дъха от неземната любов и щастие,с която енергиите ме изпълниха.Но повярвайте ми,не се заблуждавайте от мекотата ,с която влизат енергиите във вас.Те са невероятно силни и правят чудеса.Изключително съм благодарна на Зоя,че ме пазеше и напъдстваше по време на медитациите и курса.Защото енергиите дават изключителна сила и способности и когато се потопиш в тях не ти се иска да спираш този Божествен поток.С дълоки почитания и благодорност към Мастер Зоя Йоткова.💖💖💖💕💕💕😘😘😘😘😘💞💞💞

  15.08.2019 at 0:17
 • Ирина Йорданова Reply

  Завърших курса Втори пласт в Синергоетиката.Невероятно изживяване ! Усещане за спокойствие, хармония, любов, светлина, красота в душата и тялото. Променяш се с всяка минута, не с часове, не с дни, . Осъзнаване на ситуации, преживяванията и моменти от живота си, Много силни, но и в същото време нежни енергии. Благодат и хармония! За всичко това БЛАГОДАРЯ на мастер Зоя Йоткова, невероятен учител и Човек! БЛАГОДАРЯ!

  15.08.2019 at 8:39
 • Ирина Чанкова Reply

  Не знам как се описва с думи всичко изпитано и преживяно по време на този курс… Мастер Зоя е меко казано Вълшебница и изкусен “енергиен диригент”, чиято работа не само настройва тялото и ментала до най-хармоничното им състояние, но и пренася душата в други светове и измерения, като междувременно извършва свързването на Душата с Духа и свързването към Твореца, към Източника. Което не е обвързване, а освобождаване и пробуждане на божествената искра в човека.
  Курсът не е никак лек, не е само птички и пчелички. Но пък леките физически или емоционални неразположения в първите дни, не са нищо, в сравнение с уникалните изживявания в следващите, както и с възможностите и наборът от енергии и състояния, които отваря курсът. Усеща се наистина по-високото във всяко отношение ниво на енергиите. Разликата с предишните нива е и в интеграциите на състоянията, което е трудно за обяснение, но се усеща много добре. През целият курс, през деня по един или друг начин изживявах (практически или ментално или емоционално) темите на сеанса и посвещенията. Сякаш живеех курса – енергиите, изчистването, всичко. И чак накрая на деня прочитах какви са темите, а се оказваше, че са работили през целия ден. Зашеметяващо!
  Това, което изпитвах по време на самите сеанси – най-леката дума е катарзис – на душевен, емоционален, ментален и физически план, но най-вече на ниво душа. Почувствах Свобода и Връзката си с Бога, почувствах се част от него, носейки в себе си частица от неговата промисъл, величие, всеобхватност, сила и олицетворение на всичко! Нирвана може би е правилно да употребя за някои от енергиите и състоянията. Почувствах се лека, сякаш някой свали товар от мен, който съм влачила цял живот. Усещах сърцето си отворено, като че ли пречистено от всичко и за първи път от години – готово да дава и получава любов и да обича всичко и всички – от Господ, през всички хора по света, до най-малката живинка и целият живот като цяло, всичко което Е. Използвала съм много пъти различни енергии и съм си правила изчистващи сеанси, но сякаш все оставаше “нещо”. Сега за първи път се чувствах така, сякаш никога не съм била наранявана.
  Малко е да се каже, че съм благодарна на Зоя, такава дълбока и силна признателност изпитвам 🙏💗💗💗

  02.10.2019 at 22:57
 • Любка Петрова Reply

  Благодаря, че Зоя я има!
  Благодаря, че Зоя избра мен!
  Благодаря, че аз избрах Зоя!
  Преди година и половина, Зоя ми отвори вратата, през която прекрачих уверено, усещайки подкрепата и любовта й. Не съм се колебала да запиша Втори пласт, следвайки пътя си. Но това, което изживях бе приказно. Интензивно и нежно, възвишено усещане за цялостност, за съвършена част от Вселената. Осезаемо усещане за мир, за цялостност, за хармония и Любов. Енергиите са изключително интензивни, но нежни. Почувствах се не само като проводник на Висшата Любов и Светлина, а и като източник.
  Пътя, по който вървя си избрах сама, въпреки страховете и колебанията. Но до мен през цялото време е Мастер Зоя Йоткова, обичаща ме, приемаща ме, такава каквато съм и не спираща да ме подкрепя. Благодаря ❤️

  06.10.2019 at 14:58

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!