Базово ниво: Блок на Твореца

Открийте себе си за възможностите на енергиите на Новото време. Многопланов, широкомащабен метод с бързо и силно действие – това представлява СинергоЕтиката. Не изисква предварителни настройки, посвещения в различни практики. Няма отношение към религия и вероизповедание. Напълно свободен и достъпен за всеки. За всеки, който иска да намери себе си, да промени себе си, живота си, да намери решенията на проблемите си и да привлече БЛАГОДАТ, ИЗОБИЛИЕ и ЛЮБОВ към себе си.
Съвкупност от енергии, които работят за теб и най-добрия план на твоята душа:

* Лекува на физическо и психическо ниво
* Премахва блокажи и зависимости
* Чисти нежелани вмешателства
* Работи върху отношенията – мъж/жена, род/семейство, колеги/общност
* Пробуждане на женственост и мъжественост
* Работи върху ситуациите – минали, сегашни и бъдещи
* Стимулира творческото вдъхновение и реализация – градивното изразяване и проявление на Душата
* Привлича успех в бизнеса и делата
* Разкрива неподозирани способности и таланти
* Подобрява качеството на живот

Курсът ще бъде полезен за всички хора, които искат да променят живота си към по-добро, да излязат от криза или “дупка”, искат да се научат да се справят с проблемни ситуации и да се научат как да не попадат в тях, които искат да намерят здравословни хармонични отношения, да намерят благополучие и да реализират своя потенциал за добро!
Методът е уникален по своята адаптивност към модерния начин на живот. Към времето, когато искаме все повече, по-бързо, тук и сега. Веднага! За хората, които искат да случват нещата, а не просто да гледат на живота си като странични наблюдатели. Приложим е абсолютно навсякъде, по всяко време и при всяка ситуация.

Избирайки и получавайки СинергоЕтика:

– Вие ще узнаете как в кратки срокове да измените своя живот, да повишите неговото качество;
– Вие ще можете да намерите здраве, успех и разцвет;
– Вие ще можете да намерите любов, радост и взаимоуважение;
– Ще снемете негатива и ще се избавите от него;
– Да хармонизирате своето състояние, да се избавите от страхове и стрес;
– Пред вас ще се открият възможности да откриете сексуалната си енергия и да станете привлекателни;
– Възможност да преосмислите отношението си към живота и обкръжаващия ви свят;
– Възможност да познаете и приемете себе си;
– Да откриете нови възможности;
– На вас ще ви се предостави уникална възможност да развиете и активирате своите енергиини центрове;
– Ще можете да развиете своята интуиция и свръхспособности;
– Ще се научите да виждате това, което другите не виждат;
– Ще можете да привличате благополучие в своя Живот;
– Ще ви се предостави възможност да получите достъп до енергия на благополучието и достатъчност;
– Ще можете да премахвате различен вид проклятия, клетви и други магически въздействия и свързвания;
– Ще можете самостоятелно да изчиствате аурата си, което като следствие води до физическо излекуване от недъзи;
– Ще можете да усвоите метод за защита на себе си и близките си от различен вид влияния;
– Ще получите достъп до енергии, които носят различен род информация;
– Ще можете накрая да станете домакин на своята съдба;

В рамките на обучителния курс Вие ще получите:
Базисни енергии с широк спектър на действие от самия Първоизточник, които са в основата на всички други (но много по акцентиращи от тях) енергии. Невероятно мощни, движещи се, съзидателни енергии от Първоизточника – Твореца.
Блок от енергии, които съзидават, сътворят, лекуват, възстановяват и пресъздават
Тези енергии са основата на СинергоЕтиката. Създават нова реалност. Мощно почистват. Разширяват съзнанието.
Инициациите в Блока на Твореца е първата стъпка преди да встъпи в инициации в другите енергии на СинергоЕтиката.

В курсовата програма:

1. Интензивни лечебни и изчистващи сесии.
2. Инициации в базисния Блок на Твореца на СинергоЕтиката.
3. Сеанси за освобождаване от магически въздействия, заръки, обещания, нисши привързаности, за освобождение от негативни родови програми, за проработка на момента на раждането, на откриването на канала за Изобилието, за единение със силата на Рода и неговата подкрепа, за откриване на видения.
4. Подаръци.
5. Техники за работа със потоци от СинергоЕтика.

 

БЛОК НА ТВОРЕЦА

(пласт на универсалните базисни енергии)

 

Базисните енергии с широк спектър на действие от самия Първоизточник се намират в основата на всички останали (по-акцентиращи) енергии. Невероятно мощни, движещи, съзидателни енергии от Първоизточника – ТВОРЕЦА.

Блок на енергии Съ-зидаващи, Съ-творящи, лекуващи, възстановяващи, възсъздаващи. Тези енергии са основа на СинергоЕтиката. Създават нова реалност. Мощно чистят, разширяват съзнание. Инициацията в Блок на Твореца задължително трябва бъде първа поред (!), преди инициациите във всички останали енергии на СинергоЕтиката!

 

 1. Енергия на Твореца.

 

Енергията на Твореца е част от Блока на Твореца и представлява самата сътворяваща сила, енергията на първоизточника Бог-Творец и е основният водещ поток в Блок на Твореца, Ведически блок, Блок Синергетики, Синергиум, Блок на Атланта и винаги присъства във връзка с енергиите на тези блокове. Енергия на неимоверна мощ и вибрация, плазмено-огнена, енергия – основа на Вселената, многоизмерна, с изгарящ златен цвят. Цветовете могат да се променят самопроизволно и да включват в себе си всички оттенъци на Божествената красота. Енергия на силното, ударното, смазващо и динамично действие. Това е движещата сила на цялата Вселена. В практиките с хора в основата си задейства ресурсите на проявения свят. С енергията може да се практикува в различно време и на различно място. Енергията работи за всичко (мощно изчистване, изцеление от различни заболявания, ситуации, защита, реанимация, депресивни състояния, трансформации, активиране и разширяване на съзнанието и т.н.). Мощно работи за екзорсизъм. Работи на абсолютно всички планове на битието – скрити и проявени, физически, психически, енергетически, кармични, в пространството, във времето, съзнание, подсъзнание, ниво ДНК, активира и включва позитивни програми, трансформира всичко в Любов и Светлина. Много мощна кармична обработка по време на практиката. Изпълва с жизнена сила, хармония и любов всичко, до което влиза в съприкосновение. Дава заряд за активност, желание да се живее, за движение напред. В процес на практиката се изгражда новото енергийно тяло на човека, коригира се съдбата, чувствително се увеличава материалният доход. Подчертава се смисълът на човешкото предназначение на Земята. В енергийната работа се разчита на информацията, която енергията носи в себе си. Ако трябва меко и нежно решение, то в дадената ситуация трябва да се работи много внимателно с енергията на Твореца. Енергията носи всякаква информация.

 

 1. Енергия Илла-Ха (сила пробуждаща Божествения Аз в човека).

 

Енергия на активацията на Божията искра. Силна енергия, въпреки привидната си мекота. Работи абсолютно за всичко – особено за най-сериозните случаи и болести. Отваря се винаги, навсякъде, при всяка ситуация, с всички енергии и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при други практики!!! Дава мигновен преход, квантов скок до качествено ново ниво, издърпва от несъществуващото осъзнатост. Изменя и активира ДНК, нейната структура, изгражда светло тяло. Дава практически мигновена трансформация. Силно пристиска различни проявления и сили на негатива, дълбоки депресии, носи хармония, любов, мотивация към най-добрите качества на нашата натура, дава равновесие, ясно разбиране, че ти си дете на Бога. Мощно чисти, защитава, лекува и зарежда.

 

 1. Енергия Съ-Творение.

 

Енергия Съ-Творение се отнася към Блока на Твореца и се явява пряка и непосредствена връзка на Човека с Бога, енергиен ключ, основно свързващо звено в Блока на Твореца, Ведически блок, Блок Синергетика, винаги присъства във връзка с различни други енергии на тези блокове. Високо вибрираща енергия, плазмено-огнена, матрична, многоизмерна, с преимуществено бяло-златист искрящ цвят. Цветът може да се променя самопроизволно. Енергия на нежното, но мощно действие. Енергията може да се използва винаги в различно време и място. Работи абсолютно на всичко (изцеление на различни заболявания, ситуации, почистване, защита, реанимация, отстраняване на отрицателни, магически ефекти и въздействия, за активация и разширение на съзнанието т.н.) Работи на всички планове на битието – скрити и проявени, физически, психически, енергетически, кармични, времево-пространствени, съзнание, подсъзнание, на ниво ДНК. Активира всички ключове, позитивни програми, трансформира всички в Светлина и Любов. Енергия – портал. В нея не е възможно да се навреди. Символът на тази енергия се рисува от центъра – това е съединение на мъжкото и женското, земното и космичното, човешкото и божественото начало, сливане, трансформация, движение. Със символа може да се работи многопланово творчески – използва се по аналогия със символите в Рейки, може да се поставя като защита, като талисман. Колко са аспектите на битието – толкова са и възможностите за използването му. Ракурсът на неговото използване може да се ограничи само от Вашето въображение

 

 1. Енергия Съзидание.

 

Представлява сила Създаваща от енергиите възможности и реалности. Енергията е мощна, като съкрушителна сила на Безусловната Любов, работи с Божественото начало на „Аз”-а в човека. Работи на всички планове. Мощно почиства, защитава, излекува здравето, ситуации, отношения, пространство, време и т.н. Дава практически мигновена реализация на замисленото, силно трансформира различния опит в сила за движение, развитие, осъзнаване и растеж. Дава духовен ръст и осъзнатост. Разширява съзнанието. Мощно и бързо чисти от страхове, блокажи и притягания на всички нива на съзнанието. Създава и изгражда нова реалност. Много бърза кармическа отработка по време на практиката. Изпълва със съзидаваща сила, хармония и любов всичко, до което се докосне, изпълва с жизнена активност, открива нови възможности и пътища. При работа с енергията трябва да се помнят кармичните отработки. Важно – НЕ НАВРЕЖДАЙ!!!

 

 1. Енергия Животворение (Жива).

 

Енергия, която завършва Блока на Твореца и открива Блока на Ведическите енергии – явява се свързващо звено между тях. Древна енергия колкото света. Мощна, плазмено-огнена, безкрайно трансформираща, ярко наситена червено-оранжево-златна на цвят. Цветът може да се променя. Енергията работи базово на всички нива – физическо, енергетическо, кармично, генетично, психическо, ситуативно и т.н. Работи за излекуване от различни видове заболявания. Добре работи с психически заболявания, на мозъка, за възстановяване на жизнено важни органи, за възстановяване на интелекта. Добре чисти менталния план, дава отработка на страхове, обиди и ограничения. Работи добре за почистване на пространства както вътре, така и извън нас. В случай на необходимост може да се използва като боева честота – за зашита и нападение. В Живота има моменти на начало и край на всичко съществуващо. Енергията пробужда непреодолимо желание да се живее – да се живее въпреки всичко, кара ни да се борим за живот. Събужда осъзнатост в човека. Разкрива свръхспособности. Мощно работи в практиките на екзорсизма.

 

 1. Иннасатиум.

 

Енергия на Всичко – Проявеното и Непроявеното. Енергията окриля, работи много нежно и много дълбоко. Работи и на ниво ДНК и потапяния във времето и пространството. Ако говорим за това, че в първи блок на СинергоЕтиката има енергии, които работят с родови моменти, то в тази енергия тези моменти се проработват изключително меко, но се проработват! Т.е. нито един момент от пространството и енергетиката на човека не остава без внимание в тези енергии. Енергия на всичко Божествено именно на дълбоко ниво. Тя буквално пробужда в нас всякакви ангелски моменти, отваря чакри -не толкова от първа до седма в рамките на физическото тяло, но много по-високо, както енергиите от последния блок.

Може да се обозначи, че това е потокът на Битието, поток-енергия, която отразява всичко – проявеното и непроявеното в това число. Която с основната си функция носи точно определено единство, свързващо ниво между това проявено и непроявено, между явно и неявно, между пространството на вариантите и пространството на въплъщенията, проявените опции.

Енергията ще работи много нежно за лечение. Тя буквално ще преведе, ще претвори Божественото творение в Живот. Нежно хармонизира, меко проявява божествената природа на мъжкото и женското. Не може да се каже, че в нея няма сила, но тази сила се проявява много нежно – без никаква твърдост, нагряване или натиск. Това е от мекотата чрез хармонизацията.

Успокоява, спира вътрешния диалог, много добре почиства менталното поле. Добре чисти ефирното поле. Добре чисти астрала. Проработва кармични моменти чрез осъзнаване.

Дава защита. Защита именно на вярата – вярата в това, че всичко е по Божията воля. Т.е. състояние на доверие – и точно това е самата защита в тази енергия. Ако ние в Санакрион можем да говорим за това, че ще заработва войнствено, то в Иннасатиум – с нежност, именно чрез повишаване на съзнанието, доверието, вярата, вярата в себе си, вяра в себе си като в Твореца, като в човека способен на много, способен да поеме отговорност, да прояви висока осъзнатост, способен изобщо да разшири своето съзнание.

Иннасатиум не само пробужда в човека Божествено съзнание, а също така и потапя в състояние на Божественост. Това Божествено Аз в човека се отличава от различни постъпки предизвикани от някакви рефлекси. То е преимуществено в самия човек. Иска ви се да се разтворите в това състояние, да останете, да се усетите в него и не само да се усетите, но също така и да останете в това Божествено, способни на творение. Не просто като кукла на конци, при случайни обстоятелства, а като самостоятелна единица.

В тази енергия ви се иска не просто да приемате и получавате любов, но и да я дарявате! Работи чрез сърцето, отваря чакри, включва се буквално мигновено, изравнява. Чакрите работят като разкриват любовта чрез сърцето. Проработват се скритите страхове, но много нежно. Например, не както Ай-Рама – чрез тези проработки, а именно с нежност привежда в осъзнаване разбирането на причините. Работи в пространството, в жизненото пространство на човека, почиства го, изпълва го с любов, светлина, нежност. Дава резонанс на нашето пространство в рамките на голямото, в рамките на взаимодействието с пространството на другите хора. Т.е. тази енергия позволява, като творение Божие, да се резонира на тази честота, да се остане в нея. Например, за мнозина е много важно след някаква практика да останат на определена честота, вместо да се върнат в предишното си състояние. Тази енергия позволява това – да се остане на тази честота, в това състояние, да резонирате, да растете по-нататък, да се подобрявате, да разбирате Божествения замисъл за Вашата Душа.

Енергията работи много добре в отношенията. В отношенията не толко на кармичното привличане между партньорите, а в отношенията именно на Божествено ниво. Глобално – енергията е разбирането на потоците като цяло, работещи чрез отварянето на сърцето. Енергията ни позволява нашите енергии да взаимодействат с енергиите на други хора съзнателно. Не само безсъзнателно някакви импулсивни взаимодействия, но съзнателни. Хора, които практикуват някаква осъзнатост чрез взаимодействие с енергетиката на други хора във физическото тяло, ще пазят тази енергия, ще им позволи да действат в рамките на тази енергия правилно, без да се налагат, без да навлизат в личното пространство един на друг. Да се съхрани тази неприкосновеност и коректност без да се приемат кармичните моменти, без да се преместват различни моменти от един на друг.

Тази енергия премахва ограниченията от главата, помага да се преодолеят ограниченията, да се преодолеят страховете, помага да се преодолее себе си. За да видите някаква светлина в тунела, трябва да влезете и да се държите за тази светлина. Помага да намерим цел за следване, да видим не само смисъла, но и да изпълним живота си със смисъл.

 

 1. Миррион (Енергия Мисло-творение).

Енергия на укрепване на съзидателната сила на Мисълта. Незабавно, мигновено, концентрирано създаване на Мисъл. Необходим е строг контрол върху процеса на мислообразуване и мислотворение: в неправилно русло ще се извърши обратна функция – унищожение. Точността при работата трябва да бъде преди всичко!!! Ако има усещане за неподготвеност – по-добре е да не се отваря енергията!

 

 1. Ель-Шаом.

 

Мощен поток с тъмно синя светлина. Енергия на Прародителя Творец, Първоизточник на Божественост, макрокосмос, неделима съзидаваща и изпълваща сила, същност на всичко, остра като острието на нож. Съвместява и добро и зло, материя и антиматерия, алфа и омега. Енергия-Бог и убиец. Не може да се дава на хора.

Потокът като мечтано първосъстояние е подходящ за работа с книгата на живота.

Смисълът на този поток – той е един от основополагащите във възникването на живот на Земята. В него има всичко – и първопричина и последствия, зараждане, трансформация и смърт. Условно смърт, смърт като прераждане. Поток, който наистина е толкова мощен и глобално мащабен.

Върху какво работи? – В този поток се съдържа всичко. В него може да се лекуват подготвени хора. Не всички са готови да възприемат този поток. В него може да се излъчва любов. Той излъчва своето състояние. Ель-Шаом по принцип ще се явява вашето състояние без личностно пристрастие в работата, без лични проявления, без излишни емоционалности и чувствителности. Този поток е самият живот, като едно от неговите проявления – дълбоко, течащо, движещо, съзидаващо и допринасящо.

В това състояние можете да работите за планетата. Това не ви дава да се отклонявате от пътя. Този поток ще се явява компас във вашата работа, няма да позволи личният момент да вземе връх над вашите добри намерения.

Най-дълбоката кармична проработка, най-дълбокото личностно прочистване, най-дълбокото приемане на себе си, проработка на всички форми на страхове, ограничения, проработка на потиснати енергии и превръщането на целия опит в развитие и любов. Трансформация на всичкия опит в усъвършенстване. Работа с потиснати енергии, работа с безсъзнателното.

Ель-Шаом е пряк вход в състояние на Праживот. Това е състояние на събуждането на Бога. Всички произволни състояния, допустими, изцелението на Твореца, работа с планетата – те ще ви защитят от личното ви въвличане точно в противопоставянето на негатива. Докато вие не устоите на негатива, вие за него сте прозрачни и към никакви програми не се придържате. Ако вие се намирате в този поток, в това състояние, в тази работа на планетарен мащаб – вие можете да излезете от рамките на матрицата и да творите чудеса. Да творите и създавате светове. И да излекувате тези светове. Да излекувате същества. Защото има творения, които се нуждаят от помощ, които се нуждаят от вашата помощ. Има Творци, които имат нужда от вашата помощ. А това, че преди 2 години в потока излекуването на Твореца изглеждаше дискусионно, сега вече е дошло време за неговото осъзнаване.

Този поток максимално презаписва светлинното тяло. Той директно пробужда глобалния замисъл на душата, при това го извисява на по-високо ниво на реализиране от по-ниските замисли на душата в рамките на планетата – създаване на семейство, обезпечаване на семейството, отглеждане на достойни деца. Това означава, че той балансира всичко това и го кара да се реализира и прояви тук и сега, без едното да преобладава над другото, без да се разширява едно за сметка на другото. Той привнася равновесие, хармония, балансираност и разбиране. Най-главното – събужда глобално съзнание, направо се свързва със скрижалите на съдбата. Скрижали на съдбата – това понятие (много условно) е призвано и съществуващо само за нас, всъщност този информационен пласт се казва скрижали на вечността. Но за нас той може да бъде обозначен и като скрижали на съдбата. Като част от търсенето на тази информация ще разберем кои сме ние в земното си въплъщение. Ще разберем кои сме ние като представители на човечеството, като представители на планетата Земя.

Този поток ще работи за намиране на сродни души, за търсене на двойни пламъци. Ще работи за максимална реализация на нашите земни задачи. Например за създаване на семейство, ако такова още нямаме, за укрепване на семейството, ако има нужда от това, в съответствие с нашите замисли. Ще работи за намиране на божествен партньор за земните отношения, за търсене на партньор, въплътен на земята. Съответно, ако говорим за различни нива на развитието на душата, за съответстващото привличане на партньор именно на сходното ниво на душата за съвместно движение, развитие и усъвършенстване.

Нужни ли са отделни практики в Ель-Шаом или е достатъчна просто интеграция в него? – Интегрирайте се, работете, гмуркайте се и се сливайте с него, бъдете едно цяло с него, излъчвайте това състояние. То е вашето първородно състояние навсякъде, не само на планетата Земя.

Защо този поток се проявява толкова твърдо? – защото той съвместява в себе си всичко – любов и нелюбов, проявено и непроявено, раждане и смърт. Твърдостта се получава поради факта (не за сметка на изпъкване на добротата), че идва осъзнаване за всичко като единен поток на живота. Твърдостта идва от там, че в този поток се отмества пълното осъзнаване за добро и зло, за позитив и негатив, като разделни понятия. В този поток се придобива разбирането, че това е всичко в неговото единство и хармонично проявление едно към друго. Всички те са тясно преплетени. Сам по себе си потокът не е твърд. Твърдостта глобално и мощно се придава от нашето отрицание, нашето неразбиране и неприемане. Когато нашият процес на приемане и осъзнаване за това единство дойде и се впише в нас по-дълбоко, тогава ще си отидат и тези моменти на усещане на твърдост. (В момента, когато аз отворих този поток, за мен имаше такова осъзнаване в глобален аспект, за каквито навярно тогава изобщо не бях готова.)

В този поток има още една цел – той изгражда взаимосвързаност с Висшия, с нашите Първоизточници, а именно на ниво по-високо от 7-ма чакра – на изходящия поток над главата (при това и много по-високо). Но той не тормози нашата събирателна точка, той плавно я повдига, подготвя нашето съзнание за по-дълбоко разбиране, към по-дълбоко осмисляне, към по-дълбоки моменти на приемане и разбиране.

При това той много мощно изправя и „издърпва” физиката и съществуващите основни наши работещи чакри в проявлението ни на Земята – от първа до седма. Равновесие, хармоничност, балансиране, любов. Проявление на любовта във всичките й фази, моменти и хипотези. Т.е. любов-изцеление или любов-убийство, ако говорим за това. Това е всичко, всеобхватно и многопланово.

Психичното изцеление е мигновено – менталното поле незабавно се почиства. Мигновено спиране на вътрешния диалог, потапяне в трансцедентно състояние, светлинното поле се увеличава в пъти. Търсенето в този поток на своята наработена сила във всички минали въплъщения и проявления не само на Земята, но и на други планети. Процесът на интеграция на душата вече е заложен в този поток. И трансформация на считания от нас за негативен опит също в развитие, в любов и светлина.

Максимална защита. Енергия санакрион тук е изначално записана. Това даже не е санакрион. Тук дори е записана защита и от санакрион, и от прозрачност. Това е придържане в рамките на експеримента на двойствеността на някои аспекти, а именно разбирането, че ние сме готови да излъчваме и споделяме своето състояние на любов. Нищо по-силно от тази защита не е измислено от човечеството от момента на създаването му досега. В този поток са всички наши бъдещи въплъщения, точки на пресичания във времето и пространството.

 

✎Дистанционното обучение и работа се провежда в затворена група, в която ще бъдат предоставяни материалите и задачите.
✎ Курсът е с продължителност две седмици.

Внимание!!! Инициациите-Интеграциите в енергиите се предават в портали чрез Мастер!!!

Записвания и въпроси на:
Мастер Учител Зоя Йоткова,
0885777110, zoia.yotkova@gmail.com
https://www.facebook.com/ZoyaYotkova

Comments (27)

 • Ирина Чанкова Reply

  Изключително щастлива съм, че преминах този курс 🙂 Макар и миналата година, още помня изумителното действие на енергиите и силните усещания, които изпитвах! А Мастер Зоя Йоткова е уникален човек и учител – с голямо сърце, с много любов и разбиране, с търпение към нас и с прекрасно чувство за хумор! Препоръчвам на всички този курс! Аз лично продължих в следващото ниво, тъй като лично видях и преживях ползата и удовлетворението от работата с тези потоци 🙂 Зоя, от сърце ти благодаря за знанията и уменията, които споделяш с нас!

  04.02.2019 at 15:07
 • Божия Reply

  БЛАГОДАРЯ Е МАЛКО ДА СЕ КАЖЕ ЗА НЕВЕРОЯТНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И В ДВАТА БЛОКА. Лично при мен този ми беше по осъзнат и невероятен Разбира се с невероятната помощ на мастер Зоя Йоткова .Мила добра когато трябва и строга с много любов и разбиране .Невероятно е .Промяната е също толкова невероятна красива обгръщаща Но най важното за мен беше ОСЪЗНАВАНЕТО че трябва да разспръсна егото си във всички енергиини канали за да съжителстваме търпеливи примирени и спокойни Благодаря ти Мастер Зоя Йоткова от цялото си сърце и душа

  07.02.2019 at 13:22
 • Мария Reply

  Най- уникалното изживяване. Благодаря Зойче и Ники! Блока на Твореца дава възможността, да преоткрием себе си. Да се напълним с безусловна любов, мир, светлина, и хармония. Усещането след курса е на много лекота и щастлие. Погледнах по друг начин на живота, радвам се на всяка едно минута която душам .

  07.02.2019 at 22:26
 • Antoaneta Reply

  Прекрасен курс ,сеанси и практики, инициации с енергиите в СинергоЕтика – Базово ниво -Блок на Твореца !Благодаря ,Зоя от сърце !Сега да творим отговорно ,осъзнато и с любов за наше благо и за благото и доброто на всеки пожелал това Вълшебство с любов за Цялото ! 🌹 🌹 🌹

  08.02.2019 at 15:02
 • Зоя В. Reply

  Беше един чудесен курс ,изпълнен с много емоции и енергии. Благодаря Zoya Yotkova 😘
  Много благодаря !При теб обученията са вълшебства! 😘

  08.02.2019 at 15:06
 • Ники Reply

  Искам да благодаря на Зоя за всичко, което направи по време на подготовката и провеждането на този курс. Всичко беше напълно професионално и премерено от една страна, а от друга – направи ми впечатление и отношението към всеки един участник поотделно и всички заедно. Положи много грижи, за да може всичко да е разбрано, ясно и всички ние да имаме и ползваме един наистина прекрасен инструмент за работа. Хвърли изключително много енергия, което от своя страна ни задължава да работим отговорно и пълноценно с нея. Енергиите са изключително силни и в същото време леки за работа, приложими са навсякъде и по всяко време. Наистина модерен инструмент за себеразвитие, лечение и работа с хора.
  Това беше първият ми дистанционен курс, в който участвам заедно с други участници. Това, което видях, беше… един отбор от съмишленици. Имаше моменти, когато някой изпреварва и задава въпрос, който вълнува и останалите. Беше създадена една прекрасна атмосфера за работа и мисля, че всеки свърши доста и получи това, което му трябва. Поздравления и за останалите участници – радвам се, че бяхме заедно!
  Сега логичният въпрос е „Какво следва?“
  Поздрави и още веднъж Благодаря!

  08.02.2019 at 15:07
 • Мария Reply

  Зоя е прекрасен учител и водач, обучението премина леко и много интересно за мен. Всичко бе поднесено много ясно , достъпно и винаги имахме връзка съ Зоя . Тя бе много търпелива и даже отдели от ценното си време и за лични разговори , при притеснение да се сподели пред всички. Благодаря на всички участници , че бяхме заедно тук на този път и група. Преживяването бе уникално и вълшебно, неповторимо, Трябва да се преживее , трудно ми е да го облека в думи. А ползите и практиките повече от полезни и лесно приложими в живота и ежедневието ни. Благодаря ти още веднъж прекрасна ми Зоя. Прегръдки от мен , благодаря ти за това което ми подари . Обичам те <3
  Успех на всички момичета и момчета от курса. Беше уникално преживяване 💚

  08.02.2019 at 15:07
 • Роси Reply

  Курсът е прекрасен. Преоткриваш себе си и светът около себе си по един прекрасен начин. И започваш нов живот изпълнен с енергия , любов и спокойствие. Благодаря ти Зоя, обичам те.

  08.02.2019 at 15:08
 • Люба Reply

  “Зоя” означава живот ❤️ Няма нищо случайно в този живот. През месец май тази година се запознах със Зоя. Това, което получих за тези два месеца е неизмеримо! Бях загубила вяра и доверие, живота ми течеше като лента на бърз кадър, без да участвам в него. След като завърших курса, много врати се отвориха за мен. Сега съм изпълнена с енергия и любов. Чувствам се жива с всяка част на тялото ми 💗

  08.02.2019 at 15:08
 • Ивайло Reply

  Курсът по СинергоЕтика – Блок на Теореца за мен беше изживяване,” съпроводено с прекрасни емоции. В света на енергиите се случват неща, които дори и най-добрият писател не може да опише,за това не очаквайте и аз да го направя, но ако целта е развитие в тази насока силно препоръчвам Мастер Зоя Йоткова! Изключително добре организиран курс, информацията лесно разбираема и лукса да изпълняваме задачите си в удобно за нас време и денонощна отдаденост на Мастера за въпроси, консултации и всякакъв вид питания.
  Благодаря ти за всичко

  08.02.2019 at 15:08
 • Мила Reply

  Синергоетиката е една възможност за желана промяна на себе си. Уникален метод, който позволява в нас да бъдат деликатно интегрирани енергийни потоци, които можем да използваме във всеки един аспект от личностната ни промяна, дава възможност да бъдем Съ-творци на живота си и на утрешния ден, започвайки от днес. Най-важното е осъзнатото желание за промяна. Останалото е прецизно разработена система, уникално съчетани енергии, изчистващи практики, поднесени от вдъхновяващ, отговорен, всеотдаен Учител, който е винаги на разположение, който чрез самия себе си дава на яркия пример за това какво означава да интегрираш Синергоетиката в живота си – Мастер Зоя Йоткова. Изживяванията са уникални, осъзнаванията дълбоки. Специални благодарности за професионализма и за приятелското отношение. Прекрасни сте 💗 💗 💗

  08.02.2019 at 15:09
 • Събка Reply

  Зоя, БлагоДаря ти от душа за професионализма, опита, старанието и търпението с което си изпълнена и предаде част от Енергиите на Вселената, чрез ТЕБ на НАС!!! ♥️ 🍀 ♥️

  08.02.2019 at 15:09
 • Пламена Reply

  Благодаря от сърце на Зоя Йоткова за прекрасния курс. Благодаря за чудесните потоци енергия. Чудесен Мастер. Курса беше много добре организиран и воден.
  Мастер Зоя то си чудесен човек.
  БЛАГОДАРЯ!

  08.02.2019 at 15:10
 • Миглена Reply

  Бих искала да оставя моя коментар относно курса по Синергоетика-нямах и ни най-малка представа, че ще бъда част от това прекрасно и невероятно приключение! Случи се така ненадейно! Възхитена съм! С огромна благодарност към Мастер Зоя -първо за възможността да започна курса в удобно за мен време. От там нататък Зоя пое всичко в нейни ръце с много търпение, разбиране, любов и наистина това, което ми даде е много! Не очаквах ,че ще съм част от тая невероятна приказка! Благодаря и на новите Божествени енергии, че ми показаха толкова много неща! Изживяването наистина е неповторимо! За мен това е първият курс, който карам! Препоръчвам на всеки един, който е избрал пътя на душата! С огромна благодарност към Зоя Йоткова и Синергоетиката-Миглена Богданова ❤ ❤ ❤!Благодаря ти, вълшебнице Зоя!

  08.02.2019 at 15:10
 • Христина Reply

  Невероятно изживяване ,Благодаря ти Зоя ти си един прекрасен учител и приятел .Курса СинергоЕтика пътя към себепознаване, наистина е прекрасно да го изживеете 🧚‍♀️ 💖 🍀

  08.02.2019 at 15:21
 • Ирина Reply

  Курсът беше едно нежно и същевременно силно нопомняне, че всичко е в нашите ръце: и изборът, и въпросите, и отговорите – всичко е в нас самите. Най-хубавото е, че колкото и всичко да зависи от нас, когато изразим готовност за движение, сътрудничество и промяна – никога не сме сами!
  Благодаря ти, Зоя за дисциплината, подкрепата, уважението и споделеността! Осъзнаванията още са живи и знам че пътят тепърва се разчиства за новото, което ще приемам в радост <3

  20.02.2019 at 23:45
 • Цветелина Reply

  Курса беше много полезен и интересен. Преоткриваш себе си и света по нов начин, чувството е невероятно. Благодаря на Зоя за всичко, което направи за нас! Препоръчвам курса! 🙂 <3

  01.05.2019 at 7:45
 • Нели Reply

  Радвам се, че имах възможност да се докосна до СинергоЕтиката. Курсът е много полезен и поднесен достъпно, лесно и приятно. Бях увлечена и с нетърпение очаквах всеки следващ ден. Огромно благодаря на Зоя Йоткова за прекрасното преживяване и невероятното удоволствие, което изпитах. Препоръчвам на всеки да усети тази уникална енергия!

  08.05.2019 at 21:39
 • Мария Reply

  Понякога идва момент, в който осъзнаваш, че си заседнал, че искаш нещо повече за себе си, че реалността не те удовлетворява… Че искаш смисъл, пълноценност, цялостност, промяна… Момент, в който усещаш, че нещо е на път да се случи. Нещо важно, нещо, касаещо и теб.

  Нещо, неопределимо с думи, но все по-необходимо, докато накрая липсата му стане сравнима само с липсата на кислодод.

  Тогава е въпрос на време, на много кратко време, да намериш това Нещо. Това Чудо…

  Аз го намерих в чудотворителницата на Мастер Зоя Йоткова.

  Каквото и да си чел, каквото и да са ти говорили, каквото и да си смятал, че знаеш, в един момент не стига.

  Казват, че Учителят идва, когато ученикът е готов. Ами – така Е!

  Абсолютно не ми стигат думите, практически няма как да опиша курса. Обаче мога да опиша какво остава след него. Остава усещането за сила, усещането, че си цял, че си жив, че не си сам, усещането за принадлежност, за смисъл, за… Всичко!

  Ако си мислиш, че това са глупости, че може да е вярно, ама не е за теб, че не вярваш в такива работи, то – прав си! По-добре недей!

  Но ако нещо все пак те човърка, ако забележиш, че от няколко места чуваш за…, че напоследък все повече…, че еди кой си…, ако все пак се прокрадва мисълта, че може би…, че какво толкова, ако…, че защо пък не…!, значи е дошъл МоментЪТ за Твоето Чудо!

  Благодаря, Учителко, че ме намери!

  19.07.2019 at 13:07
 • Светла Reply

  За мен курсът по Синергоетика беше липсващата частица от пъзела за пренареждане на моята лична матрица. Курсът бе предаден и структуриран по максимално най-добрия начин, така че трансформациите да се случват възможно най-комфортно. Благодаря на Зоя за подкрепата, светлината и енергията, които вложи, за да може всички практики да протекът по възможно най-добрия и трансформиращ начин. При мен промените започнаха да се случват още с началото на курса и продължават да се случват седмици след приключването му. Горещо препоръчвам този курс на всички, които са изгубили пътя, връзката със себе си и вярата в живота. Зоя, благодаря, че те има 🙂

  28.07.2019 at 11:33
 • Николай Reply

  Вървейки по своя път както всеки един от вас имам периоди, в които имам усещането, че съм в пълен застой, периоди, в които правя малки крачки напред и периоди, в които не разбирам защо вселената ми поднася определени ситуации/уроци. Запознаването и допира с потоците в СинергоЕтиката бе трамплин напред и нагоре. Житейски момент, за който имах пълната увереност, че е дошъл момента, времето и правилния човек, който да ме преведе през тази прекрасна трансформация с голямото си светло и отворено сърце към всички нас поели по пътя на вътрешно осъзнаване, духовно и личностно развитие.

  Сърдечни благодарности, Зоя ! Радвам да съм част от твоята “армия” от светещи човечета 🙂

  12.11.2019 at 10:45
 • Емилия Reply

  Благодаря на вълшебната Вселена-Бог,че ме срещна с една прекрасна жена,учител и човек.💗
  Мастер Зоя Йоткова,благодаря че те има! 💗
  Освен красивите оргонити ,които изработваш и оживяваш с талант,хармония и знание ,успях да се наслаждавам на общуването си с теб и на знанията ,които ми предаде по време на курса ми Блок на Твореца.💗
  Всичко ,което правиш ,с удоволствие го препоръчвам на всеки човек,който иска да стане господар на живота си.
  Вселенските мъдри и вълшебни енергии, в които ти въвеждаш меко,умело и хармонично по време на курса,сеансите по Синергоетика,наистина са в голяма помощ по пътя на себепознанието и промяна на много от сферите в живота и на взаимоотношенията с другите.
  Ако човек иска да си направи подарък,който да работи за неговото здраве,благополучие и изобилие,то бих препоръчала един курс по СинергоЕтика.
  Безценни знания с чудесен учител.
  С много обич и уважение от твойта ученичка Емилия💗

  09.12.2019 at 12:08
 • Лора Савова Reply

  Препоръчвам този курс на всеки, осмелил се да поеме по пътя на себеразвитието и дълбоката вътрешна промяна. Изпитвам огромна благодарност към вселената, че ме срещна със Зоя и именно тя е моя учител. Чудесата, които се случват по време на курса и след това, не могат да се опишат с думи. Събитията и усещанията са дълбоко трансформиращи душата, реалността, мисленето и възприятията. За мен нищо вече не е същото. И съм истински щастлива и цялостна, както никога досега. Благодаря, Зоя! Ти си прекрасен човек и учител. Кратка пауза и продължаваме следващото ниво! ❤️🙏

  20.01.2020 at 6:51
 • Магдалена Reply

  Страхотно вълнуващо приключение и неочаквано ново начало!
  Очаквам с нетърпение следващите ни срещи.
  С много признателност за подаръка и вниманието,
  Маги

  20.01.2020 at 17:36
 • Стела Reply

  Предполагам е излишно да казвам , че от всички коментари, споменати до тук, резултатът е безспорен. Прекрасна енергия. Изцеляващо, учещо ни на живот в мечтания парадайс, в реалността. Нужна е самодисциплина и решителност , че човек желае да надгради сегашните сѝ възприятия за Света, да се превърне повече в Човек от Човеците. Съзнанието се пробужда и това е , което ни различава човеците от хората в нашия свят. Бъдете сърцата сѝ. Използвайте мислите сѝ за това, което желаете в живота сѝ. Този курс е незаменим инструмент в живота вѝ ~ Изключително съм благодарна на Зоя Йоткова за търпението, разбирането, приемането и Любовта~~~ Благодаря ти, Зоя~~~ 💟💓💗

  12.08.2020 at 23:18
 • Злати Reply

  Благодаря на Вселената и на Бог, за това че ме доведоха до тук. За възможността да се докосна до СинергоЕтиката. С голямо удоволствие ще продължа с останалите пластове.
  Сърдечно благодаря на Мастер Зоя Йоткова, една уникална жена и професионалист (в истинският смисъл на думата) в това, което прави. От нея получих безценни съвети, различни гледни точки, прекрасна енергия и огромна подкрепа!
  Курсът е подходящ, за всички онези, които смятат, че живота е несправедлив, за онези които не са в хармония със света около себе си. За всички, които имат усещането, че са сами, за търсачите, изследователите, за СМЕЛИТЕ!
  След обучението се чувствам, много по-хармонизирана и балансирана. Успях да прогоня някои паразитни навици, които тровят душата от години! Още веднъж огромно БлагоДАРЯ, Зоя! ❤

  06.12.2020 at 18:05
 • Елица Исакова Reply

  Благодаря от цялото си сърце на Зоя, че ме поведе по този път. Благодаря, че имах възможността да бъда част от тази прекрасна и вълшебна приказка. Благодаря на енергиите и на Зоя, за невероятнните преживявания.
  Ще продължа определено и с другите пластове от Синергоетиката.
  Намасте Зоя! 🙏❤️🙏

  16.01.2021 at 17:02

Вашият отговор на Antoaneta Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!