СинергоЕтика

СИНЕРГОЕТИКА

Открийте себе си за възможностите на енергиите на Новото време. Многопланов, широкомащабен метод с бързо и силно действие – това представлява СинергоЕтиката. Не изисква предварителни настройки, посвещения в различни практики. Няма отношение към религия и вероизповедание. Напълно свободен и достъпен за всеки. За всеки, който иска да намери себе си, да промени себе си, живота си, да намери решенията на проблемите си и да привлече БЛАГОДАТ, ИЗОБИЛИЕ и ЛЮБОВ към себе си.

* Лекува на физическо и психическо ниво

* Премахва блокажи и зависимости

* Чисти нежелани вмешателства

* Работи върху отношенията – мъж/жена, род/семейство, колеги/общност

* Пробуждане на женственост и мъжественост

* Работи върху ситуациите – минали, сегашни и бъдещи

* Стимулира творческото вдъхновение и реализация – градивното изразяване и проявление на Душата

* Привлича успех в бизнеса и делата

* Разкрива неподозирани способности и  таланти

* Подобрява качеството на живот

Методът е уникален по своята адаптивност към модерния начин на живот. Към времето, когато искаме все повече, по-бързо, тук и сега. Веднага! За хората, които искат да случват нещата, а не просто да гледат на живота си като странични наблюдатели. Приложим е абсолютно навсякъде, по всяко време и при всяка ситуация. Избирайки и получавайки СинергоЕтика:

Вие ще узнаете как в кратки срокове да измените своя живот, да повишите неговото качество;

– Вие ще можете да намерите здраве, успех и разцвет;

– Вие ще можете да намерите любов, радост и взаимоуважение;

– Ще снемете негатива и ще се избавите от него;

– Да хармонизирате своето състояние, да се избавите от страхове и стрес;

– Пред вас ще се открият възможности да откриете сексуалната си енергия и да станете привлекателни;

– Възможност да преосмислите отношението си към живота и обкръжаващия ви свят;

– Възможност да познаете и приемете себе си;

– Да откриете нови възможности;

– На вас ще ви се предостави уникална възможност да развиете и активирате своите енергиини центрове;

– Ще можете да развиете своята интуиция и свръхспособности;

– Ще се научите да виждате това, което другите не виждат;

– Ще можете да привличате благополучие в своя Живот;

– Ще ви се предостави възможност да получите достъп до енергия на благополучието и достатъчност;

– Ще можете да премахвате различен вид проклятия, клетви и други магически въздействия и свързвания;

– Ще можете самостоятелно да изчиствате аурата си, което като следствие води до физическо излекуване от недъзи;

– Ще можете да усвоите метод за защита на себе си и близките си от различен вид влияния;

– Ще получите достъп до енергии, които носят различен род информация;

– Ще можете накрая да станете домакин на своята съдба;

Към момента СинергоЕтиката се състои от няколко части. Потоците са представени в реда, в който са дошли и се отварят за хората. Всяка част съдържа някакво количество енергиии състояния. За Желателно е усвояването на метода да се прави системно и поетапно – по възходящ ред: от първа част към четвърта. Всички енергии съдържат изцеляващи и изчистващи качества с голяма мощ. Поетапното усвояване дава стабилен ръст и ниво на осъзнаване, Мастерство, професионализъм и освобождаване на съзнанието на Ученика.

Има редки изключения от тази схема за „вътрешно подготвените“ хора. ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ СТЕПЕННА НА ВЪТРЕШНАТА ГОТОВНОСТ НА УЧЕНИКА!!! В такъв случай на „готовност“ за ученика се изготвя индивидуален график, ритъм и схема за усвояване на метода, който може да включва различни енергии от различните части на СинергоЕтиката, различно от стандартната схема на обучение.

ВАЖНО: ВСИЧКО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВЪТРЕШНАТА ЕНЕРГИЙНА ГОТОВНОСТ НА ЧОВЕКА!

ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ – ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!

СинергоЕтиката се състои от Блок на Твореца, 4 пласта и блок Матрица. Във всяка част има няколко десетки енергии, обединени по определени критерии и функции, предназначение, както по степен на освобождаване и ръст на съзнанието. След обучението различните етапи се дават подаръчни инициации – това е практика.

Процесът на обучение включва в себе си не само инициации в енергии и тяхното поетапно усвояване, но и сеанси и практики за изчистване, изцеление на енергетиката, жизненото пространство, съзнанието на човека, преработка на най-важните направления в живота му, такива като усвояване и осъзнаване на своята цялост и сила, изобилие, реализация, отношения, родови програми, развитие на видението. Такъв нетрадиционен подход към обучението не само е по-лесен, но и показва на практика, именно какъв подход помага на хората да достигнат устойчиви резултати. Така ученикът има желаните промени в живота си, към които се е стремил винаги. Такъв подход към обучението се обяснява просто: всички ние сме хора, а това означава, че всеки има над какво да работи в себе си, има къде да расте и да се усъвършенства, следователно – практически всеки от нас има набор от деструктивни програми, трансформирането и осъзнаването на които, ще направим чисти и мъдри, за да бъдем ГОТОВИ, зрели към възприятието на новите енергии, към разширяване на съзнанието, за да бъдем по-отговорни. В процеса на обучение се поставят задачи – не просто инициране на ученика в новите енергии, но и максимална подготовка към усвояването обема на знания, информация и мощ, които съдържа СинергоЕтиката. Обучението е максимално насочено към това, да усвоите безграничния свят на творчеството на съзнанието, което се открива със СинергоЕтиката, и да ви помогне да станете самостоятелни в избраното от вас направление, да се научите да творите и летите, приемайки СЕБЕ СИ в своето съвършенство, максимално реализирайки своя потенциал и таланти.

В процеса на обучение обратната връзка от ученика е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!!!

При приключване на обучението се издава сертификат.

Прави се диагностика на енергетиката при започване на обучението, както и при неготово завършване.

Обучението винаги започва с Базовото ниво Блок на Твореца

Нататък следват поетапни инициации във останалите четири пласта на СинергоЕтиката.

Първи пласт на СинергоЕтиката се нарича Синергетика

(състои се от около 90 потока)

Съдържа:

  • Блок енергии на Атланта
  • Блок Ведически енергии
  • Блок Християнски енергии
  • Блок енергии, насочени към изцеление на физическото тяло
  • Блок енергии за работа със съзнанието и подсъзнанието, с проблемите и заболяванията на душата, психиката на човека /психо-емоционални разстройства, зависимости и др./
  • Блок енергии с акцент на определен метод на изцеление
  • Блок енергии носещи информация и знания
  • Блок енергии за работа със жизненото пространство на човека
  • Блок енергии на земните стихии и духове, енергия за работа със света на природата.

Втори пласт в СинергоЕтиката се нарича Синергиум

(състои се от около 70 потока)

Съдържа:

Блок изцеляващи енергии

Блок информационни потоци

Блок енергии „Сърце и Мисли на Бога“ (енергии, акцентирани за освобождаване и исцеляване на Духа и Душата, работа с божествения замисъл);

Блок Свърхбожествени енергии (състояние на абсолюта, вярата, надеждата, любовта, безвремието и т.н.

Блок енергии Освобождение (освобождаване на съзнанието, разума, от страсти, енергии на равновесието и т.н);

Блок енергии на индийските богове;

Блок енергии на египетските богове ;

Блок енергии на “Огнените Светове;

Блок енергии на водно-ефирните стихии;

Блок енергии на скандинавските богове;

Блок енергии акцентирани на работата със съзнанието и подсъзнанието на човека, пространствено-времевият континиум и матрицата на живота на човека.;

Блок енергии – състояние – насочени към преработка на жизнената доминантна /състояние прорицание, изцеление, любов, съзидание, разцвет и т.н.)

Трети пласт на СинергоЕтиката се нарича Универсум

(състои се от около 20 основни потока, всеки от които съдържа в себе си цели пластове енергии)

Съдържа:

Блок енергии насочени към изцеление на тежки кармични и обусловени родови програми, проявени в недъзи;

Блок енергии разширяващи възможностите на човека (блок “Скрижали на съдбата”);

Блок енергии на светове близки до нашия;

Блок енергии за работа с Матрицата на Земята;

Блок енергии с акцент за корекция на съдбата;

Блок енергии работещи с техниката, като проявление на различни аспекти на енергията;

Блок енергии с акцент и работа за дълбочинно пробуждане на съзнанието.

Четвърти пласт на СинергоЕтиката се нарича Възраждане

(състои се от три МЕТАенергосъстояния с много мощен и ударен спектър на действие: от изцеление – до корекция на съдбата и развитие на свръхспособности в човека.)

Матрици в СинергоЕтиката

(енергийни конструкции от светлина, които изравняват и трансформират светлинното тяло на човека, коригират съдбата му и работят с неговата матрица на Живота.)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!